Εδώ Πολυτεχνείο, εκεί Πολυτεχνείο, πού είναι το Πολυτεχνείο;

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη του ’73 είναι, ή τουλάχιστον υπήρξε για πολλά χρόνια, ένα πολύ δυνατό σύμβολο στη συνείδηση της ελληνικής Αριστεράς αλλά και, ευρύτερα, πολλών νέων αυτής της χώρας.