Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 123

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 123

1. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 246/2006 (ΦΕΚ Α' 261), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ/τος 94/2014 (ΦΕΚ Α' 161), καταργείται.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΠΔ 246/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«2. Οι παραπάνω λόγοι απόλυσης ισχύουν και για τους οδηγούς του άρθρου 4 του παρόντος και είναι υποχρεωτικοί για τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων στα οποία εργάζονται οι οδηγοί αυτοί. Οι λόγοι των περιπτώσεων β, γ, δ και ε ισχύουν και για τους ιδιοκτήτες – οδηγούς που εργάζονται στα λεωφορεία τους.»

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 123

1. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 246/2006 (ΦΕΚ Α' 261), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ/τος 94/2014 (ΦΕΚ Α' 161), καταργείται.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΠΔ 246/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«2. Οι παραπάνω λόγοι απόλυσης ισχύουν και για τους οδηγούς του άρθρου 4 του παρόντος και είναι υποχρεωτικοί για τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων στα οποία εργάζονται οι οδηγοί αυτοί. Οι λόγοι των περιπτώσεων β, γ, δ και ε ισχύουν και για τους ιδιοκτήτες – οδηγούς που εργάζονται στα λεωφορεία τους.»

Άρθρο 123

Η ασφάλεια και η ποιότητα των υπηρεσιών κατά την εκτέλεση των επιβατικών μεταφορών αποτελεί άμεση συνάρτηση της εργασιακής ασφάλειας των οδηγών. Για το λόγο αυτό, τα Δικαστήρια έχουν κρίνει ότι οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 246/2006 περιορισμοί στις απολύσεις του προσωπικού των ΚΤΕΛ υπαγορεύονται από τις ειδικές περιστάσεις που τους δικαιολογούν και επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος. Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (ΟλΑΠ 15/2002), ο επιδιωκόμενος σκοπός των περιορισμών στις απολύσεις είναι η ασφαλής εκτέλεση της μεταφοράς του επιβατικού κοινού, αλλά και η κατοχύρωση της εργασιακής θέσης των οδηγών δια της αποτροπής των αυθαίρετων και καταχρηστικών απολύσεών τους από μέρους των ιδιοκτητών, στο πλαίσιο του λειτουργικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού των ΚΤΕΛ. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του σχεδίου νόμου αποκαθίσταται το καθεστώς των όρων καταγγελίας της σύμβασης εργασίας των οδηγών ενταγμένων σε ΚΤΕΛ λεωφορείων, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το ΠΔ 94/2014.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.