Μια κοινωνία που σιωπά στην έμφυλη βία είναι μια κοινωνία σε κρίση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Η χρήση του όρου «έμφυλη βία» δεν είναι τυχαία. Ο όρος αυτός θέλει να καταδείξει το γεγονός πως πολλά από τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών επικεντρώνονται στην ανισότητα των φύλων, μια ιδεολογία που εντοπίζεται μέχρι και σήμερα, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής τάξης. Τα περιστατικά αυτά τείνουν να φοράνε την ταμπέλα της «οικογενειακής τραγωδίας», των «εν θερμώ περιστατικών» ή ακόμα και να βρίσκουν κάποιες φορές το πρόσχημα της «επήρειας του αλκοόλ». Κοινό γνώρισμα όλων αυτών των «τραγικών περιστατικών», όπως τείνουν να τα ονομάζουν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πως τα θύματα, αν όχι σε όλα τότε στην πλειοψηφία τους, είναι γυναίκες.