Μνημόνιο 3.5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής πρόνοιας και ενεργοποίησης

Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώσεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άμεσης στήριξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Ήδη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσμη μέτρων σχετικά με τα τρόφιμα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και θα αναπτυχθεί σταδιακά για να συμπέσει με την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν μέτρα για την αύξηση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρόθεσμης απασχόλησης σε 50.000 άτομα, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση θα αναπτύξει έως τον Ιούνιο 2016 περαιτέρω ενεργές δράσεις ενσωμάτωσης της αγοράς εργασίας οι οποίες θα συνδυάσουν μέτρα δημόσιας εργασίας και ενεργοποίησης (εξατομικευμένες υπηρεσίες, βελτίωση δεξιοτήτων, νέες δεξιότητες) που θα αφορούν [25.000 άτομα] που βρίσκονται μακρύτερα από την αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων και των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η κυβέρνηση θα υποστηρίξει περαιτέρω πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω επιδοτήσεων μισθών, voucher κλπ για [75.000] συμμετέχοντες έως τον Δεκέμβριο του 2016.

Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το οποίο θα διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για την επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

i) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, η κυβέρνηση αναλαμβάνει να ολοκληρώσει με την βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας την Αξιολόγηση Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους 0,5% του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Μετά από 4 παραγράφους για τις επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνική ασφάλεις το πρώτο μέτρο που προβλέπει το Μνημόνιο αφορά την μείωση των σχετικών δαπανών κατά 0,5% κάθε χρόνο]  σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής διακυβέρνησης. Σημείο κλειδί της Αξιολόγησης θα είναι να προτείνει βελτιώσεις στο σύστημα παροχών αναπηρίας  ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός των παροχών πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης και να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου συστήματος συγκρίσιμο με εκείνο των άλλων κρατών μελών της ΕΕ με μεγαλύτερο συνυπολογισμό των λειτουργικών αναπηριών και των αναγκών  φροντίδας.  [Σχόλιο: Τα επιδόματα αναπηρίας στο στόχαστρο των πιστωτών και μάλιστα ως προϋπόθεση για την εκταμίσευση της δόσης]   Η Αξιολόγηση αυτή θα είναι η βάση για την χρηματοδότηση ενός επανασχεδιασμένου και στοχευμένου συστήματος πρόνοιας, που θα συμπεριλαμβάνει την δημοσιονομικά ουδέτερη εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Έως τον [Οκτώβριο] του 2016, οι αρχές θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσεις για τις κοινωνικές παροχές  (βασικό παραδοτέο) .

ii) Οι αρχές θα προσδιορίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) ξεκινώντας από [30] δήμους από [1η Ιουνίου] 2016  (βασικό παραδοτέο) , μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτιση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημιουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρεσίες απασχόλησης. Ο συνολικός σχεδιασμός και τα κέρδη από την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς. Εκτός από την άμεση οικονομική ενίσχυση, ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα προσφέρει ένα πακέτο υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη, ημερήσια φροντίδα παιδιών, μακροχρόνια φροντίδα κ.λπ.) που θα έχει ως στόχο την ένταξη και την άρση των εμποδίων στην εργασία. Το ΕΕΕ θα σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με τα προγράμματα απασχόλησης.

iii) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα κάνουν πλήρη προετοιμασία για μια πανεθνική εφαρμογή αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2017  (βασικό παραδοτέο)  αξιολογημένη από τις προετοιμασίες που αφορούν τη θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση και τον έλεγχο της εφαρμογής του ΕΕΕ και άλλα οφέλη, [καθώς και ενδεχομένως, μια περαιτέρω επέκταση της εγκατάστασής του για επιπλέον δήμους ή για μια επιπλέον μέτρηση που θα καθοριστεί]. Ο σχεδιασμός και τα οφέλη της εθνικής εφαρμογής του ΕΕΕ θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω, υπό το φως των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης της κοινωνικής πρόνοιας και με βάση την αξιολόγηση των αρχικών σχεδιασμών από την Παγκόσμια Τράπεζα  [Σχόλιο: Το ΕΕΕ θα αξιολογηθεί όχι από κάποιον οργανισμό σχετικό με την κοινωνική ασφάλιση αλλά από την Παγκόσμια Τράπεζα, δείχνοντας έτσι και ποιος έιναι ο στόχος] .

iv) Θα γίνουν προσπάθειες να προσφερθούν στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι μπορούν να ενσωματωθούν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα για την αγορά εργασίας (ALM). Για το σκοπό αυτό, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ, θα καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ατομικών σχεδίων ενεργοποίησης για τους συμμετέχοντες και για το σχεδιασμό και την παράδοση ενός πακέτου μέτρων του ALM όπως η κατάρτιση, η βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, η καθοδήγηση, η μαθητεία κλπ έως το τέλος του 2016.

v) Οι αρχές θα εφαρμόσουν μια μόνιμη κοινωνική πολιτική στέγασης σε εναρμόνιση με την βέλτιστη Ευρωπαϊκή πρακτική  [Σχόλιο: Πάντως η «βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική» έχει αντίθετα αποτελέσματα αφού η Ελλάδα είναι στις χαμηλότερες θέσεις του πίνακα με τους άστεγους] .
2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής πρόνοιας και ενεργοποίησης

Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώσεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άμεσης στήριξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Ήδη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσμη μέτρων σχετικά με τα τρόφιμα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και θα αναπτυχθεί σταδιακά για να συμπέσει με την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν μέτρα για την αύξηση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρόθεσμης απασχόλησης σε 50.000 άτομα, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση θα αναπτύξει έως τον Ιούνιο 2016 περαιτέρω ενεργές δράσεις ενσωμάτωσης της αγοράς εργασίας οι οποίες θα συνδυάσουν μέτρα δημόσιας εργασίας και ενεργοποίησης (εξατομικευμένες υπηρεσίες, βελτίωση δεξιοτήτων, νέες δεξιότητες) που θα αφορούν [25.000 άτομα] που βρίσκονται μακρύτερα από την αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων και των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η κυβέρνηση θα υποστηρίξει περαιτέρω πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω επιδοτήσεων μισθών, voucher κλπ για [75.000] συμμετέχοντες έως τον Δεκέμβριο του 2016.

Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το οποίο θα διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για την επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

i) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, η κυβέρνηση αναλαμβάνει να ολοκληρώσει με την βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας την Αξιολόγηση Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους 0,5% του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Μετά από 4 παραγράφους για τις επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνική ασφάλεις το πρώτο μέτρο που προβλέπει το Μνημόνιο αφορά την μείωση των σχετικών δαπανών κατά 0,5% κάθε χρόνο]  σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής διακυβέρνησης. Σημείο κλειδί της Αξιολόγησης θα είναι να προτείνει βελτιώσεις στο σύστημα παροχών αναπηρίας  ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός των παροχών πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης και να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου συστήματος συγκρίσιμο με εκείνο των άλλων κρατών μελών της ΕΕ με μεγαλύτερο συνυπολογισμό των λειτουργικών αναπηριών και των αναγκών  φροντίδας.  [Σχόλιο: Τα επιδόματα αναπηρίας στο στόχαστρο των πιστωτών και μάλιστα ως προϋπόθεση για την εκταμίσευση της δόσης]   Η Αξιολόγηση αυτή θα είναι η βάση για την χρηματοδότηση ενός επανασχεδιασμένου και στοχευμένου συστήματος πρόνοιας, που θα συμπεριλαμβάνει την δημοσιονομικά ουδέτερη εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Έως τον [Οκτώβριο] του 2016, οι αρχές θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσεις για τις κοινωνικές παροχές  (βασικό παραδοτέο) .

ii) Οι αρχές θα προσδιορίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) ξεκινώντας από [30] δήμους από [1η Ιουνίου] 2016  (βασικό παραδοτέο) , μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτιση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημιουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρεσίες απασχόλησης. Ο συνολικός σχεδιασμός και τα κέρδη από την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς. Εκτός από την άμεση οικονομική ενίσχυση, ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα προσφέρει ένα πακέτο υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη, ημερήσια φροντίδα παιδιών, μακροχρόνια φροντίδα κ.λπ.) που θα έχει ως στόχο την ένταξη και την άρση των εμποδίων στην εργασία. Το ΕΕΕ θα σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με τα προγράμματα απασχόλησης.

iii) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα κάνουν πλήρη προετοιμασία για μια πανεθνική εφαρμογή αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2017  (βασικό παραδοτέο)  αξιολογημένη από τις προετοιμασίες που αφορούν τη θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση και τον έλεγχο της εφαρμογής του ΕΕΕ και άλλα οφέλη, [καθώς και ενδεχομένως, μια περαιτέρω επέκταση της εγκατάστασής του για επιπλέον δήμους ή για μια επιπλέον μέτρηση που θα καθοριστεί]. Ο σχεδιασμός και τα οφέλη της εθνικής εφαρμογής του ΕΕΕ θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω, υπό το φως των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης της κοινωνικής πρόνοιας και με βάση την αξιολόγηση των αρχικών σχεδιασμών από την Παγκόσμια Τράπεζα  [Σχόλιο: Το ΕΕΕ θα αξιολογηθεί όχι από κάποιον οργανισμό σχετικό με την κοινωνική ασφάλιση αλλά από την Παγκόσμια Τράπεζα, δείχνοντας έτσι και ποιος έιναι ο στόχος] .

iv) Θα γίνουν προσπάθειες να προσφερθούν στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι μπορούν να ενσωματωθούν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα για την αγορά εργασίας (ALM). Για το σκοπό αυτό, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ, θα καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ατομικών σχεδίων ενεργοποίησης για τους συμμετέχοντες και για το σχεδιασμό και την παράδοση ενός πακέτου μέτρων του ALM όπως η κατάρτιση, η βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, η καθοδήγηση, η μαθητεία κλπ έως το τέλος του 2016.

v) Οι αρχές θα εφαρμόσουν μια μόνιμη κοινωνική πολιτική στέγασης σε εναρμόνιση με την βέλτιστη Ευρωπαϊκή πρακτική  [Σχόλιο: Πάντως η «βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική» έχει αντίθετα αποτελέσματα αφού η Ελλάδα είναι στις χαμηλότερες θέσεις του πίνακα με τους άστεγους] .

2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής πρόνοιας και ενεργοποίησης

Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώσεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άμεσης στήριξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Ήδη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσμη μέτρων σχετικά με τα τρόφιμα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και θα αναπτυχθεί σταδιακά για να συμπέσει με την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν μέτρα για την αύξηση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρόθεσμης απασχόλησης σε 50.000 άτομα, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση θα αναπτύξει έως τον Ιούνιο 2016 περαιτέρω ενεργές δράσεις ενσωμάτωσης της αγοράς εργασίας οι οποίες θα συνδυάσουν μέτρα δημόσιας εργασίας και ενεργοποίησης (εξατομικευμένες υπηρεσίες, βελτίωση δεξιοτήτων, νέες δεξιότητες) που θα αφορούν [25.000 άτομα] που βρίσκονται μακρύτερα από την αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων και των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η κυβέρνηση θα υποστηρίξει περαιτέρω πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω επιδοτήσεων μισθών, voucher κλπ για [75.000] συμμετέχοντες έως τον Δεκέμβριο του 2016.

Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το οποίο θα διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για την επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

i) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, η κυβέρνηση αναλαμβάνει να ολοκληρώσει με την βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας την Αξιολόγηση Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους 0,5% του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Μετά από 4 παραγράφους για τις επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνική ασφάλεις το πρώτο μέτρο που προβλέπει το Μνημόνιο αφορά την μείωση των σχετικών δαπανών κατά 0,5% κάθε χρόνο]  σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής διακυβέρνησης. Σημείο κλειδί της Αξιολόγησης θα είναι να προτείνει βελτιώσεις στο σύστημα παροχών αναπηρίας  ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός των παροχών πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης και να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου συστήματος συγκρίσιμο με εκείνο των άλλων κρατών μελών της ΕΕ με μεγαλύτερο συνυπολογισμό των λειτουργικών αναπηριών και των αναγκών  φροντίδας.  [Σχόλιο: Τα επιδόματα αναπηρίας στο στόχαστρο των πιστωτών και μάλιστα ως προϋπόθεση για την εκταμίσευση της δόσης]   Η Αξιολόγηση αυτή θα είναι η βάση για την χρηματοδότηση ενός επανασχεδιασμένου και στοχευμένου συστήματος πρόνοιας, που θα συμπεριλαμβάνει την δημοσιονομικά ουδέτερη εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Έως τον [Οκτώβριο] του 2016, οι αρχές θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσεις για τις κοινωνικές παροχές  (βασικό παραδοτέο) .

ii) Οι αρχές θα προσδιορίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) ξεκινώντας από [30] δήμους από [1η Ιουνίου] 2016  (βασικό παραδοτέο) , μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτιση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημιουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρεσίες απασχόλησης. Ο συνολικός σχεδιασμός και τα κέρδη από την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς. Εκτός από την άμεση οικονομική ενίσχυση, ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα προσφέρει ένα πακέτο υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη, ημερήσια φροντίδα παιδιών, μακροχρόνια φροντίδα κ.λπ.) που θα έχει ως στόχο την ένταξη και την άρση των εμποδίων στην εργασία. Το ΕΕΕ θα σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με τα προγράμματα απασχόλησης.

iii) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα κάνουν πλήρη προετοιμασία για μια πανεθνική εφαρμογή αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2017  (βασικό παραδοτέο)  αξιολογημένη από τις προετοιμασίες που αφορούν τη θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση και τον έλεγχο της εφαρμογής του ΕΕΕ και άλλα οφέλη, [καθώς και ενδεχομένως, μια περαιτέρω επέκταση της εγκατάστασής του για επιπλέον δήμους ή για μια επιπλέον μέτρηση που θα καθοριστεί]. Ο σχεδιασμός και τα οφέλη της εθνικής εφαρμογής του ΕΕΕ θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω, υπό το φως των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης της κοινωνικής πρόνοιας και με βάση την αξιολόγηση των αρχικών σχεδιασμών από την Παγκόσμια Τράπεζα  [Σχόλιο: Το ΕΕΕ θα αξιολογηθεί όχι από κάποιον οργανισμό σχετικό με την κοινωνική ασφάλιση αλλά από την Παγκόσμια Τράπεζα, δείχνοντας έτσι και ποιος έιναι ο στόχος] .

iv) Θα γίνουν προσπάθειες να προσφερθούν στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι μπορούν να ενσωματωθούν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα για την αγορά εργασίας (ALM). Για το σκοπό αυτό, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ, θα καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ατομικών σχεδίων ενεργοποίησης για τους συμμετέχοντες και για το σχεδιασμό και την παράδοση ενός πακέτου μέτρων του ALM όπως η κατάρτιση, η βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, η καθοδήγηση, η μαθητεία κλπ έως το τέλος του 2016.

v) Οι αρχές θα εφαρμόσουν μια μόνιμη κοινωνική πολιτική στέγασης σε εναρμόνιση με την βέλτιστη Ευρωπαϊκή πρακτική  [Σχόλιο: Πάντως η «βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική» έχει αντίθετα αποτελέσματα αφού η Ελλάδα είναι στις χαμηλότερες θέσεις του πίνακα με τους άστεγους] .

2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής πρόνοιας και ενεργοποίησης

Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώσεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άμεσης στήριξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Ήδη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσμη μέτρων σχετικά με τα τρόφιμα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και θα αναπτυχθεί σταδιακά για να συμπέσει με την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν μέτρα για την αύξηση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρόθεσμης απασχόλησης σε 50.000 άτομα, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση θα αναπτύξει έως τον Ιούνιο 2016 περαιτέρω ενεργές δράσεις ενσωμάτωσης της αγοράς εργασίας οι οποίες θα συνδυάσουν μέτρα δημόσιας εργασίας και ενεργοποίησης (εξατομικευμένες υπηρεσίες, βελτίωση δεξιοτήτων, νέες δεξιότητες) που θα αφορούν [25.000 άτομα] που βρίσκονται μακρύτερα από την αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνια ανέργων και των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η κυβέρνηση θα υποστηρίξει περαιτέρω πολιτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω επιδοτήσεων μισθών, voucher κλπ για [75.000] συμμετέχοντες έως τον Δεκέμβριο του 2016.

Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το οποίο θα διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για την επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

i) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, η κυβέρνηση αναλαμβάνει να ολοκληρώσει με την βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας την Αξιολόγηση Κοινωνικής Πρόνοιας, με στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους 0,5% του ΑΕΠ  [Σχόλιο: Μετά από 4 παραγράφους για τις επιπτώσεις της κρίσης στην κοινωνική ασφάλεις το πρώτο μέτρο που προβλέπει το Μνημόνιο αφορά την μείωση των σχετικών δαπανών κατά 0,5% κάθε χρόνο]  σε ετήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής διακυβέρνησης. Σημείο κλειδί της Αξιολόγησης θα είναι να προτείνει βελτιώσεις στο σύστημα παροχών αναπηρίας  ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός των παροχών πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης και να κινηθεί προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου συστήματος συγκρίσιμο με εκείνο των άλλων κρατών μελών της ΕΕ με μεγαλύτερο συνυπολογισμό των λειτουργικών αναπηριών και των αναγκών  φροντίδας.  [Σχόλιο: Τα επιδόματα αναπηρίας στο στόχαστρο των πιστωτών και μάλιστα ως προϋπόθεση για την εκταμίσευση της δόσης]   Η Αξιολόγηση αυτή θα είναι η βάση για την χρηματοδότηση ενός επανασχεδιασμένου και στοχευμένου συστήματος πρόνοιας, που θα συμπεριλαμβάνει την δημοσιονομικά ουδέτερη εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Έως τον [Οκτώβριο] του 2016, οι αρχές θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσεις για τις κοινωνικές παροχές  (βασικό παραδοτέο) .

ii) Οι αρχές θα προσδιορίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμιαία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) ξεκινώντας από [30] δήμους από [1η Ιουνίου] 2016  (βασικό παραδοτέο) , μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτιση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευάλωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημιουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρεσίες απασχόλησης. Ο συνολικός σχεδιασμός και τα κέρδη από την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς. Εκτός από την άμεση οικονομική ενίσχυση, ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα προσφέρει ένα πακέτο υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη, ημερήσια φροντίδα παιδιών, μακροχρόνια φροντίδα κ.λπ.) που θα έχει ως στόχο την ένταξη και την άρση των εμποδίων στην εργασία. Το ΕΕΕ θα σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με τα προγράμματα απασχόλησης.

iii) Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα κάνουν πλήρη προετοιμασία για μια πανεθνική εφαρμογή αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2017  (βασικό παραδοτέο)  αξιολογημένη από τις προετοιμασίες που αφορούν τη θέσπιση ενός θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση και τον έλεγχο της εφαρμογής του ΕΕΕ και άλλα οφέλη, [καθώς και ενδεχομένως, μια περαιτέρω επέκταση της εγκατάστασής του για επιπλέον δήμους ή για μια επιπλέον μέτρηση που θα καθοριστεί]. Ο σχεδιασμός και τα οφέλη της εθνικής εφαρμογής του ΕΕΕ θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν περαιτέρω, υπό το φως των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης της κοινωνικής πρόνοιας και με βάση την αξιολόγηση των αρχικών σχεδιασμών από την Παγκόσμια Τράπεζα  [Σχόλιο: Το ΕΕΕ θα αξιολογηθεί όχι από κάποιον οργανισμό σχετικό με την κοινωνική ασφάλιση αλλά από την Παγκόσμια Τράπεζα, δείχνοντας έτσι και ποιος έιναι ο στόχος] .

iv) Θα γίνουν προσπάθειες να προσφερθούν στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι μπορούν να ενσωματωθούν στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα για την αγορά εργασίας (ALM). Για το σκοπό αυτό, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ, θα καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ατομικών σχεδίων ενεργοποίησης για τους συμμετέχοντες και για το σχεδιασμό και την παράδοση ενός πακέτου μέτρων του ALM όπως η κατάρτιση, η βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, η καθοδήγηση, η μαθητεία κλπ έως το τέλος του 2016.

v) Οι αρχές θα εφαρμόσουν μια μόνιμη κοινωνική πολιτική στέγασης σε εναρμόνιση με την βέλτιστη Ευρωπαϊκή πρακτική  [Σχόλιο: Πάντως η «βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική» έχει αντίθετα αποτελέσματα αφού η Ελλάδα είναι στις χαμηλότερες θέσεις του πίνακα με τους άστεγους] .

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Η ενότητα περί κοινωνικής ασφάλισης, όπως και στα προηγούμενα Μνημόνια ασχολείται με το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας μόνο στους τίτλους. Στην πραγματικότητα τα μέτρα που απαιτούνται αφορούν την μείωση των δαπανών για την κοινωνική ασφάλεια της τάξης του 50% συνολικά (βάσει του ισχύοντος μνημονίου) ενώ το νέο Μνημόνιο επαναλαμβάνει τη δέσμευση για μείωση κοινωνικών δαπανών της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο από όλες τις παροχές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου φαίνεται ότι μπαίνουν στο στόχαστρο τα επιδόματα αναπηρίας.  

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.