Συνέντευξη του Α. Σούμπιν στον Φ. Τερζάκη για τη Ρωσική Επανάσταση

NEWSROOM
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Το αντικομμουνιστικό κύμα αρχικά ήταν η αντίδραση στις δυσκολίες της ζωής στα κομμουνιστικά καθεστώτα. Ταυτόχρονα, ύστερα από λίγα χρόνια περιφερειακού καπιταλισμού, οι μάζες άρχισαν να επικρίνουν και τη ζωή στον καπιταλισμό.