Το ΔΝΤ βοήθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπονομεύσει τη δημοκρατία στην Ελλάδα (Α΄μέρος)

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Μια πρόσκληση προς το ΔΝΤ: από το 2015 το ΔΝΤ καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να διαγράψουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους που δεν μπορεί ούτως ή άλλως να αποπληρωθεί. Γιατί το ίδιο το ΔΝΤ δεν διαγράφει το χρέος της Ελλάδας προς αυτο; Το ΔΝΤ από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένως και αλαζονικά έχει απορρίψει ορθές οικονομικές συμβουλές και καθιερωμένες πρακτικές. Το αποτέλεσμα: η ελληνική οικονομία έχει υποστεί βλάβη διαρκείας και ακόμη χειρότερα οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν κανέναν λόγο στον σχεδιασμό του οικονομικού μέλλοντος της ίδιας τους της χώρας. Καθώς οι Ευρωπαϊκές Αρχές είναι απασχολημένες με το να ξαναγράφουν την ιστορία, το ΔΝΤ πρέπει να διαγράψει το ελληνικό χρέος, ώστε να δείξει με αυτό τον τρόπο ότι κάποιος είναι υπόλογος στον ελληνικό λαό.