Ο Νόαμ Τσόμσκι για την εκπαίδευση που υπακούει στις «αγορές»

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της νεώτερης περιόδου, αρχίζοντας από την περίοδο που είναι γνωστή ως Διαφωτισμός, η μόρφωση θεωρούταν ευρέως το πιο σημαντικό προσόν για την οικοδόμηση μιας αξιοπρεπούς κοινωνίας. Όμως, αυτή η αξία φαίνεται να έχει πέσει σε δυσμένεια στη σύγχρονη περίοδο, ίσως ως αντανάκλαση της κυριαρχίας της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, δημιουργώντας εν εξελίξει ένα γενικό πλαίσιο όπου η παιδεία μειώνεται ολοένα και περισσότερο για την απόκτηση επαγγελματικών, εξειδικευμένων δεξιοτήτων που καλύπτουν τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.