Ο Τραμπ, ο Δράκος και ο Μινώταυρος

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Αν είναι κάτι που ξέρει καλά ο Τραμπ, αυτό είναι η αξία της πτώχευσης και της οικονομικής ανακύκλωσης. Ξέρει τα πάντα για την επιτυχία μέσω στρατηγικών αθέτησης υποχρεώσεων, ακολουθούμενες από μαζικές διαγραφές χρεών και δημιουργία στοιχείων ενεργητικού από στοιχεία παθητικού. Αλλά αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ του χρέους ενός υπεύθυνου ανάπτυξης ακινήτων και του χρέους μιας μεγάλης οικονομίας; Και αντιλαμβάνεται ότι η φούσκα του ιδιωτικού χρέους της Κίνας είναι μια πυριτιδαποθήκη πάνω στην οποία κάθεται η παγκόσμια οικονομία; Πολλά εξαρτώνται από το αν τα αντιλαμβάνεται.