Λάσπες, απορίες και ένα πιάτο ζεστό φαΐ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Έξοδος 1 στην Εθνική οδό και μετά πυξίδα μας οι λάσπες και τα κίτρινα αδιάβροχα. Δυτική Αττική, Μάνδρα και Θριάσιο πεδίο. Το Θριάσιο, λέει ο μύθος, έχει πάρει το όνομά του από τις Θρίες, τις τρεις φτερωτές νύμφες με τις μαντικές ικανότητες. Οι Θρίες μάντευαν το μέλλον από την κίνηση των χαλικιών μέσα στο νερό. Τι μέλλον θα μάντευαν άραγε σήμερα για τη Μάνδρα;