Συμβολή στον διάλογο περι πολιτιστικής πολιτικής (με αφορμή το άρθρο της Κας Ράις)

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Στο πρόσφατο άρθρο της στο The Press Project με τίτλο Περί Πολιτιστικής Πολιτικής – μικρή συμβολή στις σκέψεις που (δεν) γίνονται, η Κα Μυρτώ Ράις γράφει: