Οι «περιστρεφόμενες πόρτες» της Ευρώπης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Για το φαινόμενο των «περιστρεφόμενων πορτών» (revolving doors) μεταξύ πολιτικών αξιωμάτων και θέσεων στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Αυτοί που το θεωρούν φυσιολογικό το θέτουν στη βάση της χρήσιμης εμπειρίας, ενώ όσοι βλέπουν σοβαρές επιπλοκές και σύγκρουση συμφερόντων προτιμούν το λαϊκότερο «να βάλουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα;».