Μνημόνιο 3.5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μνημόνιο Συνεννόησης

[προσχέδιο] (6/4/2016)
 
Ελλάδα
 
1. Προοπτικές και στρατηγική

Τον Ιούλιο του 2015 η Ελλάδα ζήτησε την βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων για να επανακτήσει βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να μειώσει την ανισότητα και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους όσον αφορά την οικονομική της σταθερότητα και κατ' επέκταση της ευρωπαϊκής περιοχής. Τον Αύγουστο του 2015 η Ελληνική Δημοκρατία ολοκλήρωσε μια συμφωνία για να λάβει βοήθεια επί της βιωσιμότητας με την μορφή δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) διαθέσιμης σε περίοδο τριών ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 13(3) του καταστατικού του ESM υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης που περιλαμβάνει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις για την χρηματοπιστωτική βοήθεια που καλύπτει την περίοδο 2015-18. Οι όροι αναθεωρούνται ανά τρίμηνο, συνυπολογίζοντας την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Σε κάθε αξιολόγηση θα καθορίζεται με λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα μια ξεκάθαρη πολιτική μέτρων και άλλα εργαλεία προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρείς στόχοι που περιγράφονται εδώ . Αυτή η αναθεώρηση αφορά την συμφωνία με τον ESM, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές  [Σχόλιο: Σε αντίθεση με τις προηγούμενες συμφωνίες εδώ απουσιάζει από την παράγραφο όχι μόνο το ΔΝΤ αλλά και η ΕΚΤ που φαίνεται να έχει ακολουθήσει το Ταμείο όσον αφορά την απαίτηση για σκληρότερα μέτρα]  για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.

Η επιτυχία του προγράμματος προϋποθέτει την εγκόλπωση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές.  Επομένως η κυβέρνηση παραμένει έτοιμη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συμβουλευτεί και να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο  [Σχόλιο: Παρά τη μέχρι τώρα διαφωνία η Ελλάδα θα πρέπει να συμφωνήσει με ΕΚΤ και ΔΝΤ προκειμένου να ισχύει το πρόγραμμα]  για όλες τις σχετικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Μνημόνιου Κατανόησης πριν αυτές οριστικοποιηθούν και υιοθετηθούν νομικά.

Η στρατηγική ανάκαμψης συνυπολογίζει την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα σε όλο το φάσμα των γενεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει δύσκολες επιλογές και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό το βάρος των προσαρμογών να διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη της κοινωνίας και να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα τους να πληρώσουν. Κατά προτεραιότητα τοποθετήθηκαν τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, απάτης και των κατά τακτική παραβατών αφού αυτά επιβαρύνουν τους ειλικρινείς πολίτες και επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους και τα δάνειά τους στην ώρα τους. Οι μεταρρυθμίσεις στον παραγωγικό τομέα επιδιώκουν να  εξαλείψουν τα υπερκέρδη συγκεκριμένων προνομιούχων ομάδων συμφερόντων: μέσω των υψηλών τιμών, αυτές οι ομάδες υποσκάπτουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και πληγώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έχει επικεντρωθεί σε μέτρα προκειμένου να καταργηθούν οι απαλλαγές και οι πρόωρες συντάξεις αυξάνοντας τα κίνητρα για την εργασία και για την δήλωση της εργασίας ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Για να επιστρέψει ο κόσμος στην εργασία και να αποτραπεί η εμπέδωση της μακροχρόνιας ανεργίας οι αρχές επιταχύνουν την απορρόφηση κεφαλαίων του ESIF (European Structural & Investments Fund) και εργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ένας θετικός αντίκτυπος στην οικονομία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Μια δικαιότερη κοινωνία προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βελτιώνει τον σχεδιασμό του προνοιακού συστήματος, ώστε να υπάρχει αυθεντική κοινωνική κάλυψη που θα διαθέτει τους λιγοστούς πόρους σε εκείνους που τους χρειάζονται περισσότερο. Οι αρχές θα επωφεληθούν από την διαθέσιμη τεχνική βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο κατακερματισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε όλους (συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων) και να αναπτυχθεί ένα βασικό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας υπό την μορφή ενός Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (GMI). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να εξασφαλιστεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την στέγαση μέσω συστημάτων που θα παρέχουν στοχευμένη στήριξη στα νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν την 1η κατοικία τους.

Μνημόνιο Συνεννόησης

[προσχέδιο] (6/4/2016)
 
Ελλάδα
 
1. Προοπτικές και στρατηγική

Τον Ιούλιο του 2015 η Ελλάδα ζήτησε την βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων για να επανακτήσει βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να μειώσει την ανισότητα και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους όσον αφορά την οικονομική της σταθερότητα και κατ' επέκταση της ευρωπαϊκής περιοχής. Τον Αύγουστο του 2015 η Ελληνική Δημοκρατία ολοκλήρωσε μια συμφωνία για να λάβει βοήθεια επί της βιωσιμότητας με την μορφή δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) διαθέσιμης σε περίοδο τριών ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 13(3) του καταστατικού του ESM υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης που περιλαμβάνει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις για την χρηματοπιστωτική βοήθεια που καλύπτει την περίοδο 2015-18. Οι όροι αναθεωρούνται ανά τρίμηνο, συνυπολογίζοντας την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Σε κάθε αξιολόγηση θα καθορίζεται με λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα μια ξεκάθαρη πολιτική μέτρων και άλλα εργαλεία προκειμένου να επιτευχθούν οι ευρείς στόχοι που περιγράφονται εδώ . Αυτή η αναθεώρηση αφορά την συμφωνία με τον ESM, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM.

Η επιτυχία του προγράμματος προϋποθέτει την εγκόλπωση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές.  Επομένως η κυβέρνηση παραμένει έτοιμη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό καθώς οι συνθήκες αλλάζουν.

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συμβουλευτεί και να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για όλες τις σχετικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Μνημόνιου Κατανόησης πριν αυτές οριστικοποιηθούν και υιοθετηθούν νομικά.

Η στρατηγική ανάκαμψης συνυπολογίζει την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα σε όλο το φάσμα των γενεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει δύσκολες επιλογές και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό το βάρος των προσαρμογών να διαμοιραστεί σε όλα τα μέλη της κοινωνίας και να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα τους να πληρώσουν. Κατά προτεραιότητα τοποθετήθηκαν τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, απάτης και των κατά τακτική παραβατών αφού αυτά επιβαρύνουν τους ειλικρινείς πολίτες και επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους και τα δάνειά τους στην ώρα τους. Οι μεταρρυθμίσεις στον παραγωγικό τομέα επιδιώκουν να  εξαλείψουν τα υπερκέρδη συγκεκριμένων προνομιούχων ομάδων συμφερόντων: μέσω των υψηλών τιμών, αυτές οι ομάδες υποσκάπτουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και πληγώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έχει επικεντρωθεί σε μέτρα προκειμένου να καταργηθούν οι απαλλαγές και οι πρόωρες συντάξεις αυξάνοντας τα κίνητρα για την εργασία και για την δήλωση της εργασίας ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Για να επιστρέψει ο κόσμος στην εργασία και να αποτραπεί η εμπέδωση της μακροχρόνιας ανεργίας οι αρχές επιταχύνουν την απορρόφηση κεφαλαίων του ESIF (European Structural & Investments Fund) και εργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ένας θετικός αντίκτυπος στην οικονομία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Μια δικαιότερη κοινωνία προϋποθέτει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βελτιώνει τον σχεδιασμό του προνοιακού συστήματος, ώστε να υπάρχει αυθεντική κοινωνική κάλυψη που θα διαθέτει τους λιγοστούς πόρους σε εκείνους που τους χρειάζονται περισσότερο. Οι αρχές θα επωφεληθούν από την διαθέσιμη τεχνική βοήθεια από τους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο κατακερματισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα ώστε να παρέχεται πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε όλους (συμπεριλαμβανομένων και των ανασφάλιστων) και να αναπτυχθεί ένα βασικό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας υπό την μορφή ενός Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (GMI). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να εξασφαλιστεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την στέγαση μέσω συστημάτων που θα παρέχουν στοχευμένη στήριξη στα νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν την 1η κατοικία τους.


Memorandum of Understanding

[draft]

Greece

1.  Outlook and strategy

In July 2015, Greece requested support from its European partners, to restore sustainable growth, create jobs, reduce inequalities, and address the risks to its own financial stability and to that of the euro area. InAugust 2015, the Hellenic Republic concluded an agreement for stability support in the form of a loan from the European Stability Mechanism for an availability period of three years. In accordance with Article 13(3) of the ESM Treaty, a Memorandum of Understanding was signed which details the conditionality attached to the financial assistance facility covering the period 2015-18. The conditionality is updated on a quarterly basis, taking into account the progress in reforms achieved over the previous quarter. In each review the specific policy measures and other instruments to achieve these broad objectives outlined here will be fully specified in detail and timeline. This update reflects the agreement among the ESM, the European Commission acting on its behalf, {it seems that not only the IMF, but the ECB too have left the building} and the authorities upon conclusion of the first review of the ESM programme.

Success requires ownership of the reform agenda programme by the Greek authorities. The Government therefore stands ready to take any measures that may become appropriate for this purpose as circumstances change.

The Government commits to consult and agree with the European Commission, the European Central Bank and the International Monetary Fund on all actions relevant for the achievement of the objectives of the Memorandum of Understanding before these are finalized and legally adopted. 

The recovery strategy takes into account the need for social justice and fairness, both across and within generations. Fiscal constraints have imposed hard choices, and it is therefore important that the burden of adjustment is borne by all parts of society and taking into account the ability to pay. Priority has been placed on actions to tackle tax evasion, fraud and strategic defaulters, as these impose a burden on the honest citizens and companies who pay their taxes and loans on time. Product market reforms seek to eliminate the rents accruing to vested interest groups: through higher prices, these undermine the disposable income of consumers and harm the competitiveness of companies. Pension reforms have focussed on measures to remove exemptions and end early-retirement, increase incentives to work and declare and to and ensure the long term sustainability of the pension system. To get people back to work and prevent the entrenching of long-term unemployment, the authorities have accelerated the absorption of ESIF funds and are working to ensure an effective impact on the economy, both in the short and the long run.   A fairer society requires that Greece continues to improve the design of its welfare system, so that there is a genuine social safety net which targets scarce resources at those who need it most. The authorities are benefitting from available technical assistance from international organisations on measures to integrate its fragmented pension system, to provide access to health care for all (including the uninsured) and to roll out a basic social safety net in the form of a Guaranteed Minimum Income (GMI). Particular attention is being paid to ensure a social safety net for housing through schemes that provide targeted support for households at risk of losing their primary residence.

 Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ

 
1. Προοπτική και στρατηγική

Η Ελλάδα ζήτησε στήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους της προκειμένου να αποκαταστήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τη δική της και της ευρωζώνης. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) έχει συνταχθεί κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε στις 8 Ιουλίου 2015 από την Ελληνική Δημοκρατία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας με τη μορφή δανείου τριετούς περιόδου διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της συνθήκης του ΕΜΣ, στο παρόν Μνημόνιο εξειδικεύονται λεπτομερώς οι όροι που συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοδοτικής συνδρομής η οποία καλύπτει την περίοδο 2015-2018. Οι όροι θα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση, λαμβανομένης υπόψη της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Σε κάθε επανεξέταση, θα εξειδικεύονται πλήρως, με λεπτομέρειες και χρονοδιαγράμματα, τα συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής και τα λοιπά μέσα για την επίτευξη αυτών των ευρύτερων στόχων που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο.

Για την επιτυχία απαιτείται ο ενστερνισμός του προγράμματος μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές. Επομένως, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει οποιαδήποτε μέτρα ενδέχεται να κριθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτόν, καθώς οι περιστάσεις μεταβάλλονται. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για όλες τις ενέργειες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Μνημονίου Συνεννόησης, πριν από την οριστικοποίηση και τη νομική έγκρισή τους.

Στη στρατηγική ανάκαμψης λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη, μεταξύ και εντός των γενεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει δύσκολες επιλογές και συνεπώς είναι σημαντικό το βάρος της προσαρμογής να μοιραστεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, λαμβανομένης υπόψη της ικανότητας πληρωμής. Σε προτεραιότητα τίθενται οι ενέργειες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της απάτης και των στρατηγικών ασυνεπών οφειλετών, διότι αυτά επιβαρύνουν τους τίμιους πολίτες και τις τίμιες επιχειρήσεις, που πληρώνουν εγκαίρως τους φόρους και τα δάνειά τους. Οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων έχουν στόχο την εξάλειψη των προσόδων που καρπώνονται ομάδες κεκτημένων συμφερόντων: μέσω υψηλότερων τιμών, οι εν λόγω ομάδες διαβρώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις έχουν επικεντρωθεί σε μέτρα για την κατάργηση των εξαιρέσεων και τον τερματισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Προκειμένου να βοηθηθούν τα άτομα να επιστρέψουν στην απασχόληση και να αποτραπεί η διαιώνιση της μακροπρόθεσμης ανεργίας, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα εγκαινιάσουν μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης κατά 50.000 άτομα, με στόχο τους μακροχρόνια ανέργους. Για μια πιο δίκαιη κοινωνία θα χρειαστεί η Ελλάδα να βελτιώσει τον σχεδιασμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, το οποίο θα διοχετεύει στοχοθετημένα τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που τους έχουν περισσότερο ανάγκη. Οι αρχές σχεδιάζουν να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια που παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με μέτρα για την παροχή πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους (συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων), καθώς και να δημιουργήσουν ένα βασικό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας με τη μορφή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Από την εισαγωγή του μνημονίου μπορεί να γίνει σαφές το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα κείμενα συμφωνιών αυτή τη φορά οι εκπρόσωποι των πιστωτών φαίνονται διασπασμένοι. Το σημαντικό στοιχείο που προσφέρει η πλήρης αποκάλυψη του κειμένου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει μόνο τον εαυτό της (όπως γράφει χαρακτηριστικά) ενώ το παρόν κείμενο την πρόοδο μόνο μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν, παρά την πρόσφατη ένταξη των ελληνικών τραπεζών στην Ποσοτική Χαλάρωση, φαίνεται να συμφωνεί με το ΔΝΤ ότι τα νούμερα του προγράμματος δεν βγαίνουν. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.