Οι εσώκλειστοι

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Αυτές τις μέρες που χιονίζει και έχω τελειώσει με τις συγγραφικές μου ασχολίες, κάθισα και είδα αρκετές ώρες τηλεόραση από το διαδίκτυο. Έκανα λοιπόν δύο διαπιστώσεις.