Πότε τελείωσε η μεταπολίτευση;

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Το τέλος της μεταπολίτευσης είναι ένα θέμα στο οποίο προβάλλονται εκατέρωθεν ευσεβείς και ασεβείς πόθοι, με βαθιά διχαστικό περιεχόμενο. Μάλιστα το διχαστικό περιεχόμενο είναι το ίδιο το επίδικο της συζήτησης, στο βαθμό που ταυτίζεται με το ερώτημα για πόσο καιρό η ελληνική κοινωνία θα επιθυμεί να προσδιορίζεται σε σχέση με το παρελθόν της δικτατορίας.