Μνημόνιο 3.5

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εταιρείες ύδρευσης

Ένα σταθερό καθεστώς κανόνων είναι βασικής σημασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι καταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιμολόγησης. Η κυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα ξεκινήσει μέχρι [τον Μάιο 2016] τις αναγκαίες δράσεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 2016, με την παροχή τεχνικής βοήθειας, θα ξεκινήσει ένα σύστημα τακτικής συλλογής πληροφοριών, ξεκινώντας με [10] δέκα βασικά στοιχεία, που πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω μεσοπρόθεσμα. Το πλήρες σύστημα θα πρέπει να ελεγχθεί από μία από τις διεθνείς εταιρείες συμβούλων μηχανικών και θα είναι έτοιμο μέχρι τον Δεκέμβριο 2016. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα απαιτήσει από τις δύο μεγάλες εταιρείες νερού   [Σχόλιο: ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ]  την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των βασικών κεφαλαιουχικών έργων για τα επόμενα 5 χρόνια  [Σχόλιο: Η ΕΥΑΘ αυτήν την περίοδο διεξάγει διαγωνισμό για την ανάληψη του συνόλου των έργων της για τα επόμενα 5 χρόνια]  , μέχρι τον Νοέμβριο το 2016• αξιόπιστοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να συνδράμουν στην κατάρτιση τέτοιων σχεδίων• η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την παροχή τεχνικής βοήθειας τις αλλαγές στους κανόνες για τις υπηρεσίες νερού λαμβάνοντας υπόψη την μεθολογία που εκπόνησε το 2014 [Σεπτέμβριος 2016 με κάποιο ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016],

Μεταφορές και εφοδιαστική (logistics)

Όσον αφορά τις μεταφορές, οι αρχές θα θεσπίσουν μέχρι [τον Δεκέμβριο 2016] ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών εφοδιαστικής) και θα επιδιώξούν την τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του  (βασικό παραδοτέο) . Όσον αφορά την εφοδιαστική, οι αρχές θα εφαρμόσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τον νόμο περί εφοδιαστικής  (βασικό παραδοτέο) , και θα υιοθετήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016 την στρατηγική εφοδιαστικής με ένα χρονικά δεσμευτικό σχέδιο δράσης.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν μέχρι [τον Ιούνιο 2016] την συγχώνευση των λειτουργιών προμήθειας του ΟΑΣΑ-Συγκοινωνίες Αθηνών και τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και για την εφοδιαστική ( δες σημείο 5.4)
Εταιρείες ύδρευσης

Ένα σταθερό καθεστώς κανόνων είναι βασικής σημασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι καταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιμολόγησης. Η κυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα ξεκινήσει μέχρι [τον Μάιο 2016] τις αναγκαίες δράσεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 2016, με την παροχή τεχνικής βοήθειας, θα ξεκινήσει ένα σύστημα τακτικής συλλογής πληροφοριών, ξεκινώντας με [10] δέκα βασικά στοιχεία, που πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω μεσοπρόθεσμα. Το πλήρες σύστημα θα πρέπει να ελεγχθεί από μία από τις διεθνείς εταιρείες συμβούλων μηχανικών και θα είναι έτοιμο μέχρι τον Δεκέμβριο 2016. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα απαιτήσει από τις δύο μεγάλες εταιρείες νερού   [Σχόλιο: ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ]  την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των βασικών κεφαλαιουχικών έργων για τα επόμενα 5 χρόνια  [Σχόλιο: Η ΕΥΑΘ αυτήν την περίοδο διεξάγει διαγωνισμό για την ανάληψη του συνόλου των έργων της για τα επόμενα 5 χρόνια]  , μέχρι τον Νοέμβριο το 2016• αξιόπιστοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να συνδράμουν στην κατάρτιση τέτοιων σχεδίων• η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την παροχή τεχνικής βοήθειας τις αλλαγές στους κανόνες για τις υπηρεσίες νερού λαμβάνοντας υπόψη την μεθολογία που εκπόνησε το 2014 [Σεπτέμβριος 2016 με κάποιο ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016],

Μεταφορές και εφοδιαστική (logistics)

Όσον αφορά τις μεταφορές, οι αρχές θα θεσπίσουν μέχρι [τον Δεκέμβριο 2016] ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών εφοδιαστικής) και θα επιδιώξούν την τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του  (βασικό παραδοτέο) . Όσον αφορά την εφοδιαστική, οι αρχές θα εφαρμόσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τον νόμο περί εφοδιαστικής  (βασικό παραδοτέο) , και θα υιοθετήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016 την στρατηγική εφοδιαστικής με ένα χρονικά δεσμευτικό σχέδιο δράσης.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν μέχρι [τον Ιούνιο 2016] την συγχώνευση των λειτουργιών προμήθειας του ΟΑΣΑ-Συγκοινωνίες Αθηνών και τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και για την εφοδιαστική ( δες σημείο 5.4)

Εταιρείες ύδρευσης

Ένα σταθερό καθεστώς κανόνων είναι βασικής σημασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι καταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιμολόγησης. Η κυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα ξεκινήσει μέχρι [τον Μάιο 2016] τις αναγκαίες δράσεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 2016, με την παροχή τεχνικής βοήθειας, θα ξεκινήσει ένα σύστημα τακτικής συλλογής πληροφοριών, ξεκινώντας με [10] δέκα βασικά στοιχεία, που πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω μεσοπρόθεσμα. Το πλήρες σύστημα θα πρέπει να ελεγχθεί από μία από τις διεθνείς εταιρείες συμβούλων μηχανικών και θα είναι έτοιμο μέχρι τον Δεκέμβριο 2016. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα απαιτήσει από τις δύο μεγάλες εταιρείες νερού   [Σχόλιο: ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ]  την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των βασικών κεφαλαιουχικών έργων για τα επόμενα 5 χρόνια  [Σχόλιο: Η ΕΥΑΘ αυτήν την περίοδο διεξάγει διαγωνισμό για την ανάληψη του συνόλου των έργων της για τα επόμενα 5 χρόνια]  , μέχρι τον Νοέμβριο το 2016• αξιόπιστοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να συνδράμουν στην κατάρτιση τέτοιων σχεδίων• η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την παροχή τεχνικής βοήθειας τις αλλαγές στους κανόνες για τις υπηρεσίες νερού λαμβάνοντας υπόψη την μεθολογία που εκπόνησε το 2014 [Σεπτέμβριος 2016 με κάποιο ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016],

Μεταφορές και εφοδιαστική (logistics)

Όσον αφορά τις μεταφορές, οι αρχές θα θεσπίσουν μέχρι [τον Δεκέμβριο 2016] ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών εφοδιαστικής) και θα επιδιώξούν την τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του  (βασικό παραδοτέο) . Όσον αφορά την εφοδιαστική, οι αρχές θα εφαρμόσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τον νόμο περί εφοδιαστικής  (βασικό παραδοτέο) , και θα υιοθετήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016 την στρατηγική εφοδιαστικής με ένα χρονικά δεσμευτικό σχέδιο δράσης.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν μέχρι [τον Ιούνιο 2016] την συγχώνευση των λειτουργιών προμήθειας του ΟΑΣΑ-Συγκοινωνίες Αθηνών και τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και για την εφοδιαστική ( δες σημείο 5.4)

Εταιρείες ύδρευσης

Ένα σταθερό καθεστώς κανόνων είναι βασικής σημασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύσεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι καταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιμολόγησης. Η κυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα ξεκινήσει μέχρι [τον Μάιο 2016] τις αναγκαίες δράσεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 2016, με την παροχή τεχνικής βοήθειας, θα ξεκινήσει ένα σύστημα τακτικής συλλογής πληροφοριών, ξεκινώντας με [10] δέκα βασικά στοιχεία, που πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω μεσοπρόθεσμα. Το πλήρες σύστημα θα πρέπει να ελεγχθεί από μία από τις διεθνείς εταιρείες συμβούλων μηχανικών και θα είναι έτοιμο μέχρι τον Δεκέμβριο 2016. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα απαιτήσει από τις δύο μεγάλες εταιρείες νερού   [Σχόλιο: ΕΥΔΑΠ - ΕΥΑΘ]  την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και των βασικών κεφαλαιουχικών έργων για τα επόμενα 5 χρόνια  [Σχόλιο: Η ΕΥΑΘ αυτήν την περίοδο διεξάγει διαγωνισμό για την ανάληψη του συνόλου των έργων της για τα επόμενα 5 χρόνια]  , μέχρι τον Νοέμβριο το 2016• αξιόπιστοι και ανεξάρτητοι εξωτερικοί σύμβουλοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να συνδράμουν στην κατάρτιση τέτοιων σχεδίων• η Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα οριστικοποιήσει με την παροχή τεχνικής βοήθειας τις αλλαγές στους κανόνες για τις υπηρεσίες νερού λαμβάνοντας υπόψη την μεθολογία που εκπόνησε το 2014 [Σεπτέμβριος 2016 με κάποιο ενδιάμεσο στόχο τον Απρίλιο 2016],

Μεταφορές και εφοδιαστική (logistics)

Όσον αφορά τις μεταφορές, οι αρχές θα θεσπίσουν μέχρι [τον Δεκέμβριο 2016] ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών εφοδιαστικής) και θα επιδιώξούν την τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του  (βασικό παραδοτέο) . Όσον αφορά την εφοδιαστική, οι αρχές θα εφαρμόσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 τον νόμο περί εφοδιαστικής  (βασικό παραδοτέο) , και θα υιοθετήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016 την στρατηγική εφοδιαστικής με ένα χρονικά δεσμευτικό σχέδιο δράσης.

Οι αρχές θα ολοκληρώσουν μέχρι [τον Ιούνιο 2016] την συγχώνευση των λειτουργιών προμήθειας του ΟΑΣΑ-Συγκοινωνίες Αθηνών και τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού του ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και για την εφοδιαστική ( δες σημείο 5.4)

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Μπορεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να τοποθετήθηκε ξεκάθαρα κατά ιδιωτικοποιήσεων στον τομέα της ύδρευσης, ωστόσο ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ συνεχίζουν να αναφέρονται στα μνημόνια, που επιθυμούν «σταθερές επενδύεις σε δίκτυα ύδρευσης». Φαίνεται ότι προωθούνται σχέδια «έμμεσης ιδιωτικοποίησης» του νερού, κάτι που δείχνει και ο μεγάλος διαγωνισμός της ΕΥΑΘ, που θα προσφέρει το σύνολο των έργων της εταιρείας για τα επόμενα πέντε χρόνια σε έναν ιδιώτη (το TPP έχει κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ για τον «φωτογραφικό» αυτόν διαγωνισμό)

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.