Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα Νεώριο

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Εκεί στα Χανιά, περί το 1600, ξεκίνησαν να χτίζονται πέντε νέα νεώρια που πήραν το όνομα Moro, από το όνομα του τότε βενετού Γενικού Προβλεπτή Benedetto Moro. Είχαν προλάβει να ολοκληρωθούν τα δύο (αυτά που σώζονται και σήμερα) όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την πόλη το 1645. Τα υπόλοιπα τρία είχαν φτάσει μέχρι το σημείο περίπου που αρχίζει ο θόλος. Λίγο πριν την πολιορκία ή ίσως μετά την κατάληψη και την επισκευή των οχυρώσεων, τα δύο βορειότερα μπαζώθηκαν με χώμα, προκειμένου να ενισχυθεί το τείχος στο σημείο εκείνο και πάνω τους κτίστηκε μια πυριτιδαποθήκη. Το μεσαίο έμεινε ασκεπές για αρκετά χρόνια όπως δείχνει και γαλλικός χάρτης των αρχών του 18ου αιώνα. Αργότερα στεγάστηκε με κεραμοσκεπή, που καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.