Η Bluehouse είναι επενδυτικό fund που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη του real estate. Στην Ελλάδα έχει την ιδιοκτησία του McArthurGlen.

Τα έγγραφα δημοσιεύτηκαν σπό το ICIJ την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 20142009 tax ruling

© ThePressProject |