Ο κόσμος εξακολουθεί να μην κάνει αρκετά για το κλιμα

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Τρία χρόνια μετά την ιστορική συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, που υπέγραψαν σχεδόν 200 χώρες, οι κυβερνήσεις του κόσμου απέχουν πολύ από την επίτευξη των κλιματικών τους στόχους για τις επόμενες δεκαετίες. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 2018, παρουσιάζουμε την πρόοδο που έχουν κάνει οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Από την δική τους δράση ή αδράνεια, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η προσπάθεια ανάσχεσης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.