Μνημόνιο 3.5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μνημόνιο Συνεννόησης

[προσχέδιο] (6/4/2016)
 
Ελλάδα
 
1. Προοπτικές και στρατηγική

Τον Ιούλιο του 2015 η Ελλάδα ζήτησε την βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων για να επανακτήσει βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να μειώσει την ανισότητα και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους όσον αφορά την οικονομική της σταθερότητα και κατ' επέκταση της ευρωπαϊκής περιοχής. Τον Αύγουστο του 2015 η Ελληνική Δημοκρατία ολοκλήρωσε μια συμφωνία για να λάβει βοήθεια επί της βιωσιμότητας με την μορφή δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) διαθέσιμης σε περίοδο τριών ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 13(3) του καταστατικού του ESM υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης που περιλαμβάνει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις για την χρηματοπιστωτική βοήθεια που καλύπτει την περίοδο 2015-18. Οι όροι αναθεωρούνται ανά τρίμηνο, συνυπολογίζοντας την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Σε κάθε αξιολόγηση θα καθορίζεται με λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα μια ξεκάθαρη πολιτική μέτρων και άλλα εργαλεία προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρείς στόχοι που περιγράφονται εδώ . Αυτή η αναθεώρηση αφορά την συμφωνία με τον ESM, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές  [Σχόλιο: Σε αντίθεση με τις προηγούμενες συμφωνίες εδώ απουσιάζει από την παράγραφο όχι μόνο το ΔΝΤ αλλά και η ΕΚΤ που φαίνεται να έχει ακολουθήσει το Ταμείο όσον αφορά την απαίτηση για σκληρότερα μέτρα]  για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.

Η επιτυχία του προγράμματος προϋποθέτει την εγκόλπωση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές.  Επομένως η κυβέρνηση παραμένει έτοιμη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συμβουλευτεί και να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  [Σχόλιο: Παρά τη μέχρι τώρα διαφωνία η Ελλάδα θα πρέπει να συμφωνήσει με ΕΚΤ και ΔΝΤ προκειμένου να ισχύει το πρόγραμμα]  για όλες τις σχετικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Μνημόνιου Κατανόησης πριν αυτές οριστικοποιηθούν και υιοθετηθούν νομικά.

Η στρατηγική ανάκαμψης συνυπολογίζει την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα σε όλο το φάσμα των γενεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει δύσκολες επιλογές και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό το βάρος των προσαρμογών να διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη της κοινωνίας και να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα τους να πληρώσουν. Κατά προτεραιότητα τοποθετήθηκαν τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, απάτης και των κατά τακτική παραβατών αφού αυτά επιβαρύνουν τους ειλικρινείς πολίτες και επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους και τα δάνειά τους στην ώρα τους. Οι μεταρρυθμίσεις στον παραγωγικό τομέα επιδιώκουν να  εξαλείψουν τα υπερκέρδη συγκεκριμένων προνομιούχων ομάδων συμφερόντων: μέσω των υψηλών τιμών, αυτές οι ομάδες υποσκάπτουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και πληγώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έχει επικεντρωθεί σε μέτρα προκειμένου να καταργηθούν οι απαλλαγές και οι πρόωρες συντάξεις αυξάνοντας τα κίνητρα για την εργασία και για την δήλωση της εργασίας ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Για να επιστρέψει ο κόσμος στην εργασία και να αποτραπεί η εμπέδωση της μακροχρόνιας ανεργίας οι αρχές επιταχύνουν την απορρόφηση κεφαλαίων του ESIF (European Structural & Investments Fund) και εργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ένας θετικός αντίκτυπος στην οικονομία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Μια δικαιότερη κοινωνία προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βελτιώνει τον σχεδιασμό του προνοιακού συστήματος, ώστε να υπάρχει αυθεντική κοινωνική κάλυψη που θα διαθέτει τους λιγοστούς πόρους σε εκείνους που τους χρειάζονται περισσότερο. Οι αρχές θα επωφεληθούν από την διαθέσιμη τεχνική βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο κατακερματισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε όλους (συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων) και να αναπτυχθεί ένα βασικό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας υπό την μορφή ενός Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (GMI). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να εξασφαλιστεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την στέγαση μέσω συστημάτων που θα παρέχουν στοχευμένη στήριξη στα νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν την 1η κατοικία τους.

Μνημόνιο Συνεννόησης

[προσχέδιο] (6/4/2016)
 
Ελλάδα
 
1. Προοπτικές και στρατηγική

Τον Ιούλιο του 2015 η Ελλάδα ζήτησε την βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων για να επανακτήσει βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να μειώσει την ανισότητα και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους όσον αφορά την οικονομική της σταθερότητα και κατ' επέκταση της ευρωπαϊκής περιοχής. Τον Αύγουστο του 2015 η Ελληνική Δημοκρατία ολοκλήρωσε μια συμφωνία για να λάβει βοήθεια επί της βιωσιμότητας με την μορφή δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) διαθέσιμης σε περίοδο τριών ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 13(3) του καταστατικού του ESM υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης που περιλαμβάνει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις για την χρηματοπιστωτική βοήθεια που καλύπτει την περίοδο 2015-18. Οι όροι αναθεωρούνται ανά τρίμηνο, συνυπολογίζοντας την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Σε κάθε αξιολόγηση θα καθορίζεται με λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα μια ξεκάθαρη πολιτική μέτρων και άλλα εργαλεία προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρείς στόχοι που περιγράφονται εδώ . Αυτή η αναθεώρηση αφορά την συμφωνία με τον ESM, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές  [Σχόλιο: Σε αντίθεση με τις προηγούμενες συμφωνίες εδώ απουσιάζει από την παράγραφο όχι μόνο το ΔΝΤ αλλά και η ΕΚΤ που φαίνεται να έχει ακολουθήσει το Ταμείο όσον αφορά την απαίτηση για σκληρότερα μέτρα]  για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.

Η επιτυχία του προγράμματος προϋποθέτει την εγκόλπωση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές.  Επομένως η κυβέρνηση παραμένει έτοιμη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συμβουλευτεί και να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  [Σχόλιο: Παρά τη μέχρι τώρα διαφωνία η Ελλάδα θα πρέπει να συμφωνήσει με ΕΚΤ και ΔΝΤ προκειμένου να ισχύει το πρόγραμμα]  για όλες τις σχετικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Μνημόνιου Κατανόησης πριν αυτές οριστικοποιηθούν και υιοθετηθούν νομικά.

Η στρατηγική ανάκαμψης συνυπολογίζει την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα σε όλο το φάσμα των γενεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει δύσκολες επιλογές και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό το βάρος των προσαρμογών να διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη της κοινωνίας και να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα τους να πληρώσουν. Κατά προτεραιότητα τοποθετήθηκαν τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, απάτης και των κατά τακτική παραβατών αφού αυτά επιβαρύνουν τους ειλικρινείς πολίτες και επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους και τα δάνειά τους στην ώρα τους. Οι μεταρρυθμίσεις στον παραγωγικό τομέα επιδιώκουν να  εξαλείψουν τα υπερκέρδη συγκεκριμένων προνομιούχων ομάδων συμφερόντων: μέσω των υψηλών τιμών, αυτές οι ομάδες υποσκάπτουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και πληγώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έχει επικεντρωθεί σε μέτρα προκειμένου να καταργηθούν οι απαλλαγές και οι πρόωρες συντάξεις αυξάνοντας τα κίνητρα για την εργασία και για την δήλωση της εργασίας ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Για να επιστρέψει ο κόσμος στην εργασία και να αποτραπεί η εμπέδωση της μακροχρόνιας ανεργίας οι αρχές επιταχύνουν την απορρόφηση κεφαλαίων του ESIF (European Structural & Investments Fund) και εργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ένας θετικός αντίκτυπος στην οικονομία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Μια δικαιότερη κοινωνία προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βελτιώνει τον σχεδιασμό του προνοιακού συστήματος, ώστε να υπάρχει αυθεντική κοινωνική κάλυψη που θα διαθέτει τους λιγοστούς πόρους σε εκείνους που τους χρειάζονται περισσότερο. Οι αρχές θα επωφεληθούν από την διαθέσιμη τεχνική βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο κατακερματισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε όλους (συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων) και να αναπτυχθεί ένα βασικό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας υπό την μορφή ενός Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (GMI). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να εξασφαλιστεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την στέγαση μέσω συστημάτων που θα παρέχουν στοχευμένη στήριξη στα νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν την 1η κατοικία τους.


Μνημόνιο Συνεννόησης

[προσχέδιο] (6/4/2016)
 
Ελλάδα
 
1. Προοπτικές και στρατηγική

Τον Ιούλιο του 2015 η Ελλάδα ζήτησε την βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων για να επανακτήσει βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να μειώσει την ανισότητα και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους όσον αφορά την οικονομική της σταθερότητα και κατ' επέκταση της ευρωπαϊκής περιοχής. Τον Αύγουστο του 2015 η Ελληνική Δημοκρατία ολοκλήρωσε μια συμφωνία για να λάβει βοήθεια επί της βιωσιμότητας με την μορφή δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) διαθέσιμης σε περίοδο τριών ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 13(3) του καταστατικού του ESM υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης που περιλαμβάνει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις για την χρηματοπιστωτική βοήθεια που καλύπτει την περίοδο 2015-18. Οι όροι αναθεωρούνται ανά τρίμηνο, συνυπολογίζοντας την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Σε κάθε αξιολόγηση θα καθορίζεται με λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα μια ξεκάθαρη πολιτική μέτρων και άλλα εργαλεία προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρείς στόχοι που περιγράφονται εδώ . Αυτή η αναθεώρηση αφορά την συμφωνία με τον ESM, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές  [Σχόλιο: Σε αντίθεση με τις προηγούμενες συμφωνίες εδώ απουσιάζει από την παράγραφο όχι μόνο το ΔΝΤ αλλά και η ΕΚΤ που φαίνεται να έχει ακολουθήσει το Ταμείο όσον αφορά την απαίτηση για σκληρότερα μέτρα]  για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.

Η επιτυχία του προγράμματος προϋποθέτει την εγκόλπωση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές.  Επομένως η κυβέρνηση παραμένει έτοιμη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συμβουλευτεί και να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  [Σχόλιο: Παρά τη μέχρι τώρα διαφωνία η Ελλάδα θα πρέπει να συμφωνήσει με ΕΚΤ και ΔΝΤ προκειμένου να ισχύει το πρόγραμμα]  για όλες τις σχετικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Μνημόνιου Κατανόησης πριν αυτές οριστικοποιηθούν και υιοθετηθούν νομικά.

Η στρατηγική ανάκαμψης συνυπολογίζει την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα σε όλο το φάσμα των γενεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει δύσκολες επιλογές και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό το βάρος των προσαρμογών να διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη της κοινωνίας και να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα τους να πληρώσουν. Κατά προτεραιότητα τοποθετήθηκαν τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, απάτης και των κατά τακτική παραβατών αφού αυτά επιβαρύνουν τους ειλικρινείς πολίτες και επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους και τα δάνειά τους στην ώρα τους. Οι μεταρρυθμίσεις στον παραγωγικό τομέα επιδιώκουν να  εξαλείψουν τα υπερκέρδη συγκεκριμένων προνομιούχων ομάδων συμφερόντων: μέσω των υψηλών τιμών, αυτές οι ομάδες υποσκάπτουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και πληγώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έχει επικεντρωθεί σε μέτρα προκειμένου να καταργηθούν οι απαλλαγές και οι πρόωρες συντάξεις αυξάνοντας τα κίνητρα για την εργασία και για την δήλωση της εργασίας ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Για να επιστρέψει ο κόσμος στην εργασία και να αποτραπεί η εμπέδωση της μακροχρόνιας ανεργίας οι αρχές επιταχύνουν την απορρόφηση κεφαλαίων του ESIF (European Structural & Investments Fund) και εργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ένας θετικός αντίκτυπος στην οικονομία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Μια δικαιότερη κοινωνία προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βελτιώνει τον σχεδιασμό του προνοιακού συστήματος, ώστε να υπάρχει αυθεντική κοινωνική κάλυψη που θα διαθέτει τους λιγοστούς πόρους σε εκείνους που τους χρειάζονται περισσότερο. Οι αρχές θα επωφεληθούν από την διαθέσιμη τεχνική βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο κατακερματισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε όλους (συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων) και να αναπτυχθεί ένα βασικό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας υπό την μορφή ενός Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (GMI). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να εξασφαλιστεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την στέγαση μέσω συστημάτων που θα παρέχουν στοχευμένη στήριξη στα νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν την 1η κατοικία τους.


Μνημόνιο Συνεννόησης

[προσχέδιο] (6/4/2016)
 
Ελλάδα
 
1. Προοπτικές και στρατηγική

Τον Ιούλιο του 2015 η Ελλάδα ζήτησε την βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων για να επανακτήσει βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να μειώσει την ανισότητα και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους όσον αφορά την οικονομική της σταθερότητα και κατ' επέκταση της ευρωπαϊκής περιοχής. Τον Αύγουστο του 2015 η Ελληνική Δημοκρατία ολοκλήρωσε μια συμφωνία για να λάβει βοήθεια επί της βιωσιμότητας με την μορφή δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) διαθέσιμης σε περίοδο τριών ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 13(3) του καταστατικού του ESM υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης που περιλαμβάνει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις για την χρηματοπιστωτική βοήθεια που καλύπτει την περίοδο 2015-18. Οι όροι αναθεωρούνται ανά τρίμηνο, συνυπολογίζοντας την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Σε κάθε αξιολόγηση θα καθορίζεται με λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα μια ξεκάθαρη πολιτική μέτρων και άλλα εργαλεία προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρείς στόχοι που περιγράφονται εδώ . Αυτή η αναθεώρηση αφορά την συμφωνία με τον ESM, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές  [Σχόλιο: Σε αντίθεση με τις προηγούμενες συμφωνίες εδώ απουσιάζει από την παράγραφο όχι μόνο το ΔΝΤ αλλά και η ΕΚΤ που φαίνεται να έχει ακολουθήσει το Ταμείο όσον αφορά την απαίτηση για σκληρότερα μέτρα]  για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.

Η επιτυχία του προγράμματος προϋποθέτει την εγκόλπωση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές.  Επομένως η κυβέρνηση παραμένει έτοιμη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συμβουλευτεί και να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  [Σχόλιο: Παρά τη μέχρι τώρα διαφωνία η Ελλάδα θα πρέπει να συμφωνήσει με ΕΚΤ και ΔΝΤ προκειμένου να ισχύει το πρόγραμμα]  για όλες τις σχετικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Μνημόνιου Κατανόησης πριν αυτές οριστικοποιηθούν και υιοθετηθούν νομικά.

Η στρατηγική ανάκαμψης συνυπολογίζει την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα σε όλο το φάσμα των γενεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει δύσκολες επιλογές και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό το βάρος των προσαρμογών να διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη της κοινωνίας και να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα τους να πληρώσουν. Κατά προτεραιότητα τοποθετήθηκαν τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, απάτης και των κατά τακτική παραβατών αφού αυτά επιβαρύνουν τους ειλικρινείς πολίτες και επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους και τα δάνειά τους στην ώρα τους. Οι μεταρρυθμίσεις στον παραγωγικό τομέα επιδιώκουν να  εξαλείψουν τα υπερκέρδη συγκεκριμένων προνομιούχων ομάδων συμφερόντων: μέσω των υψηλών τιμών, αυτές οι ομάδες υποσκάπτουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και πληγώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έχει επικεντρωθεί σε μέτρα προκειμένου να καταργηθούν οι απαλλαγές και οι πρόωρες συντάξεις αυξάνοντας τα κίνητρα για την εργασία και για την δήλωση της εργασίας ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Για να επιστρέψει ο κόσμος στην εργασία και να αποτραπεί η εμπέδωση της μακροχρόνιας ανεργίας οι αρχές επιταχύνουν την απορρόφηση κεφαλαίων του ESIF (European Structural & Investments Fund) και εργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ένας θετικός αντίκτυπος στην οικονομία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Μια δικαιότερη κοινωνία προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βελτιώνει τον σχεδιασμό του προνοιακού συστήματος, ώστε να υπάρχει αυθεντική κοινωνική κάλυψη που θα διαθέτει τους λιγοστούς πόρους σε εκείνους που τους χρειάζονται περισσότερο. Οι αρχές θα επωφεληθούν από την διαθέσιμη τεχνική βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο κατακερματισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε όλους (συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων) και να αναπτυχθεί ένα βασικό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας υπό την μορφή ενός Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (GMI). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να εξασφαλιστεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την στέγαση μέσω συστημάτων που θα παρέχουν στοχευμένη στήριξη στα νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν την 1η κατοικία τους.


Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Από την εισαγωγή του μνημονίου μπορεί να γίνει σαφές το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα κείμενα συμφωνιών αυτή τη φορά οι εκπρόσωποι των πιστωτών φαίνονται διασπασμένοι. Το σημαντικό στοιχείο που προσφέρει η πλήρης αποκάλυψη του κειμένου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει μόνο τον εαυτό της (όπως γράφει χαρακτηριστικά) ενώ το παρόν κείμενο την πρόοδο μόνο μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν, παρά την πρόσφατη ένταξη των ελληνικών τραπεζών στην Ποσοτική Χαλάρωση, φαίνεται να συμφωνεί με το ΔΝΤ ότι τα νούμερα του προγράμματος δεν βγαίνουν. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.