Δυο χιλιάδες δέκα-ΕΠΤΑ παραδοχές για την Αλλαγή

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Αντίθετα, ίσως, απ’ ότι ορίζει το φαντασιακό μας, οι αλλαγές δεν πραγματώνονται σχεδόν ποτέ σε μια στιγμή. Οι αλλαγές δεν είναι ένα μαγικό κλικ που διακόπτει το χρόνο σε «πριν» και «μετά». Ακόμη και στο συλλογικό επίπεδο, οι Αλλαγές είναι αποτέλεσμα παρατεταμένων μικρών, ασήμαντων, αλλαγών που συνήθως περνούν απαρατήρητες και δεν λογαριάζονται καν για αλλαγές. Ώσπου γίνονται!