Μνημόνιο 3.5

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό)

Ενέργεια


Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να καταστούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προωθηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλιστεί η μετακύλιση των οφελών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές στους καταναλωτές. Σε αυτό το συγκείμενο, η συμμετοχή του Κράτους στον τομέα της ενέργειας θα μειωθεί, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Asset Development Plan - ADP) του ΤΑΙΠΕΔ.

Ως  προαπαιτούμενα , οι αρχές:

i. Θα συνεχίσουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, ανακοινώνοντας ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση των όλων των μετοχών της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο)  με την πώληση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016  (βασικό παραδοτέο) ]  [Σχόλιο: ολοκληρώνεται ο διαχωρισμός ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ] 

Ή

[βάσει της έκθεσης από ανεξάρτητους συμβούλους, θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς και θα εγκρίνουν στο πλαίσιο του ΚΥΣΟΙΠ ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016. Σε αυτό το συγκείμενο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση ενός μεριδίου τουλάχιστον 20% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη επενδυτή θα πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) . Εφόσον οι Θεσμοί, μετά από διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές, κρίνουν ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς προόδου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας το 2016, ιδίως σε σχέση με τον εντοπισμό και την αγορά από στρατηγικό επενδυτή, η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 την ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 και θα ιδιωτικοποιήσει πλήρως τον ΑΔΜΗΕ το 2017.]  [Σχόλιο: UPDATE: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο , η λύση που έχει συμφωνηθεί προβλέπει όπως είναι γνωστό την απόσχιση της εταιρείας από τη ΔΕΗ και τη μεταβίβασή του στο Δημόσιο το οποίο θα διατηρήσει το 51% των μετοχών και θα διαθέσει το υπόλοιπο 49 % σε στρατηγικό επενδυτή (τουλάχιστον 20%) και το υπόλοιπο μέσω Χρηματιστηρίου. Ερωτηματικό ωστόσο παραμένει το θέμα του μάνατζμεντ καθώς δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα λαμβάνει τις αποφάσεις όταν προχωρήσει η διαδικασία. Όλο το άρθρο εδώ

ii. [θα μεταφέρουν στο ΤΑΙΠΕΔ το υπόλοιπο 34% της ΔΕΗ που ανήκει στο κράτος, και θα ξεκινήσουν τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην πώληση σε έναν ή περισσότερους ιδιώτες επενδυτές τουλάχιστον 40% των ενεργών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ  [Σχόλιο: η προηγούμενη συμφωνία προέβλεπε το 30%] , συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζονται στον ισχύοντα νόμο, ανακοινώνοντας ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2017· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, ορίζοντας έναν σύμβουλο μέχρι τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο) , ενώ η διαδικασία υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017 και οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2017.]  [Σχόλιο: Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει ήδη το 17% της ΔΕΗ, κάτι που σημαίνει ότι αν πάρει και το 34% που προβλέπει το κείμενο, τότε η ΔΕΗ θα μπει σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης] 

Ή

[θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς για τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ από το 2017 και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020.]  [Σχόλιο: όρος που αποτελεί εναλλακτική για την ιδιωτικοποίηση του 51% της ΔΕΗ, αλλά πρόκειται και αυτός για «έμμεση» αποκρατικοποίηση στο ρεύμα] 

iii. θα υιοθετήσουν τον προσωρινό μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2016.Επιπλέον, η ΔΕΗ ως  προαπαιτούμενο  θα ολοκληρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τα τιμολόγια υψηλής τάσης με όλους τους πελάτες της, και θα υιοθετήσει τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος.

Μέχρι τον Ιούνιο 2016, οι αρχές: (i) θα κοινοποιήσουν εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον μόνιμο μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας (ii) θα νομοθετήσουν το νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα και εξασφαλίζοντας τον σεβασμό των κατευθυντήριων αρχών για τις κρατικές ενισχύσεις (European Economic Advisory Group - EEAG) (iii) η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις αναπροσαρμογή του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (ΕιδικόΤέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες για να εξασφαλιστεί ότι το χρέος στο λογαριασμό Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) θα εξαλειφθεί σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών· (iv) θα θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· (v) θα συνεχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου, υιοθετώντας τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου και διπλασιάζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες στο πλαίσιο του προγράμματος απελευθέρωσης του φυσικού αερίου  (βασικό παραδοτέο) · (vi) θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή της αναθεώρησης της φορολογίας ενέργειας, όπως συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς.

Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017· στο πλαίσιο αυτό, θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία για τη μεταφορά του σχεδιασμού της αγοράς υψηλού επιπέδου μέχρι τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) , και η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας, που παρέχεται από την Υπηρεσία Στήριξης της Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας.
4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό)

Ενέργεια


Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να καταστούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προωθηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλιστεί η μετακύλιση των οφελών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές στους καταναλωτές. Σε αυτό το συγκείμενο, η συμμετοχή του Κράτους στον τομέα της ενέργειας θα μειωθεί, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Asset Development Plan - ADP) του ΤΑΙΠΕΔ.

Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές:

i. Θα συνεχίσουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, ανακοινώνοντας ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση των όλων των μετοχών της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο) με την πώληση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 (βασικό παραδοτέο)]

Ή

[βάσει της έκθεσης από ανεξάρτητους συμβούλους, θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς και θα εγκρίνουν στο πλαίσιο του ΚΥΣΟΙΠ ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016. Σε αυτό το συγκείμενο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση ενός μεριδίου τουλάχιστον 20% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη επενδυτή θα πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τον Ιούνιο 2016 (βασικό παραδοτέο). Εφόσον οι Θεσμοί, μετά από διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές, κρίνουν ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς προόδου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας το 2016, ιδίως σε σχέση με τον εντοπισμό και την αγορά από στρατηγικό επενδυτή, η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 την ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 και θα ιδιωτικοποιήσει πλήρως τον ΑΔΜΗΕ το 2017.]

ii. [θα μεταφέρουν στο ΤΑΙΠΕΔ το υπόλοιπο 34% της ΔΕΗ που ανήκει στο κράτος, και θα ξεκινήσουν τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην πώληση σε έναν ή περισσότερους ιδιώτες επενδυτές τουλάχιστον 40% των ενεργών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζονται στον ισχύοντα νόμο, ανακοινώνοντας ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2017· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, ορίζοντας έναν σύμβουλο μέχρι τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο), ενώ η διαδικασία υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017 και οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2017.]

Ή

[θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς για τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ από το 2017 και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020.]

iii. θα υιοθετήσουν τον προσωρινό μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2016.Επιπλέον, η ΔΕΗ ως προαπαιτούμενο θα ολοκληρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τα τιμολόγια υψηλής τάσης με όλους τους πελάτες της, και θα υιοθετήσει τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος.

Μέχρι τον Ιούνιο 2016, οι αρχές: (i) θα κοινοποιήσουν εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον μόνιμο μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας (ii) θα νομοθετήσουν το νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα και εξασφαλίζοντας τον σεβασμό των κατευθυντήριων αρχών για τις κρατικές ενισχύσεις (European Economic Advisory Group - EEAG) (iii) η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις αναπροσαρμογή του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (ΕιδικόΤέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες για να εξασφαλιστεί ότι το χρέος στο λογαριασμό Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) θα εξαλειφθεί σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών· (iv) θα θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· (v) θα συνεχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου, υιοθετώντας τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου και διπλασιάζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες στο πλαίσιο του προγράμματος απελευθέρωσης του φυσικού αερίου (βασικό παραδοτέο)· (vi) θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή της αναθεώρησης της φορολογίας ενέργειας, όπως συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς.

Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017· στο πλαίσιο αυτό, θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία για τη μεταφορά του σχεδιασμού της αγοράς υψηλού επιπέδου μέχρι τον Ιούνιο 2016 (βασικό παραδοτέο), και η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας, που παρέχεται από την Υπηρεσία Στήριξης της Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας.

4.3. Regulated Network Industries (Energy, Transport, Water)

Energy


The Greek energy markets need wide-ranging reforms to bring them in line with EU legislation and policies, make them more modern and competitive, reduce monopolistic rents and inefficiencies, promote innovation, favour a wider adoption of renewable and gas, and ensure the transfer of benefits of all these changes to consumers. In this context, the State’s participation in the energy sector will be reduced, in line with the commitments included in the assets development plan of TAIPED.

As prior actions, the authorities will:

i. [resume the privatisation process of ADMIE, announcing the date for submission of binding offers for the sale of all PPC shares in ADMIE; PPC will launch the expression of interest for selling  its shares in ADMIE by June 2016 (key deliverable) with the sale to be completed by end 2016  (key deliverable)]

or

[on the basis of a report produced by independent advisors, agree with the Institutions and endorse in KYSOIP a detailed action plan, including a timeline, for implementing the full ownership unbundling of ADMIE from PPC, to be completed by end 2016; in this context, the expression of interest for the sale of a share of at least 20 percent of ADMIE to a private investor will be launched by June 2016 (key deliverable). Should the Institutions, having consulted the Greek authorities, determine that there is lack of sufficient progress to complete this processin 2016, in particular in relation to the identification of and purchase by the strategic investor, the Hellenic Republic will announce by October 2016 the date for submission of binding offers for the sale of all its shares in ADMIE by December 2016, and will fully privatize ADMIE in 2017.]

ii. [transfer to TAIPED the remaining 34 percent of PPC owned by the State, and launch the process leading to the sale to one or more private investors of at least 40 percent {that was 30% in the last deal} of PPC’s active generation plants, including the assets identified in the existing law, announcing that the sale will be concluded by 2017; PPC will launch the process for separating the assets, appointing an advisor by June 2016 (key deliverable), with the tender process being initiated in January 2017, and binding offers submitted by June 2017] {the transfer of this percentage would mean the privatization of PPC}

or

[agree with the Institutions the design of the NOME system of auctions, with the objective of lowering by 25 percentage points the retail and wholesale market shares of PPC by 2017, and to bring them below 50 percentage points by 2020] {directly or indirectly, electricity is being privatised}

iii. adopt the temporary capacity payment scheme, as approved by the European Commission in March 2016. In addition, PPC as a prior action will conclude the discussions on HV tariffs with all its customers, and the adopted tariffs shall be cost-based and take into account consumption characteristics (profiles) of customers that affect costs.

By June 2016, the authorities will: (i) pre-notify to the European Commission the permanent scheme for capacity payments; (ii) legislate the new framework for the support of renewable energies, while preserving financial sustainability and guarantee the respect of State-aid guidelines (EEAG); (iii) the current legislation on ETMEAR adjustments will be amended as needed, to ensure that the debt in the RES account is eliminated over a 12-months forward looking horizon; (iv) regulate according to the final decision of the Council of State on the netting of the arrears between PPC and the market operator; (v) continue the implementation of the gas market reform, adopting gas distribution tariffs and doubling the quantities available under the gas release program (key deliverable); (vi) conclude the implementation of the energy taxation review, as agreed with the Institutions.

The authorities will implement the roadmap for the implementation of the EU target model for the electricity market, to be completed by December 2017; in this context, they will pass the required legislation on the transposition of the high-level market designin June 2016 (key deliverable), and the balancing market will be completed by June 2017.

The authorities will make use of technical assistance, provided by the SRSS of the European Commission, for implementing all energy market reforms.


4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό)

Ενέργεια

Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να καταστούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προωθηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλιστεί η μετακύλιση στους καταναλωτές των οφελών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές.

Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα εγκρίνουν τη μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου και του σχετικού ειδικού χάρτη πορείας, που θα έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την πλήρη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή για όλους τους καταναλωτές έως το 2018, και θα κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μεταρρυθμισμένο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας (συμπεριλαμβανομένου ενός προσωρινού και ενός μόνιμου μηχανισμού) και τα προϊόντα ΝΟΜΕ.

Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα εφαρμόσουν ένα καθεστώς για το προσωρινό και μόνιμο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας· θα τροποποιήσουν τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος τους και θα θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· θα αρχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, με παράλληλη ιεράρχηση των τιμολογίων διανομής· θα εφαρμόσουν διακοπτόμενες συμβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· θα αναθεωρήσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ βάσει του κόστους, μεταξύ άλλων αντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες υψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος (βασικό παραδοτέο).

Τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020, ενώ οι οριακές τιμές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια αποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμματα (βασικό παραδοτέο). Σε κάθε περίπτωση, έως το 2020 καμία επιχείρηση δεν θα μπορεί να παράγει ή να εισάγει, άμεσα ή έμμεσα, πάνω από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και εισάγεται στην Ελλάδα (νομοθεσία που θα θεσπιστεί ως προαπαιτούμενο).

Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός εάν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτελέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτικές επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και σε συμφωνία με τους θεσμούς για την επίτευξη πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ (βασικό παραδοτέο). Για τον σκοπό αυτόν, οι αρχές απέστειλαν την πρώτη πρόταση στους θεσμούς τον Αύγουστο του 2015, β) θα επανεξετάσουν τη φορολόγηση της ενέργειας, γ) θα ενισχύσουν την οικονομική και επιχειρησιακή ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας· δ) θα μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζοντας τη νομοθεσία που έχει ήδη υποβληθεί στο κοινοβούλιο.

Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα εγκρίνουν νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια της ΕΕ, την επίσημη διεθνή χρηματοδότηση και ιδιωτική χρηματοδότηση. Επιπλέον, θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα και να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές. Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο), στο πλαίσιο αυτό, η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο).

Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας για τον σχεδιασμό του νέου πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Άλλοι σημαντικοί τομείς όπου θα γίνει χρήση της βοήθειας, τόσο για τη νομοθεσία όσο και για τη ρύθμιση, είναι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου και η μετάβαση στο υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Η κυβέρνηση υποχρεώνεται να ιδιωτικοποιήσει την αγορά ενέργειας και το μόνο που απομένει είναι η διαπραγμάτευση για το πώς θα γίνει αυτό. Είτε με τη μεταφορά του υπόλοιπου 34% των μετοχών της ΔΕΗ από το κράτος στο ΤΑΙΠΕΔ (κάτι που σημαίνει ότι το Ταμείο θα έχει το 51%) είτε με την άρση του κρατικού μονοπωλίου και την εκχώρηση του μεγαλύτερου μέρους της αγοράς σε ιδιώτες μέχρι το 2020. Ο Υπουργός Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, έχει εμφανιστεί κατηγορηματικά αντίθετος σε ενδεχόμενη πώληση της ΔΕΗ. Ακόμη, το μνημόνιο προβλέπει τη συνέχιση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, με την πώληση του 20% να πρέπει να ολοκληρωθει μέχρι το τέλος του 2016 και να αποτελεί βασικό παραδοτέο

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.