Περί σιωπής

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Υπάρχουν πράγματα, ή μάλλον τραύματα, μπρος στα οποία οι άνθρωποι —ακόμα κι εκείνοι που χτυπημένοι, ίσως, από κρυφή λεξιλαγνεία εκφράζονται καθ’ έξιν με περίσσεια καλολογικών στοιχείων και σύνθετων εννοιολογικών σχημάτων— βυθίζονται στη σιωπή.