Διεθνής Αμνηστία: Δήλωση υποστήριξης στη βάση δεδομένων του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες στους ισραηλινούς εποικισμούς

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Η Διεθνής Αμνηστία σκόπευε να υποβάλει αυτήν τη γραπτή δήλωση στην 40η Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την πολύ καθυστερημένη δημοσίευση της βάσης δεδομένων με όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε ορισμένες δραστηριότητες στους ισραηλινούς εποικισμούς, όπως είχε ζητηθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2016 μέσω της απόφασης 31/36. Στις 4 Μαρτίου, η Ύπατη Αρμοστής απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λέγοντας ότι το Γραφείο της δεν θα υποβάλει την αναμενόμενη έκθεση (A/HRC/40/40) κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης του Συμβουλίου, αλλά θα εργαστεί «με στόχο να ολοκληρώσει την εντεταλθείσα δραστηριότητα μέσα στους επόμενους μήνες». Υπό το φως αυτών των πρόσφατων εξελίξεων, θεωρούμε κρίσιμο να ενώσουμε τη φωνή μας προς υποστήριξη της εκπλήρωσης της εντολής και την γρήγορη δημοσίευση της βάσης δεδομένων.