Ορίζοντας δεκαετίας και επιβάρυνση των φορολογουμένων για το Brexit

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ διαφορετικών συμφερόντων, υπουργών και πολιτικών στην Βρετανία και στην ΕΕ για το θέμα του Brexit οξύνονται καθημερινά. Πρόσφατες εξελίξεις υποδεικνύουν ότι θα χρειαστεί μια δεκαετία για να υλοποιηθεί το Brexit, και ότι οι φορολογούμενοι θα επωμιστούν το κόστος του.