Μνημόνιο 3.5

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό)

Ενέργεια


Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να καταστούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προωθηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλιστεί η μετακύλιση των οφελών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές στους καταναλωτές. Σε αυτό το συγκείμενο, η συμμετοχή του Κράτους στον τομέα της ενέργειας θα μειωθεί, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Asset Development Plan - ADP) του ΤΑΙΠΕΔ.

Ως  προαπαιτούμενα , οι αρχές:

i. Θα συνεχίσουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, ανακοινώνοντας ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση των όλων των μετοχών της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο)  με την πώληση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016  (βασικό παραδοτέο) ]  [Σχόλιο: ολοκληρώνεται ο διαχωρισμός ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ] 

Ή

[βάσει της έκθεσης από ανεξάρτητους συμβούλους, θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς και θα εγκρίνουν στο πλαίσιο του ΚΥΣΟΙΠ ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016. Σε αυτό το συγκείμενο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση ενός μεριδίου τουλάχιστον 20% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη επενδυτή θα πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) . Εφόσον οι Θεσμοί, μετά από διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές, κρίνουν ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς προόδου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας το 2016, ιδίως σε σχέση με τον εντοπισμό και την αγορά από στρατηγικό επενδυτή, η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 την ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 και θα ιδιωτικοποιήσει πλήρως τον ΑΔΜΗΕ το 2017.]  [Σχόλιο: UPDATE: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο , η λύση που έχει συμφωνηθεί προβλέπει όπως είναι γνωστό την απόσχιση της εταιρείας από τη ΔΕΗ και τη μεταβίβασή του στο Δημόσιο το οποίο θα διατηρήσει το 51% των μετοχών και θα διαθέσει το υπόλοιπο 49 % σε στρατηγικό επενδυτή (τουλάχιστον 20%) και το υπόλοιπο μέσω Χρηματιστηρίου. Ερωτηματικό ωστόσο παραμένει το θέμα του μάνατζμεντ καθώς δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα λαμβάνει τις αποφάσεις όταν προχωρήσει η διαδικασία. Όλο το άρθρο εδώ

ii. [θα μεταφέρουν στο ΤΑΙΠΕΔ το υπόλοιπο 34% της ΔΕΗ που ανήκει στο κράτος, και θα ξεκινήσουν τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην πώληση σε έναν ή περισσότερους ιδιώτες επενδυτές τουλάχιστον 40% των ενεργών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ  [Σχόλιο: η προηγούμενη συμφωνία προέβλεπε το 30%] , συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζονται στον ισχύοντα νόμο, ανακοινώνοντας ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2017· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, ορίζοντας έναν σύμβουλο μέχρι τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο) , ενώ η διαδικασία υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017 και οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2017.]  [Σχόλιο: Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει ήδη το 17% της ΔΕΗ, κάτι που σημαίνει ότι αν πάρει και το 34% που προβλέπει το κείμενο, τότε η ΔΕΗ θα μπει σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης] 

Ή

[θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς για τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ από το 2017 και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020.]  [Σχόλιο: όρος που αποτελεί εναλλακτική για την ιδιωτικοποίηση του 51% της ΔΕΗ, αλλά πρόκειται και αυτός για «έμμεση» αποκρατικοποίηση στο ρεύμα] 

iii. θα υιοθετήσουν τον προσωρινό μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2016.Επιπλέον, η ΔΕΗ ως  προαπαιτούμενο  θα ολοκληρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τα τιμολόγια υψηλής τάσης με όλους τους πελάτες της, και θα υιοθετήσει τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος.

Μέχρι τον Ιούνιο 2016, οι αρχές: (i) θα κοινοποιήσουν εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον μόνιμο μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας (ii) θα νομοθετήσουν το νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα και εξασφαλίζοντας τον σεβασμό των κατευθυντήριων αρχών για τις κρατικές ενισχύσεις (European Economic Advisory Group - EEAG) (iii) η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις αναπροσαρμογή του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (ΕιδικόΤέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες για να εξασφαλιστεί ότι το χρέος στο λογαριασμό Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) θα εξαλειφθεί σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών· (iv) θα θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· (v) θα συνεχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου, υιοθετώντας τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου και διπλασιάζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες στο πλαίσιο του προγράμματος απελευθέρωσης του φυσικού αερίου  (βασικό παραδοτέο) · (vi) θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή της αναθεώρησης της φορολογίας ενέργειας, όπως συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς.

Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017· στο πλαίσιο αυτό, θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία για τη μεταφορά του σχεδιασμού της αγοράς υψηλού επιπέδου μέχρι τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) , και η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας, που παρέχεται από την Υπηρεσία Στήριξης της Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας.
4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό)

Ενέργεια


Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να καταστούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προωθηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλιστεί η μετακύλιση των οφελών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές στους καταναλωτές. Σε αυτό το συγκείμενο, η συμμετοχή του Κράτους στον τομέα της ενέργειας θα μειωθεί, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Asset Development Plan - ADP) του ΤΑΙΠΕΔ.

Ως  προαπαιτούμενα , οι αρχές:

i. Θα συνεχίσουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, ανακοινώνοντας ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση των όλων των μετοχών της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο)  με την πώληση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016  (βασικό παραδοτέο) ]  [Σχόλιο: ολοκληρώνεται ο διαχωρισμός ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ] 

Ή

[βάσει της έκθεσης από ανεξάρτητους συμβούλους, θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς και θα εγκρίνουν στο πλαίσιο του ΚΥΣΟΙΠ ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016. Σε αυτό το συγκείμενο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση ενός μεριδίου τουλάχιστον 20% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη επενδυτή θα πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) . Εφόσον οι Θεσμοί, μετά από διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές, κρίνουν ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς προόδου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας το 2016, ιδίως σε σχέση με τον εντοπισμό και την αγορά από στρατηγικό επενδυτή, η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 την ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 και θα ιδιωτικοποιήσει πλήρως τον ΑΔΜΗΕ το 2017.]  [Σχόλιο: UPDATE: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο , η λύση που έχει συμφωνηθεί προβλέπει όπως είναι γνωστό την απόσχιση της εταιρείας από τη ΔΕΗ και τη μεταβίβασή του στο Δημόσιο το οποίο θα διατηρήσει το 51% των μετοχών και θα διαθέσει το υπόλοιπο 49 % σε στρατηγικό επενδυτή (τουλάχιστον 20%) και το υπόλοιπο μέσω Χρηματιστηρίου. Ερωτηματικό ωστόσο παραμένει το θέμα του μάνατζμεντ καθώς δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα λαμβάνει τις αποφάσεις όταν προχωρήσει η διαδικασία. Όλο το άρθρο εδώ

ii. [θα μεταφέρουν στο ΤΑΙΠΕΔ το υπόλοιπο 34% της ΔΕΗ που ανήκει στο κράτος, και θα ξεκινήσουν τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην πώληση σε έναν ή περισσότερους ιδιώτες επενδυτές τουλάχιστον 40% των ενεργών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ  [Σχόλιο: η προηγούμενη συμφωνία προέβλεπε το 30%] , συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζονται στον ισχύοντα νόμο, ανακοινώνοντας ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2017· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, ορίζοντας έναν σύμβουλο μέχρι τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο) , ενώ η διαδικασία υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017 και οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2017.]  [Σχόλιο: Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει ήδη το 17% της ΔΕΗ, κάτι που σημαίνει ότι αν πάρει και το 34% που προβλέπει το κείμενο, τότε η ΔΕΗ θα μπει σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης] 

Ή

[θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς για τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ από το 2017 και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020.]  [Σχόλιο: όρος που αποτελεί εναλλακτική για την ιδιωτικοποίηση του 51% της ΔΕΗ, αλλά πρόκειται και αυτός για «έμμεση» αποκρατικοποίηση στο ρεύμα] 

iii. θα υιοθετήσουν τον προσωρινό μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2016.Επιπλέον, η ΔΕΗ ως  προαπαιτούμενο  θα ολοκληρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τα τιμολόγια υψηλής τάσης με όλους τους πελάτες της, και θα υιοθετήσει τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος.

Μέχρι τον Ιούνιο 2016, οι αρχές: (i) θα κοινοποιήσουν εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον μόνιμο μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας (ii) θα νομοθετήσουν το νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα και εξασφαλίζοντας τον σεβασμό των κατευθυντήριων αρχών για τις κρατικές ενισχύσεις (European Economic Advisory Group - EEAG) (iii) η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις αναπροσαρμογή του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (ΕιδικόΤέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες για να εξασφαλιστεί ότι το χρέος στο λογαριασμό Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) θα εξαλειφθεί σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών· (iv) θα θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· (v) θα συνεχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου, υιοθετώντας τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου και διπλασιάζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες στο πλαίσιο του προγράμματος απελευθέρωσης του φυσικού αερίου  (βασικό παραδοτέο) · (vi) θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή της αναθεώρησης της φορολογίας ενέργειας, όπως συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς.

Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017· στο πλαίσιο αυτό, θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία για τη μεταφορά του σχεδιασμού της αγοράς υψηλού επιπέδου μέχρι τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) , και η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας, που παρέχεται από την Υπηρεσία Στήριξης της Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας.

4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό)

Ενέργεια


Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να καταστούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προωθηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλιστεί η μετακύλιση των οφελών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές στους καταναλωτές. Σε αυτό το συγκείμενο, η συμμετοχή του Κράτους στον τομέα της ενέργειας θα μειωθεί, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Asset Development Plan - ADP) του ΤΑΙΠΕΔ.

Ως  προαπαιτούμενα , οι αρχές:

i. Θα συνεχίσουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, ανακοινώνοντας ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση των όλων των μετοχών της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο)  με την πώληση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016  (βασικό παραδοτέο) ]  [Σχόλιο: ολοκληρώνεται ο διαχωρισμός ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ] 

Ή

[βάσει της έκθεσης από ανεξάρτητους συμβούλους, θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς και θα εγκρίνουν στο πλαίσιο του ΚΥΣΟΙΠ ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016. Σε αυτό το συγκείμενο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση ενός μεριδίου τουλάχιστον 20% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη επενδυτή θα πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) . Εφόσον οι Θεσμοί, μετά από διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές, κρίνουν ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς προόδου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας το 2016, ιδίως σε σχέση με τον εντοπισμό και την αγορά από στρατηγικό επενδυτή, η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 την ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 και θα ιδιωτικοποιήσει πλήρως τον ΑΔΜΗΕ το 2017.]  [Σχόλιο: UPDATE: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο , η λύση που έχει συμφωνηθεί προβλέπει όπως είναι γνωστό την απόσχιση της εταιρείας από τη ΔΕΗ και τη μεταβίβασή του στο Δημόσιο το οποίο θα διατηρήσει το 51% των μετοχών και θα διαθέσει το υπόλοιπο 49 % σε στρατηγικό επενδυτή (τουλάχιστον 20%) και το υπόλοιπο μέσω Χρηματιστηρίου. Ερωτηματικό ωστόσο παραμένει το θέμα του μάνατζμεντ καθώς δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα λαμβάνει τις αποφάσεις όταν προχωρήσει η διαδικασία. Όλο το άρθρο εδώ

ii. [θα μεταφέρουν στο ΤΑΙΠΕΔ το υπόλοιπο 34% της ΔΕΗ που ανήκει στο κράτος, και θα ξεκινήσουν τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην πώληση σε έναν ή περισσότερους ιδιώτες επενδυτές τουλάχιστον 40% των ενεργών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ  [Σχόλιο: η προηγούμενη συμφωνία προέβλεπε το 30%] , συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζονται στον ισχύοντα νόμο, ανακοινώνοντας ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2017· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, ορίζοντας έναν σύμβουλο μέχρι τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο) , ενώ η διαδικασία υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017 και οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2017.]  [Σχόλιο: Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει ήδη το 17% της ΔΕΗ, κάτι που σημαίνει ότι αν πάρει και το 34% που προβλέπει το κείμενο, τότε η ΔΕΗ θα μπει σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης] 

Ή

[θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς για τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ από το 2017 και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020.]  [Σχόλιο: όρος που αποτελεί εναλλακτική για την ιδιωτικοποίηση του 51% της ΔΕΗ, αλλά πρόκειται και αυτός για «έμμεση» αποκρατικοποίηση στο ρεύμα] 

iii. θα υιοθετήσουν τον προσωρινό μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2016.Επιπλέον, η ΔΕΗ ως  προαπαιτούμενο  θα ολοκληρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τα τιμολόγια υψηλής τάσης με όλους τους πελάτες της, και θα υιοθετήσει τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος.

Μέχρι τον Ιούνιο 2016, οι αρχές: (i) θα κοινοποιήσουν εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον μόνιμο μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας (ii) θα νομοθετήσουν το νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα και εξασφαλίζοντας τον σεβασμό των κατευθυντήριων αρχών για τις κρατικές ενισχύσεις (European Economic Advisory Group - EEAG) (iii) η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις αναπροσαρμογή του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (ΕιδικόΤέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες για να εξασφαλιστεί ότι το χρέος στο λογαριασμό Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) θα εξαλειφθεί σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών· (iv) θα θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· (v) θα συνεχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου, υιοθετώντας τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου και διπλασιάζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες στο πλαίσιο του προγράμματος απελευθέρωσης του φυσικού αερίου  (βασικό παραδοτέο) · (vi) θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή της αναθεώρησης της φορολογίας ενέργειας, όπως συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς.

Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017· στο πλαίσιο αυτό, θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία για τη μεταφορά του σχεδιασμού της αγοράς υψηλού επιπέδου μέχρι τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) , και η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας, που παρέχεται από την Υπηρεσία Στήριξης της Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας.

4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό)

Ενέργεια


Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να καταστούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προωθηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλιστεί η μετακύλιση των οφελών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές στους καταναλωτές. Σε αυτό το συγκείμενο, η συμμετοχή του Κράτους στον τομέα της ενέργειας θα μειωθεί, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Asset Development Plan - ADP) του ΤΑΙΠΕΔ.

Ως  προαπαιτούμενα , οι αρχές:

i. Θα συνεχίσουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, ανακοινώνοντας ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση των όλων των μετοχών της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο)  με την πώληση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016  (βασικό παραδοτέο) ]  [Σχόλιο: ολοκληρώνεται ο διαχωρισμός ΔΕΗ - ΑΔΜΗΕ] 

Ή

[βάσει της έκθεσης από ανεξάρτητους συμβούλους, θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς και θα εγκρίνουν στο πλαίσιο του ΚΥΣΟΙΠ ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016. Σε αυτό το συγκείμενο, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση ενός μεριδίου τουλάχιστον 20% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη επενδυτή θα πρέπει να ξεκινήσει μέχρι τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) . Εφόσον οι Θεσμοί, μετά από διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές, κρίνουν ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς προόδου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας το 2016, ιδίως σε σχέση με τον εντοπισμό και την αγορά από στρατηγικό επενδυτή, η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει μέχρι τον Οκτώβριο του 2016 την ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του συνόλου των μετοχών της στον ΑΔΜΗΕ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 και θα ιδιωτικοποιήσει πλήρως τον ΑΔΜΗΕ το 2017.]  [Σχόλιο: UPDATE: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο , η λύση που έχει συμφωνηθεί προβλέπει όπως είναι γνωστό την απόσχιση της εταιρείας από τη ΔΕΗ και τη μεταβίβασή του στο Δημόσιο το οποίο θα διατηρήσει το 51% των μετοχών και θα διαθέσει το υπόλοιπο 49 % σε στρατηγικό επενδυτή (τουλάχιστον 20%) και το υπόλοιπο μέσω Χρηματιστηρίου. Ερωτηματικό ωστόσο παραμένει το θέμα του μάνατζμεντ καθώς δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα λαμβάνει τις αποφάσεις όταν προχωρήσει η διαδικασία. Όλο το άρθρο εδώ

ii. [θα μεταφέρουν στο ΤΑΙΠΕΔ το υπόλοιπο 34% της ΔΕΗ που ανήκει στο κράτος, και θα ξεκινήσουν τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην πώληση σε έναν ή περισσότερους ιδιώτες επενδυτές τουλάχιστον 40% των ενεργών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ  [Σχόλιο: η προηγούμενη συμφωνία προέβλεπε το 30%] , συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζονται στον ισχύοντα νόμο, ανακοινώνοντας ότι η πώληση θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2017· η ΔΕΗ θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων, ορίζοντας έναν σύμβουλο μέχρι τον Ιούνιο του 2016  (βασικό παραδοτέο) , ενώ η διαδικασία υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017 και οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2017.]  [Σχόλιο: Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει ήδη το 17% της ΔΕΗ, κάτι που σημαίνει ότι αν πάρει και το 34% που προβλέπει το κείμενο, τότε η ΔΕΗ θα μπει σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης] 

Ή

[θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς για τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ από το 2017 και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020.]  [Σχόλιο: όρος που αποτελεί εναλλακτική για την ιδιωτικοποίηση του 51% της ΔΕΗ, αλλά πρόκειται και αυτός για «έμμεση» αποκρατικοποίηση στο ρεύμα] 

iii. θα υιοθετήσουν τον προσωρινό μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2016.Επιπλέον, η ΔΕΗ ως  προαπαιτούμενο  θα ολοκληρώσει τις συζητήσεις σχετικά με τα τιμολόγια υψηλής τάσης με όλους τους πελάτες της, και θα υιοθετήσει τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος.

Μέχρι τον Ιούνιο 2016, οι αρχές: (i) θα κοινοποιήσουν εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον μόνιμο μηχανισμό πληρωμών δυναμικότητας (ii) θα νομοθετήσουν το νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα και εξασφαλίζοντας τον σεβασμό των κατευθυντήριων αρχών για τις κρατικές ενισχύσεις (European Economic Advisory Group - EEAG) (iii) η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις αναπροσαρμογή του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (ΕιδικόΤέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες για να εξασφαλιστεί ότι το χρέος στο λογαριασμό Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) θα εξαλειφθεί σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών· (iv) θα θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· (v) θα συνεχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου, υιοθετώντας τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου και διπλασιάζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες στο πλαίσιο του προγράμματος απελευθέρωσης του φυσικού αερίου  (βασικό παραδοτέο) · (vi) θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή της αναθεώρησης της φορολογίας ενέργειας, όπως συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς.

Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017· στο πλαίσιο αυτό, θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία για τη μεταφορά του σχεδιασμού της αγοράς υψηλού επιπέδου μέχρι τον Ιούνιο 2016  (βασικό παραδοτέο) , και η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας, που παρέχεται από την Υπηρεσία Στήριξης της Διαρθρωτικής Μεταρρύθμισης (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Η κυβέρνηση υποχρεώνεται να ιδιωτικοποιήσει την αγορά ενέργειας και το μόνο που απομένει είναι η διαπραγμάτευση για το πώς θα γίνει αυτό. Είτε με τη μεταφορά του υπόλοιπου 34% των μετοχών της ΔΕΗ από το κράτος στο ΤΑΙΠΕΔ (κάτι που σημαίνει ότι το Ταμείο θα έχει το 51%) είτε με την άρση του κρατικού μονοπωλίου και την εκχώρηση του μεγαλύτερου μέρους της αγοράς σε ιδιώτες μέχρι το 2020. Ο Υπουργός Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, έχει εμφανιστεί κατηγορηματικά αντίθετος σε ενδεχόμενη πώληση της ΔΕΗ. Ακόμη, το μνημόνιο προβλέπει τη συνέχιση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, με την πώληση του 20% να πρέπει να ολοκληρωθει μέχρι το τέλος του 2016 και να αποτελεί βασικό παραδοτέο

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.