Μνημόνιο 3.5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής πρόνοιας και ενεργοποίησης

Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώσεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άμεσης στήριξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Ήδη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσμη μέτρων σχετικά με τα τρόφιμα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και θα αναπτυχθεί σταδιακά για να συμπέσει με την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν μέτρα για την αύξηση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρόθεσμης απασχόλησης σε 50.000 άτομα, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση θα αναπτύξει έως τον Ιούνιο 2016 περαιτέρω ενεργές δράσεις ενσωμάτωσης της αγοράς εργασίας οι οποίες θα συνδυάσουν μέτρα δημόσιας εργασίας και ενεργοποίησης (εξατομικευμένες υπηρεσίες, βελτίωση δεξιοτήτων, νέες δεξιότητες) που θα αφορούν [25.000 άτομα] που βρίσκονται μακρύτερα από την αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων και των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η κυβέρνηση θα υποστηρίξει περαιτέρω πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω επιδοτήσεων μισθών, voucher κλπ για [75.000] συμμετέχοντες έως τον Δεκέμβριο του 2016.

Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το οποίο θα διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για την επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

i) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, η κυβέρνηση αναλαμβάνει να ολοκληρώσει με την βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας την Αξιολόγηση Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους 0,5% του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Μετά από 4 παραγράφους για τις επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνική ασφάλεις το πρώτο μέτρο που προβλέπει το Μνημόνιο αφορά την μείωση των σχετικών δαπανών κατά 0,5% κάθε χρόνο]  σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής διακυβέρνησης. Σημείο κλειδί της Αξιολόγησης θα είναι να προτείνει βελτιώσεις στο σύστημα παροχών αναπηρίας  ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός των παροχών πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης και να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου συστήματος συγκρίσιμο με εκείνο των άλλων κρατών μελών της ΕΕ με μεγαλύτερο συνυπολογισμό των λειτουργικών αναπηριών και των αναγκών  φροντίδας.  [Σχόλιο: Τα επιδόματα αναπηρίας στο στόχαστρο των πιστωτών και μάλιστα ως προϋπόθεση για την εκταμίσευση της δόσης]   Η Αξιολόγηση αυτή θα είναι η βάση για την χρηματοδότηση ενός επανασχεδιασμένου και στοχευμένου συστήματος πρόνοιας, που θα συμπεριλαμβάνει την δημοσιονομικά ουδέτερη εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Έως τον [Οκτώβριο] του 2016, οι αρχές θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσεις για τις κοινωνικές παροχές  (βασικό παραδοτέο) .

ii) Οι αρχές θα προσδιορίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) ξεκινώντας από [30] δήμους από [1η Ιουνίου] 2016  (βασικό παραδοτέο) , μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτιση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημιουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρεσίες απασχόλησης. Ο συνολικός σχεδιασμός και τα κέρδη από την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς. Εκτός από την άμεση οικονομική ενίσχυση, ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα προσφέρει ένα πακέτο υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη, ημερήσια φροντίδα παιδιών, μακροχρόνια φροντίδα κ.λπ.) που θα έχει ως στόχο την ένταξη και την άρση των εμποδίων στην εργασία. Το ΕΕΕ θα σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με τα προγράμματα απασχόλησης.

iii) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα κάνουν πλήρη προετοιμασία για μια πανεθνική εφαρμογή αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2017  (βασικό παραδοτέο)  αξιολογημένη από τις προετοιμασίες που αφορούν τη θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση και τον έλεγχο της εφαρμογής του ΕΕΕ και άλλα οφέλη, [καθώς και ενδεχομένως, μια περαιτέρω επέκταση της εγκατάστασής του για επιπλέον δήμους ή για μια επιπλέον μέτρηση που θα καθοριστεί]. Ο σχεδιασμός και τα οφέλη της εθνικής εφαρμογής του ΕΕΕ θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω, υπό το φως των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης της κοινωνικής πρόνοιας και με βάση την αξιολόγηση των αρχικών σχεδιασμών από την Παγκόσμια Τράπεζα  [Σχόλιο: Το ΕΕΕ θα αξιολογηθεί όχι από κάποιον οργανισμό σχετικό με την κοινωνική ασφάλιση αλλά από την Παγκόσμια Τράπεζα, δείχνοντας έτσι και ποιος έιναι ο στόχος] .

iv) Θα γίνουν προσπάθειες να προσφερθούν στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι μπορούν να ενσωματωθούν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα για την αγορά εργασίας (ALM). Για το σκοπό αυτό, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ, θα καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ατομικών σχεδίων ενεργοποίησης για τους συμμετέχοντες και για το σχεδιασμό και την παράδοση ενός πακέτου μέτρων του ALM όπως η κατάρτιση, η βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, η καθοδήγηση, η μαθητεία κλπ έως το τέλος του 2016.

v) Οι αρχές θα εφαρμόσουν μια μόνιμη κοινωνική πολιτική στέγασης σε εναρμόνιση με την βέλτιστη Ευρωπαϊκή πρακτική  [Σχόλιο: Πάντως η «βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική» έχει αντίθετα αποτελέσματα αφού η Ελλάδα είναι στις χαμηλότερες θέσεις του πίνακα με τους άστεγους] .
2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής πρόνοιας και ενεργοποίησης

Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώσεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άμεσης στήριξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Ήδη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσμη μέτρων σχετικά με τα τρόφιμα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και θα αναπτυχθεί σταδιακά για να συμπέσει με την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν μέτρα για την αύξηση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρόθεσμης απασχόλησης σε 50.000 άτομα, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση θα αναπτύξει έως τον Ιούνιο 2016 περαιτέρω ενεργές δράσεις ενσωμάτωσης της αγοράς εργασίας οι οποίες θα συνδυάσουν μέτρα δημόσιας εργασίας και ενεργοποίησης (εξατομικευμένες υπηρεσίες, βελτίωση δεξιοτήτων, νέες δεξιότητες) που θα αφορούν [25.000 άτομα] που βρίσκονται μακρύτερα από την αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων και των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η κυβέρνηση θα υποστηρίξει περαιτέρω πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω επιδοτήσεων μισθών, voucher κλπ για [75.000] συμμετέχοντες έως τον Δεκέμβριο του 2016.

Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το οποίο θα διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για την επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

i) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, η κυβέρνηση αναλαμβάνει να ολοκληρώσει με την βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας την Αξιολόγηση Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους 0,5% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής διακυβέρνησης. Σημείο κλειδί της Αξιολόγησης θα είναι να προτείνει βελτιώσεις στο σύστημα παροχών αναπηρίας  ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός των παροχών πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης και να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου συστήματος συγκρίσιμο με εκείνο των άλλων κρατών μελών της ΕΕ με μεγαλύτερο συνυπολογισμό των λειτουργικών αναπηριών και των αναγκών  φροντίδας. Η Αξιολόγηση αυτή θα είναι η βάση  για την χρηματοδότηση ενός επανασχεδιασμένου και στοχευμένου συστήματος πρόνοιας, που θα συμπεριλαμβάνει την δημοσιονομικά ουδέτερη εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Έως τον [Οκτώβριο] του 2016, οι αρχές θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσεις για τις κοινωνικές παροχές (βασικό παραδοτέο).

ii) Οι αρχές θα προσδιορίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) ξεκινώντας από [30] δήμους από [1η Ιουνίου] 2016 (βασικό παραδοτέο), μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτιση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημιουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρεσίες απασχόλησης. Ο συνολικός σχεδιασμός και τα κέρδη από την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς. Εκτός από την άμεση οικονομική ενίσχυση, ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα προσφέρει ένα πακέτο υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη, ημερήσια φροντίδα παιδιών, μακροχρόνια φροντίδα κ.λπ.) που θα έχει ως στόχο την ένταξη και την άρση των εμποδίων στην εργασία. Το ΕΕΕ θα σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με τα προγράμματα απασχόλησης.

iii) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα κάνουν πλήρη προετοιμασία για μια πανεθνική εφαρμογή αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2017 (βασικό παραδοτέο) αξιολογημένη από τις προετοιμασίες που αφορούν τη θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση και τον έλεγχο της εφαρμογής του ΕΕΕ και άλλα οφέλη, [καθώς και ενδεχομένως, μια περαιτέρω επέκταση της εγκατάστασής του για επιπλέον δήμους ή για μια επιπλέον μέτρηση που θα καθοριστεί]. Ο σχεδιασμός και τα οφέλη της εθνικής εφαρμογής του ΕΕΕ θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω, υπό το φως των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης της κοινωνικής πρόνοιας και με βάση την αξιολόγηση των αρχικών σχεδιασμών από την Παγκόσμια Τράπεζα.

iv) Θα γίνουν προσπάθειες να προσφερθούν στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι μπορούν να ενσωματωθούν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα για την αγορά εργασίας (ALM). Για το σκοπό αυτό, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ, θα καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ατομικών σχεδίων ενεργοποίησης για τους συμμετέχοντες και για το σχεδιασμό και την παράδοση ενός πακέτου μέτρων του ALM όπως η κατάρτιση, η βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, η καθοδήγηση, η μαθητεία κλπ έως το τέλος του 2016.

v) Οι αρχές θα εφαρμόσουν μια μόνιμη κοινωνική πολιτική στέγασης σε εναρμόνιση με την βέλτιστη Ευρωπαϊκή πρακτική.

2.5.3 Social safety nets and activation

The economic crisis has had an unprecedented impact on social welfare. The most pressing priority for the Government is to provide immediate support to the most vulnerable to help alleviate the impact of the renewed downturn. Already, a temporary package of humanitarian measures on food, housing and access to health care has been adopted and will be phased-out to coincide with the implementation of the nationwide rollout of the guaranteed minimum income scheme (GMI).

In order to get people back to work, the authorities, working closely with European partners, have taken measures to boost employment by providing short-term work opportunities to 50,000 people targeting the long-term unemployed. In addition, the Government will roll out by June 2016  further active labour market integration schemes which will combine public work and activation (personalized services, upskilling, re-skilling) measures covering   [25,000 persons], who are furthest away from the labour market, including long term unemployed and GMI beneficiaries. The Government will support further job creation schemes through wage subsidies, vouchers etc. for [75,000] participants by December 2016.

A fairer society will require that Greece improves the design of its welfare system, so that there is a genuine social safety net which targets scarce resources to those in most need. The authorities plan to benefit from available technical assistance provided by international organisations for both the social welfare review and the GMI implementation.

i. By September 2016, the Government commits to complete with the assistance of the World Bank the Social Welfare Review, targeted to generate savings of ½ percent of GDP annually, including both cash and in-kind benefits, tax benefits, social security and other social benefits across the general government {four paragraphs were dedicated to the description of the effects of the crisis on social security and the first measure is an annual 0.5% cut on expenditure}. A key part of the Review will be to propose improvements to the system of disability benefits to reduce fragmentation of welfare and social insurance benefits and move towards a modern system comparable to that of other EU Member states with greater account taken of functional disabilities and care needs. {Special needs benefits are being targeted}. The Review will serve as the basis for the financing of a redesigned and targeted welfare system, including the fiscally-neutral national roll-out of the GMI. By [October] 2016, the authorities will legislate reforms to welfare benefits (key deliverable).

ii. The Authorities will launch the gradual nationwide roll-out of a GMI scheme starting in [30] municipalities from [1 June] 2016 (key deliverable), including for the set-up of a benefits registry and a strategy to ensure the inclusion of vulnerable groups and to avoid errors, fraud and corruption. Close linkages with municipalities and employment services will be established. The overall design and benefit rates for the initial GMI rollout will be agreed with the Institutions. Apart from direct income support, the GMI scheme will offer a package of services (e.g. counseling, psychosocial support, children day care, long term care etc.) that will aim to inclusion and remove barriers to work. The GMI will be closely co-ordinated with employment schemes.

iii. By September 2016, the authorities will make the full preparations for a nationwide rollout starting on 1 January 2017(key deliverable), assessed in terms of preparations such as establishing an institutional comprehensive benefits framework to manage, monitor and control the GMI and other benefits, [as well as possibly a further expansion of the rollout of the GMI to additional municipalities or an additional metric to be determined] . Thedesign and benefit rates of the nationwide GMI will be further revised and improved, in the light of the results of the social welfare review and based on the evaluation of the initial schemes by the World Bank.

iv. Efforts will be made to offer GMI beneficiaries who can be integrated in the labour market access to personalized active labour market (ALM) measures. To this end, the completion of the OAED restructuring process will enable the preparation of individual activation plans for participants and for designing and delivering a package of ALM measures like training, job search assistance, mentoring, apprenticeships etc. by the end of 2016.

v. The authorities will establish a permanent social housing policy in line with European best practice. {Given that Greece is among the countries with the lowest numbers of homeless, which exactly would be a best practice?}


2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας

Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώσεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άμεσης στήριξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Ήδη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσμη μέτρων σχετικά με τα τρόφιμα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν μέτρα για την αύξηση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρόθεσμης απασχόλησης σε 50.000 άτομα, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους.

Έως το Μάρτιο του 2016, η κυβέρνηση θα εγκρίνει νέα σειρά καθεστώτων εγγυημένης στήριξης της απασχόλησης που θα καλύπτουν 150 000 άτομα, όπως των μακροχρόνια ανέργων (29+), των νέων (16-29) και μειονεκτουσών ομάδων (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιούχων ΚΕΝ) με εξατομικευμένα ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας για τους συμμετέχοντες, με χρήση τοπικών συμπράξεων, με συμμετοχή του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας και με διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων.

Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το οποίο θα διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για την επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

i. Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμφωνήσει σχετικά με τους όρους αναφοράς και να δρομολογήσει συνολική επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, με τα πρώτα επιχειρησιακά αποτελέσματα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, με στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους ½ τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο για τον επανασχεδιασμό ενός στοχοθετημένου συστήματος πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικά ουδέτερης εθνικής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ο συνολικός σχεδιασμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πρέπει να συμφωνηθεί με τα θεσμικά όργανα.

ii. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα προσδιορίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) από 1ης Απριλίου 2016, μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτιση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημιουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρεσίες απασχόλησης.

iii. Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα υποβάλουν προτάσεις και θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσεις στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και θα λάβουν αποφάσεις σχετικά με τους συντελεστές παροχών της αρχικής εφαρμογής του ΕΕΕ σε συμφωνία με τους θεσμούς. Ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις παραμέτρους των πιλοτικών σχεδίων μετά την αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, με ενδεχόμενη πρόσθετη στόχευση των αναγκών προτεραιότητας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί.

iv. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτίσουν ένα θεσμικό πλαίσιο παροχών για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ και άλλων παροχών. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος ΕΕΕ, με στόχο την πλήρη εθνική εφαρμογή του (βασικό παραδοτέο) μέχρι τα τέλη του 2016.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Η ενότητα περί κοινωνικής ασφάλισης, όπως και στα προηγούμενα Μνημόνια ασχολείται με το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας μόνο στους τίτλους. Στην πραγματικότητα τα μέτρα που απαιτούνται αφορούν την μείωση των δαπανών για την κοινωνική ασφάλεια της τάξης του 50% συνολικά (βάσει του ισχύοντος μνημονίου) ενώ το νέο Μνημόνιο επαναλαμβάνει τη δέσμευση για μείωση κοινωνικών δαπανών της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο από όλες τις παροχές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου φαίνεται ότι μπαίνουν στο στόχαστρο τα επιδόματα αναπηρίας.  

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.