Στο τέλος του 2015 το ThePressProject παρουσίασε την πλατφόρμα των 1101, η οποία στοχεύει αφενός στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του TPP και αφετέρου στη δημιουργία μιας κοινότητας πολιτών που θα προτείνουν και θα ελέγχουν το μέσο ενημέρωσής τους. Η πλατφόρμα των 1101 αποτελεί ταυτόχρονα σύστημα διαφάνειας, κοινωνικό δίκτυο μελών και μοντέλο χρηματοδότησης άλλων ΜΜΕ που εμφορούνται από τις ίδιες αξίες με το ThePressProject.

Η πλατφόρμα είναι, κατά τη γνώμη μας, η μεγαλύτερη συνδρομή του ThePressProject στον χώρο της ενημέρωσης. Αποτελεί μια εφικτή λύση που μπορεί να προσφέρει τη βάση για υγιή ενημέρωση, ανεξάρτητη από οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Αν η αγορά "τους" (τράπεζες, πολυεθνικές κ.λπ.) μπορεί να διαθέσει -σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία- 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μερικοί χιλιάδες πολίτες με μια ελάχιστη συνδρομή (και μερικοί δεκάδες με κάτι παραπάνω) είναι δυνατό να σταθούν με αξιώσεις απέναντί τους. Τα μέλη των 1101 επιπλέον ελέγχουν το μέσο που ελέγχει την εξουσία μέσω του εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας και φροντίζουν να λειτουργεί υπέρ τους.

ThePressProject 2017