Η διαρκής κρίση της Ελλάδας

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Από το καλοκαίρι του 2015, η Ελλάδα δεν βρίσκεται (συνήθως) στη διεθνή ειδησεογραφία, αλλά όχι επειδή η οικονομική της κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Μια φυλακή δεν είναι ενδιαφέρουσα εάν οι κρατούμενοι υποφέρουν σιωπηλά. Μόνο όταν οι κρατούμενοι οργανώσουν μια εξέγερση και οι αρχές προσπαθούν να την ελέγξουν, τότε εμφανίζονται τα ειδησεογραφικά συνεργεία