Το καθολικό δικαίωμα στο εισόδημα κεφαλαίου

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Το δικαίωμα στην οκνηρία είναι παραδοσιακά μόνο για τις τάξεις των πλούσιων ιδιοκτητών, ενώ οι φτωχοί πρέπει να αγωνίζονται για αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας, ενάντια στην αναργία και για την ασφάλεια αναπηρίας, την καθολική υγειονομική πρόνοια, καθώς και άλλα εφόδια για μια αξιοπρεπή ζωή. Η ιδέα ότι στους φτωχούς θα πρέπει να χορηγείται ένα άνευ όρων εισόδημα επαρκές για να ζήσουν ήταν αφορισμός, όχι μόνο για τους υψηλά ισταμένους και δυνατούς, αλλά και για το εργατικό κίνημα, το οποίο στήριξε μια ηθική που σχετίζεται με την αμοιβαιότητα, την αλληλεγγύη και τη συμβολή στην κοινωνία