Μνημόνιο 3.5

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

2.5 Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

2.5.1 Συντάξεις


Σαν  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα υιοθετήσουν μια ολοκληρωτική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, με στόχο την εξοικονόμηση της τάξης του [0.5%] του ΑΕΠ το [2016] και της τάξης του [1%] του ΑΕΠ έως το [2018], επιπρόσθετα με την αποκατάσταση των επιπτώσεων της εφαρμογής της απόφασης του Δικαστηρίου σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012, [2%] του ΑΕΠ,  [Σχόλιο: Νέες περικοπές για το 2017 και 2018. Το προηγούμενο Μνημόνιο δεν είχε αυτές τις αναφορές]  με νομοθετικές διατάξεις, για:

i. Να καθιερώσουν μια στενότερη σύνδεση μεταξύ εισφορών και παροχών, μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό και παραμετρικές αλλαγές (δείτε λεπτομέρειες στο TMU). Να καθιερώσουν εθνική σύνταξη 345 ευρώ με 15 χρόνια εισφοράς, που αυξάνεται στα 384 ευρώ με 20 χρόνια εισφοράς, με σκοπό να αντικαταστήσει την ελάχιστη σύνταξη που θα καταργηθεί.  Να υιοθετήσουν μια πιο προοδευτική οριακή κλίμακα προσαυξημένων ποσοστών, ξεκινώντας από 0,77% και φτάνοντας στο 2%, που θα βοηθήσει την ενίσχυση των κινήτρων για εργασία και εισφορά, να διατηρήσουν τα ποσοστά αναπλήρωσης μικρότερα από αυτά που απορρέουν από τον υπάρχοντα νόμο (που μεταρρυθμίστηκε το 2010), για τους νέους συνταξιούχους, οι νέοι ενιαίοι κανόνες θα εφαρμοστούν άμεσα, χωρίς προ-υπολογισμό των προηγούμενων κανόνων παροχών.

ii. Να επαναρυθμίσουν τις συνταξιοδοτικές παροχές. Για να επιτευχθεί δικαιοσύνη εντός των γενεών αλλά και μεταξύ των γενεών και για να αντιμετωπιστεί το κόστος της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, θα επαναρυθμιστούν όλες οι υπάρχουσες συντάξεις  [Σχόλιο: Είναι λίγο ασαφές τι ακριβώς θα συμβεί με τις υπάρχουσες συντάξεις κυρίως επειδή η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν θα γίνουν περικοπές. Παρόλ αυτά η ενότητα αυτή και η επόμενη αφορά επαναυπολογισμό και πάγωμα των υπαρχουσών συντάξεων]  στη βάση των νέων παραμέτρων των ενιαίων κανόνων συνταξιοδότησης και χρησιμοποιώντας τα 10 τελευταία χρόνια συντάξιμων αποδοχών.

iii. Να παγώσουν τις τρέχουσες συντάξεις που καταβάλλονται μέχρι η αξία τους να γίνει ίση με εκείνη που υπολογίζεται βάσει των νέων ενιαίων κανόνων. Στις περιπτώσεις που η διαθεσιμότητα στοιχείων αποτρέψει από τον επανϋπολογισμό των παροχών, οι προσωρινές συντάξεις θα υπολογίζονται με βάση την απόδοση. Ο προσωρινές συντάξεις πρέπει να μετατραπούν σε τελικές επαναρυθμισμένες συντάξεις έως το [τέλος Δεκεμβρίου 2017].

iv. Να εξαλείψουν το ΕΚΑΣ και να εναρμονίσουν τους κανόνες εισφορών.  Θα καταργήσουν σταδιακά το επίδομα αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019 [(0,5%του ΑΕΠ)] αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων τον Απρίλιο του 2016, θα διευρύνουν και θα εκσυγχρονίσουν την βάση συντάξεων και εισφορών για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από το θεωρητικό στο πραγματικό εισόδημα, ώστε να υπόκεινται στους ελάχιστους απαιτούμενους κανόνες εισφοράς- θα καταργήσουν σταδιακά εντός τριών ετών τις κρατικά επιχορηγούμενες εξαιρέσεις και θα εναρμονίσουν τους κανόνες εισφορών για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, με την δομή εισφορών του κυρίως ασφαλιστικού ταμείου για εργαζόμενους (ΙΚΑ) – Θα καταργήσουν άμεσα όλες τις ενοχλητικές χρεώσεις για την χρηματοδότηση συντάξεων και θα τις αντικαταστήσουν από αυξανόμενες εισφορές ή περικοπή παροχών σε συμμόρφωση με το νέο ενιαίο κανόνα επί συγκεκριμένων ταμείων – θα εναρμονίσουν τους κανόνες για τις συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα κατ’ αναλογία «pro rata» - θα ενοποιήσουν τους κανόνες παροχών και εισφορών αναπηρίας έως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2016 – θα αυστηροποιήσουν την παροχή συντάξεων χηρείας με την ενσωμάτωση μιας προϋπόθεσης επιλεξιμότητας στο [57ο] έτος για τον/την χήρο/α ώστε να δικαιούται μια μόνιμη σύνταξη χηρείας και περιορισμό της προσωρινής σύνταξης χηρείας του/της χήρου/ας γι αυτές που είναι κάτω των [57] στα τρία χρόνια – θα καταργήσουν από την 1η Ιανουαρίου τα παιδικά επιδόματα τα οποία παρέχονται μέσα στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

v. Να αντιμετωπίσουν τα ελλείμματα στα επικουρικά και μετοχικά ταμεία. Εφαρμογή του παράγοντα βιωσιμότητας όπως αυτός προβλέφθηκε στην μεταρρύθμιση του 2012 στις επικουρικές συντάξεις. [ή εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών μέτρων στο συνταξιοδοτικό σύστημα]  [Σχόλιο: Παρά τις δηλώσεις των κορυφαίων υπουργών για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος (που εδώ έχει αλλάξει απλά όνομα) στο κείμενο βλέπουμε ως βασική θέση την επαναφορά της και ώς διαπραγματεύσιμο σημείο την εξεύρεση ισοδύναμου μέτρου]  ώστε να επιτευχθεί η εξισορρόπηση στα επικουρικά ταμεία το 2016 και μεσοπρόθεσμα - ρύθμιση των εξόδων σε όλα τα μετοχικά ταμεία (π.χ. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων) με τρόπο ώστε να αποφεύγεται αυτόματα οποιοδήποτε ετήσιο έλλειμμα.

vi. Να εξασφαλίσουν την συμβατότητα της μεταρρύθμισης με τις αρχές του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν νομικοί κίνδυνοι, οι αρχές θα συνοδεύσουν την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση  [Σχόλιο: Και εδώ γίνεται ειδική μνεία στις αποφάσεις του ΣτΕ περί συνταγματικότητας και προβλέπεται ειδική αντιμετώπισή τους. Στο προηγούμενο Μνημόνιο δεν υπήρχε αυτή η αναφορά]  με λεπτομερείς επεξηγηματικές σημειώσεις και μια συγκεκριμένη οικονομική μελέτη που θα εξηγεί με λεπτομέρεια την συμβατότητα της μεταρρύθμισης με τις αρχές του Συνταγματικού Δικαστηρίου και θα ζητήσει εκ των προτέρων γνώμες από την Ελεγκτική Αρχή και την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής.

Σχετικά με την διοίκηση του ασφαλιστικού τομέα, ως  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα (α) νομοθετήσουν ώστε να εναρμονίσουν πλήρως τις διαδικασίες πληρωμών εισφορών και παροχών σε όλα τα ταμεία (β) ιδρύσουν μια μόνη οντότητα (ΕΦΚΑ) που θα λειτουργήσει από τον [Ιούλιο] του 2016 και (γ) νομοθετήσουν ότι μέχρι το τέλος του 2016 όλα τα ασφαλιστικά ταμεία [με την εξαίρεση των λειτουργιών ΧΧ του ταμείου YY  [Σχόλιο: Π.χ. ΕΔΟΕΑΠ] ) θα καταργηθούν και όλοι οι ασφαλισμένοι θα μεταφερθούν σε μια καινούρια οντότητα και κάθε υπάρχουσα διοίκηση και δομή διαχείρισης αυτών των ταμείων θα καταργηθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία.

Έως τον [Ιούνιο] του 2016 οι αρχές θα ορίσουν μια στρατηγική και ένα σχέδιο εργασίας ώστε να ενσωματώσουν το ιστορικό εγγραφών και υπηρεσιών όλων των ασφαλισμένων και να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα των δεδομένων πριν να μεταφέρουν όλα τα δεδομένα των ασφαλισμένων στην πλατφόρμα λειτουργιών του νέου οργανισμού.
2.5 Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

2.5.1 Συντάξεις


Σαν προαπαιτούμενο οι αρχές θα υιοθετήσουν μια ολοκληρωτική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, με στόχο την εξοικονόμηση της τάξης του [0.5%] του ΑΕΠ το [2016] και της τάξης του [1%] του ΑΕΠ έως το [2018], επιπρόσθετα με την αποκατάσταση των επιπτώσεων της εφαρμογής της απόφασης του Δικαστηρίου σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012, [2%] του ΑΕΠ, με νομοθετικές διατάξεις, για:

i. Να καθιερώσουν μια στενότερη σύνδεση μεταξύ εισφορών και παροχών, μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό και παραμετρικές αλλαγές (δείτε λεπτομέρειες στο TMU). Να καθιερώσουν εθνική σύνταξη 345 ευρώ με 15 χρόνια εισφοράς, που αυξάνεται στα 384 ευρώ με 20 χρόνια εισφοράς, με σκοπό να αντικαταστήσει την ελάχιστη σύνταξη που θα καταργηθεί.  Να υιοθετήσουν μια πιο προοδευτική οριακή κλίμακα προσαυξημένων ποσοστών, ξεκινώντας από 0,77% και φτάνοντας στο 2%, που θα βοηθήσει την ενίσχυση των κινήτρων για εργασία και εισφορά, να διατηρήσουν τα ποσοστά αναπλήρωσης μικρότερα από αυτά που απορρέουν από τον υπάρχοντα νόμο (που μεταρρυθμίστηκε το 2010), για τους νέους συνταξιούχους, οι νέοι ενιαίοι κανόνες θα εφαρμοστούν άμεσα, χωρίς προ-υπολογισμό των προηγούμενων κανόνων παροχών.

ii. Να επαναρυθμίσουν τις συνταξιοδοτικές παροχές. Για να επιτευχθεί δικαιοσύνη εντός των γενεών αλλά και μεταξύ των γενεών και για να αντιμετωπιστεί το κόστος της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, θα επαναρυθμιστούν όλες οι υπάρχουσες συντάξεις στη βάση των νέων παραμέτρων των ενιαίων κανόνων συνταξιοδότησης και χρησιμοποιώντας τα 10 τελευταία χρόνια συντάξιμων αποδοχών.

iii. Να παγώσουν τις τρέχουσες συντάξεις που καταβάλλονται μέχρι η αξία τους να γίνει ίση με εκείνη που υπολογίζεται βάσει των νέων ενιαίων κανόνων. Στις περιπτώσεις που η διαθεσιμότητα στοιχείων αποτρέψει από τον επανϋπολογισμό των παροχών, οι προσωρινές συντάξεις θα υπολογίζονται με βάση την απόδοση. Ο προσωρινές συντάξεις πρέπει να μετατραπούν σε τελικές επαναρυθμισμένες συντάξεις έως το [τέλος Δεκεμβρίου 2017].

iv. Να εξαλείψουν το ΕΚΑΣ και να εναρμονίσουν τους κανόνες εισφορών.  Θα καταργήσουν σταδιακά το επίδομα αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019 [(0,5%του ΑΕΠ)] αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων τον Απρίλιο του 2016, θα διευρύνουν και θα εκσυγχρονίσουν την βάση συντάξεων και εισφορών για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης από το θεωρητικό στο πραγματικό εισόδημα, ώστε να υπόκεινται στους ελάχιστους απαιτούμενους κανόνες εισφοράς- θα καταργήσουν σταδιακά εντός τριών ετών τις κρατικά επιχορηγούμενες εξαιρέσεις και θα εναρμονίσουν τους κανόνες εισφορών για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, με την δομή εισφορών του κυρίως ασφαλιστικού ταμείου για εργαζόμενους (ΙΚΑ) – Θα καταργήσουν άμεσα όλες τις ενοχλητικές χρεώσεις για την χρηματοδότηση συντάξεων και θα τις αντικαταστήσουν από αυξανόμενες εισφορές ή περικοπή παροχών σε συμμόρφωση με το νέο ενιαίο κανόνα επί συγκεκριμένων ταμείων – θα εναρμονίσουν τους κανόνες για τις συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα κατ’ αναλογία «pro rata» - θα ενοποιήσουν τους κανόνες παροχών και εισφορών αναπηρίας έως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2016 – θα αυστηροποιήσουν την παροχή συντάξεων χηρείας με την ενσωμάτωση μιας προϋπόθεσης επιλεξιμότητας στο [57ο] έτος για τον/την χήρο/α ώστε να δικαιούται μια μόνιμη σύνταξη χηρείας και περιορισμό της προσωρινής σύνταξης χηρείας του/της χήρου/ας γι αυτές που είναι κάτω των [57] στα τρία χρόνια – θα καταργήσουν από την 1η Ιανουαρίου τα παιδικά επιδόματα τα οποία παρέχονται μέσα στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

v. Να αντιμετωπίσουν τα ελλείμματα στα επικουρικά και μετοχικά ταμεία. Εφαρμογή του παράγοντα βιωσιμότητας όπως αυτός προβλέφθηκε στην μεταρρύθμιση του 2012 στις επικουρικές συντάξεις. [ή εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών μέτρων στο συνταξιοδοτικό σύστημα] ώστε να επιτευχθεί η εξισορρόπηση στα επικουρικά ταμεία το 2016 και μεσοπρόθεσμα - ρύθμιση των εξόδων σε όλα τα μετοχικά ταμεία (π.χ. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων) με τρόπο ώστε να αποφεύγεται αυτόματα οποιοδήποτε ετήσιο έλλειμμα.

vi. Να εξασφαλίσουν την συμβατότητα της μεταρρύθμισης με τις αρχές του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν νομικοί κίνδυνοι, οι αρχές θα συνοδεύσουν την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με λεπτομερείς επεξηγηματικές σημειώσεις και μια συγκεκριμένη οικονομική μελέτη που θα εξηγεί με λεπτομέρεια την συμβατότητα της μεταρρύθμισης με τις αρχές του Συνταγματικού Δικαστηρίου και θα ζητήσει εκ των προτέρων γνώμες από την Ελεγκτική Αρχή και την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής.

Σχετικά με την διοίκηση του ασφαλιστικού τομέα, ως προαπαιτούμενο οι αρχές θα (α) νομοθετήσουν ώστε να εναρμονίσουν πλήρως τις διαδικασίες πληρωμών εισφορών και παροχών σε όλα τα ταμεία (β) ιδρύσουν μια μόνη οντότητα (ΕΦΚΑ) που θα λειτουργήσει από τον [Ιούλιο] του 2016 και (γ) νομοθετήσουν ότι μέχρι το τέλος του 2016 όλα τα ασφαλιστικά ταμεία [με την εξαίρεση των λειτουργιών ΧΧ του ταμείου YY) θα καταργηθούν και όλοι οι ασφαλισμένοι θα μεταφερθούν σε μια καινούρια οντότητα και κάθε υπάρχουσα διοίκηση και δομή διαχείρισης αυτών των ταμείων θα καταργηθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία.

Έως τον [Ιούνιο] του 2016 οι αρχές θα ορίσουν μια στρατηγική και ένα σχέδιο εργασίας ώστε να ενσωματώσουν το ιστορικό εγγραφών και υπηρεσιών όλων των ασφαλισμένων και να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα των δεδομένων πριν να μεταφέρουν όλα τα δεδομένα των ασφαλισμένων στην πλατφόρμα λειτουργιών του νέου οργανισμού.

2.5 Sustainable social welfare

2.5.1 Pensions


As a prior action, the Authorities will adopt a comprehensive reform of the pension system, to strengthen long-term sustainability while targeting savings of around [1/2 percent] of GDP in [2016] and around [1 percent] of GDP by [2018], on top of the full compensation of the impact of the implementation of the Court ruling on the pension measures of 2012, [2 percent] of GDP, with legislative provisions to:

i. Establish a closer link between contributions and benefits, through specific design and parametric changes (see details in TMU). Introduce a national pension of 345 euros with 15 years of contribution that increases to 384 euros with 20 years of contributions, in order to replace the minimum pension that will be abolished;  adopt a more progressive marginal scale of accrual rates starting at 0.77 percent and ending at 2.00 percent,which will help strengthen incentives to work and contribute, to maintain replacement rates below those deriving from the current law (reformed in 2010); for new retirees, the new uniform rules will be applied immediately, without pro-rating of previous benefit rules.

ii. Recalibrate pension benefits. In order to achieve intra- and inter-generational equity and address the costs of the Constitutional Court ruling, recalibrate all the existing pensions on the basis of the new parameters of the uniform pension rule and by using the last 10 years of pensionable earnings {what will happen to the current pensions is still unclear, particularly since the Government assures everyone that there will be no cuts in any pension. On the other hand it is hard to see what else rather than cuts can be done}.

iii. Freeze the current pensions in payment until their value become equivalent to the one calculated under the new uniform rules. In the cases data availability prevent from the individual recalculation of the pension benefit, temporary pensions will be computed based on imputation. Temporary pensions must be converted to final recalibrated pensions by [end-December 2017].

iv. Eliminate EKAS and harmonize contributions rules. Phase out gradually the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019 [(0.5 percent of GDP)], starting with the top 20 percent of beneficiaries in April 2016; broaden and modernize the contribution and pension base for all self-employed, including by switching from notional to actual income, subject to minimum required contribution rules;  phase out within three years state financed exemptions and harmonize contributions rules for all pension funds with the structure of contributions of the main social security fund for employees (IKA); abolish immediately all nuisance charges financing pensions and offset these by increasing contributions or cutting benefit in line with the new single rule in specific funds; gradually harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner; unify disability and contributory welfare benefit rules by end-December 2016; make the provision of survivor pensions more restrictive by including an eligibility requirement of [57] years of age for the survivor spouse to be entitled to a permanent survivor pension and limit temporary survivor pension of the spouse aged below [57] to 3 years; abolish from 1 January 2017 child bonuses provided through the pension system.

v. Address the deficit in auxiliary and dividend funds. Implement the sustainability factor as provided by the 2012 reform of the supplementary pension  [or find mutually agreeable alternative measures in the pension system] so as to achieve balance in the auxiliary funds in 2016 and the medium term; adjust spending in all dividend funds (i.e. MTPY) in a way that automatically eliminates any annual deficit.

vi. Ensure the compliance of the reform with Constitutional Court principles. To address legal risks, the authorities will accompany the pension reform with detailed explanatory notes and a specific economic study detailing the compliance of the reform with Constitutional Court principles and will seek ex ante opinions from the Court of Auditors and the Scientific Council of the Parliament.

Concerning the governance of social security, as a prior action the authorities will (a) legislate to fully harmonize contribution and benefit payment procedures across all funds; (b) establish a single entity (EFKA) to be operational from [July] 2016 and (c) legislate that by end 2016 all social security funds [with the exception of the functions XX of fund YY] will be eliminated and all insured individual will be transferred into the new single entity and all existing governance and management arrangements of such funds will be abolished by that date.

The authorities will by [June] 2016 define a strategy and work plan to consolidate the single register and service history of all insured persons, and ensure data consistency before migrating the data of all insured persons to the operation platform of the new organization.


2.5 Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

2.5.1 Συντάξεις

Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις του 2010 και του 2012, εάν εφαρμοστούν πλήρως, θα βελτιώσουν σημαντικά τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα του συνολικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Ωστόσο, το συνταξιοδοτικό σύστημα παραμένει κατακερματισμένο και δαπανηρό και απαιτεί σημαντικές ετήσιες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, απαιτούνται πολύ πιο φιλόδοξα μέτρα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων διαρθρωτικών προκλήσεων, καθώς και των πρόσθετων πιέσεων στο σύστημα λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι εισφορές έχουν μειωθεί λόγω των υψηλών επιπέδων ανεργίας καθ’ ην στιγμήν οι πιέσεις στις δαπάνες κορυφώθηκαν, καθώς πολλοί επέλεξαν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις και επίσης θα προβούν με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης της τάξης του 1/4 του ΑΕΠ το 2015 και της τάξης του 1% του ΑΕΠ έως το 2016. Μεταξύ άλλων, η δέσμη αποσκοπεί στη δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση αυξάνοντας τις κυρώσεις για την πρόωρη συνταξιοδότηση και καταργώντας σταδιακά τα κεκτημένα δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι αρχές έχουν ήδη αυξήσει τις εισφορές υγείας των συνταξιούχων στο 6% για τις κύριες συντάξεις τους και εφάρμοσαν επίσης εισφορές υγείας ύψους 6% για τις επικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου 2015· θα υπαγάγουν στην ETEA από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 όλα τα ταμεία επικουρικών συντάξεων και θα διασφαλίσουν ότι όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2015· θα παγώσουν τα μηνιαία εγγυημένα ανταποδοτικά όρια συντάξεων σε ονομαστικούς όρους μέχρι το 2021· και εξασφάλισαν ότι όσοι συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015 θα έχουν πρόσβαση σε βασικές, εγγυημένες συντάξεις με βάση τις εισφορές και με εισοδηματικά κριτήρια μόνον όταν θα έχουν συμπληρώσει την νόμιμη κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, που είναι σήμερα τα 67 έτη.

i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα αποσαφηνίσουν τους κανόνες επιλεξιμότητας για τις ελάχιστες εγγυημένες συντάξεις μετά το 67ο έτος, β) θα εκδώσουν όλες τις εγκυκλίους για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του νόμου του 2010· γ) θα διορθώσουν τον ν. 4334/2015 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσουν ορθά το πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων παροχών (αντί των εισφορών με κρατική επιχορήγηση) και να το επεκτείνουν στον δημόσιο τομέα· δ) θα καταργήσουν βαθμιαία τα κεκτημένα δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και τις δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης, προσαρμόζοντας σταδιακά το όριο της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, το αργότερο έως το 2022, ή στην ηλικία των 62 ετών και σε 40 έτη εισφορών, που θα ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτούνται (εκτός από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και τις μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία), με άμεση εφαρμογή.

ii. Έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθετικά περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016: α) το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις παραμετρικές βελτιώσεις για την καθιέρωση στενότερης σύνδεσης μεταξύ εισφορών και παροχών· β) τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, μεταξύ άλλων με μετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα, υπό τον όρο της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές· γ) την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων των βασικών συνιστωσών των συντάξεων που είναι εγγυημένες με βάση τις εισφορές και βάσει ελέγχου των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για εργασία και για καταβολή εισφορών· δ) τα βασικά στοιχεία της καθολικής ενοποίησης των ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της εναπομένουσας εναρμόνισης των διαδικασιών για την καταβολή των εισφορών και των παροχών σε όλο το φάσμα των ταμείων· την κατάργηση εντός τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους και την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις εισφορές σε όλα τα ταμεία συντάξεων προς τη δομή των εισφορών στο κύριο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων υπαλλήλων (ΙΚΑ)· στ) την κατάργηση, από την 31η Οκτωβρίου 2015, όλων των περιττών επιβαρύνσεων κατά τη χρηματοδότηση των συντάξεων και την αντιστάθμισή τους με μείωση των παροχών ή αύξηση των εισφορών υπέρ των συγκεκριμένων ταμείων ζ) τη σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων για τις συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα κατ’ αναλογία («pro rata»)· η) οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις θα επιβαρύνονται με ποινή για όσους θίγονται από την παράταση της ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισοδυναμεί με 10% επιπλέον της τρέχουσας ετήσιας ποινής του 6%· θ) τη βελτίωση της στόχευσης των κοινωνικών συντάξεων αυξάνοντας τις συντάξεις του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους ι) τη σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (EKAΣ) για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων το Μάρτιο του 2016· ια) αποκατάσταση του παράγοντα διατηρησιμότητας της μεταρρύθμισης του 2012 ή εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών εναλλακτικών μέτρων στο συνταξιοδοτικό σύστημα· ιβ) η ελληνική κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 και θα καταργήσει τις τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα που εισήγαγαν οι νόμοι 4325/2015 και 4331/2015, σε συμφωνία με τους θεσμούς.

iii. Έως το Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε μια ενιαία οντότητα, θα προβεί σε κατάργηση όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο διοικητικό συμβούλιο και ομάδα διαχείρισης χρησιμοποιώντας την υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ, θα εφαρμόσει κεντρικό μητρώο συνεισφερόντων και θα δημιουργήσει κοινές υπηρεσίες. Θα εγκρίνει επίσης πρόγραμμα για τη δημιουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Οι αρχές θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της δήλωσης, της πληρωμής και της είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση πριν από τα τέλη του 2017.

Οι θεσμοί είναι έτοιμοι να λάβουν υπόψη τους τα άλλα διαρθρωτικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα ισοδύναμου αποτελέσματος στο πλαίσιο του συστήματος συνταξιοδότησης, σε αντικατάσταση ορισμένων μέτρων από αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, έχοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους για την ανάπτυξη και υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά θα παρουσιαστούν στους θεσμούς κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού και ότι θα είναι συγκεκριμένα και ποσοτικά μετρήσιμα σε επαρκή βαθμό και ότι, ελλείψει αυτών, η βασική επιλογή είναι εκείνη που προσδιορίζεται παραπάνω.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση από το κείμενο της συμφωνίας είναι σαφές ότι η Ρήτρα Μηδενικού Ελλείμματος των ασφαλιστικών ταμείων βρίσκεται όχι απλά στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης αλλά ενταγμένη στο αρχικό κείμενο, ενώ η ύπαρξη ενός αντισταθμιστικού μέτρου για την αντικατάστασή της είναι προς διαπραγμάτευσης (και άρα εκτός κοινής αντίληψης). Γενικά τα στοιχεία του Συνταξιοδοτικού θα αποσαφηνιστούν καλύτερα με την κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου τις επόμενες ώρες (το οποίο θα βρείτε επίσης στο OpenProject. Σε κάθε περίπτωση πάντως στο κείμενο της συμφωνίας αναφέρονται όχι μόνο οι μελλοντικές συντάξεις αλλά και οι υπάρχουσες που όπως φαίνεται θα επαναπροσδιοριστούν με νέα κριτήρια.

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.