Αντιφρονούντες ως ψυχασθενείς. (Όχι παλιά, τώρα)

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
“Μια ακόμη διάσταση της κατηγορίας της πολιτικής κατάχρησης της ψυχιατρικής αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κρατική πολιτική [...] υιοθετεί μια αντίληψη της ψυχικής διαταραχής αρκετά ευρεία ώστε να μπορεί να σημαίνει πολιτικές […] ιδέες που αποδοκιμάζονται και μια αντίληψη και έναν ορισμό του κοινωνικού κινδύνου αρκετά ευρύ ώστε να περιλαμβάνει την πολιτική […] παρέκκλιση”.