Ο στρουθοκαμηλισμός για την κλιματική αλλαγή διογκώνει τη «φούσκα του άνθρακα»

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Παρότι 97% των επιστημόνων συμφωνούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι συνέπεια ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, τα επιστημονικά πορίσματα απορρίπτονται με μένος από ορισμένους ηγέτες και επιχειρηματίες. Ο προφανής στόχος του στρουθοκαμηλισμού τους είναι η προστασία των κερδών των συμφερόντων που αντιπροσωπεύουν. Ωστόσο, δεν παραβλέπουν μόνο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τις δυσοίωνες εξελίξεις που επισημαίνουν πρόσφατες αναλύσεις: ένα νέο κραχ της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της «φούσκας του άνθρακα» και καταστροφικές συνέπειες για τα μέχρι σήμερα ενεργειακά πλούσια κράτη.