Ένας διαρκής Επιτάφιος

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Στην οδό Μαυροματαίων, στο κάτω μέρος του πεδίου του Άρεως, τον παλιό καιρό, ανάμεσα σε άλλα θέατρα και αναψυκτήρια που υπήρχαν γενικώς στην περιοχή, υπήρχε ένα από τα καλά καφέ της Αθήνας, που δίπλα ακριβώς είχε και αναψυκτήριο, που λειτουργούσε το καλοκαίρι με πρόγραμμα που άλλαζε κάθε εβδομάδα. Το θρυλικό Green Park.