Μνημόνιο 3.5

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4.4 Ιδιωτικοποιήσεις
 
Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να κάνουν την οικονομία πιο αποτελεσματική και να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση και το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να προωθήσουν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (π.χ. υπογραφή της συμφωνίας για τα περιφερειακά αεροδρόμια, αποδοχή της προσφοράς για τον ΟΛΠ) και έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και να ερευνήσουν όλες τις πιθανότητες να μειώσουν το οικονομικό βάρος, μέσω υψηλότερων διαδικασιών ιδιωτικοποίησης.
 
Η ιδιωτικοποίηση όλων των βασικών περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ, όπως έχει οριστεί από το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων είναι το κλειδί για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την παροχή χρηματοδότησης για το κράτος.
 
Για διαφύλαξη της υπάρχουσας διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε βασικά στοιχεία, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να συνεχίσει το σε εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το ενημερωμένο Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, που συμπεριλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ προς ιδιωτικοποίηση, όπως εγκρίθηκε στις 31/12/2014
 
Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει σε ετήσια έσοδα (εκτός bank shares) για το 2016, 2017 και 2018 με έσοδα 1,4 δις, 3,7 δις. Και 1,3 δις. Ευρώ αντίστοιχα.  [Σχόλιο: οι στόχοι του προγράμματος είναι ακριβώς ίδιοι με το ισχύον μνημόνιο] 
 
Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και να ολοκληρώσει όλες τις κυβερνητικές δράσεις για να εκτελέσει επιτυχώς όλες τις προσφορές. Σε αυτό το πλαίσιο θα εκπληρώσει όλες τις δράσεις που απαιτούνται όπως συμφωνήθηκε σε τριμηνιαία βάση μετά του ΤΑΙΠΕΔ, των Θεσμών και της Κυβέρνησης. Η λίστα των Κυβερνητικών Δράσεων σε Εκκρεμότητα έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και είναι συνημμένη στο Μνημόνιο ως Παράρτημα καi συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συμφωνίας.
 
Ως  προαπαιτούμενα 
 
Οι αρχές θα:
 
a. Εγκρίνουν το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών στοιχείων που εγκρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στις xx/03/2016 που περιλαμβάνει 27 περιουσιακά στοιχεία  [Σχόλιο: και όχι 9, όπως υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά] . Το Σχέδιο είναι συνημμένο στο Μνημόνιο ως παράρτημα και συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας. Το Σχέδιο θα ενημερώνεται σε εξαμηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

b. Υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης με τον επενδυτή στο τέλος των διαπραγματεύσεων στο Ελληνικό για κάθε αναθεώρηση της συμφωνίας και να προχωρήσει στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας
 
c. Επικυρώσουν τη Σύμβαση Παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και, αμέσως μετά την υπογραφή του παραπάνω Μνημονίου Συνεργασίας, για το Ελληνικό.  [Σχόλιο: Οι Συμβάσεις παραχώρησης παραμένουν «απόρρητα» κείμενα και δεν έχουν παρουσιαστεί επίσημα στον ελληνικό λαό. Το TPP τις έχει αποκαλύψει εδώ και εδώ
 
d. Εγκρίνουν (μέσω του ΚΥΣΟΙΠ) τη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΘ με σκοπό να προχωρήσει στην κοινοποίηση της σύμβασης στους επενδυτές ώστε να καταθέσουν τις προσφορές τους.
 
e. Συστήσουν μία ομάδα εργασίας που θα διατυπώσει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών των περιφερειακών αεροδρομίων και του ΟΛΠ μέσα στο 2016. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα κοινοποιηθεί στους Θεσμούς και κάθε ολίσθηση που θα διακινδυνεύσει την τελική ημερομηνία θα αντιμετωπιστεί ως επείγον ζήτημα. Οι ομάδες εργασίας θα περιλαμβάνουν το ΤΑΙΠΕΔ, το υπουργείο Οικονομικών, τα αρμόδια υπουργεία και έναν εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών θεσμών.
 
f.Εγκρίνουν την ΚΥΑ που θα εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική του σταθμού διοδίων στον Προμαχώνα στην Εγνατία Οδό. Να εγκρίνει στη Γενική Συνέλευση της Εγνατία Οδος SA τους όρους για την αναδιάρθρωση δανείου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Εγνατία και της Τράπεζας Πειραιώς
 
g. Εγκρίνουν νόμο που θα ενισχύει την ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένος (ΡΑΛ) όπως προβλέπει ο Νόμος 4150/2013 και να μοιράζει τις ευθύνες μεταξύ της ρυθμιστικής αρχής και άλλων λιμενικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψην την τελική σύμβαση παραχώρησης και την επερχόμενη προσφορά για τον αρχή λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και πιθανές άλλες μελλοντικές παραχωρήσεις μικρότερων λιμανιών. Η νομοθεσία θα ενισχύσει την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ώστε να μπορέσει να παίξει αμερόληπτο ρόλο στην επιτήρηση και την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης και οικονομικό ρυθμιστή.
 
h. Ετοιμάσουν αναφορά – και να σχεδιάσουν νομοθετικές ρυθμίσεις αν χρειαστεί – σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τη συμβατότητα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις συμβάσεις παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανόμενης της ετοιμότητας της να αναλάβει ανεξάρτητα την οικονομική εποπτεία και να επιτηρήσει με αμερόληπτο τρόπο την εκτέλεση της σύμβασης. Ii) να οργανώσει [και να στείλει προσκλήσεις] ένα workshop που θα οργανωθεί από την SRSS της Κομισιόν και θα λάβει χώρα το Μάιο του 2016, που θα αναθεωρήσει αυτές τις αναφορές και θα παρέχει συμβουλές στις αρχές για αναθεωρήσεις και επιπλέον τεχνική βοήθεια αν χρειαστεί
 
i.  Ολοκληρώσουν τις Κυβερνητικές Εκκρεμότητες που απομένουν και έχουν αναγνωριστεί από τους Θεσμούς και το ΤΑΙΠΕΔ και είχαν ημερομηνία μέχρι [τον Απρίλιο του 2016] και δεν βρίσκονται σε αυτήν την ενότητα.
 
Άλλα βασικά παραδοτέα:
 
I. Οι Αρχές θα κάνουν τα απαραίτητα βήματα και θα υιοθετήσουν νομοθεσία αν χρειαστεί μέχρι [Ιούλιο 2016] για την ΥΠΑ βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ειδικών που θα πάρουν μέρος στο workshop του Μαϊου του 2016 και της τεχνικής βοήθειας που θα παρασχεθεί
 
Ιι. Μέχρι [Σεπτέμβριο] του 2016 και κάνοντας χρήση τεχνικής βοήθειας όπου κριθεί αναγκαίο, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος θα ετοιμάσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις και τους απαιτούμενους νόμους για να εξασφαλίσει την πλήρη λειτουργία της.
 
Ιδιωτικοποιήσεις, Διαχείριση και Ταμείο Επενδύσεων
 
Σε συμφωνία με την ανακοίνωση του Euro Summit στις 12 Ιουλίου 2015 και το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Θεσμών, ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») θα δημιουργηθεί και θα έχει στην κατοχή του πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Ο βασικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειριστεί πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και να προστατεύσει, να δημιουργήσει και τελικά να αυξήσει στον ανώτατο βαθμό την αξία αυτών που θα ρευστοποιήσει μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων τρόπων. Το Ταμείο θα έχει έδρα την Ελλάδα και θα διοικείται από τις ελληνικές αρχές υπό την επιτήρηση των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Θεσμών. Το Ταμείο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον έλεγχο ενός Εποπτικού Συμβουλίου του οποίου τα μέλη θα επιλέγονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς  [Σχόλιο: οπότε στην πραγματικότητα ελέγχεται από τους δανειστές] . Το Ταμείο αναμένεται να λειτουργήσει για να εκπληρώσει τον στόχο του τηρώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διακυβέρνηση, έλεγχο και διαφάνεια  [Σχόλιο: το ΤΑΙΠΕΔ πάντως δεν έκανε τίποτα από αυτά]  και να συμμορφώνεται στα διεθνή πρότυπα. Το Ταμείο και τα περιουσιακά του στοιχεία θα βρίσκονται υπό επαγγελματική διαχείριση ξεχωριστά από το Κράτος  [Σχόλιο: απόλυτα ανεξάρτητο] . Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων (απουσιάζει η (ανέφικτη έτσι κι αλλιώς) δέσμευση για 50 δισ. έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, που υπάρχει στο τρίτο μνημόνιο] θα είναι μία πηγή αποπληρωμής του νέου δανείου από τον ESM, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Euro Summit.  [Σχόλιο: Πολύ σημαντική και αρνητική εξέλιξη. Το ισχύον μνημόνιο προβλέπει ότι μετά την κάλυψη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ένα μέρος των εσόδων θα πηγαίνει για την ανάπτυξη. Τώρα όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πηγαίνουν στην αποπληρωμή δανείων] 
 
Ως  προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νόμο που θα δημιουργεί το νέο Ταμείο σε συμφωνία με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε ως μέρος των ορόσημων του Δεκεμβρίου του 2015. Θα περιέχει τη μεταφορά του ΕΤΑΔ και όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό τη διαχείριση του και μία αρχική λίστα από ΔΕΚΟ στο νέο Ταμείο και να συμπεριλάβουν εσωτερικές ρυθμίσεις σε [να εξηγηθεί]  [Σχόλιο: Το τρίτο μνημόνιο προέβλεπε μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΑΔ και δεν είχε καμία αναφορά σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ κ.α.)] 
 
Η Κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα ζητήσει επίσημα από την Υπηρεσία Υποστήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μέχρι τον [Μάιο του 2016] τεχνική βοήθεια για τον καθορισμό εξαιρέσεων από τις ΔΕΚΟ και αν χρειαστεί από τα δημόσια ακίνητα προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο μοιράσματος των περιουσιακών στοιχείων. Η τεχνική βοήθεια [θα καλύπτει τον τομέα των ακινήτων και των ΔΕΚΟ του νέου Ταμείου]
 
Μετά την υιοθέτηση του νόμου οι ακόλουθες πράξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως βασικά παραδοτέες:

i. Η κυβέρνηση, μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], μαζί με τους θεσμούς (a) θα συμφωνήσει τους υποψηφίους για το Εποπτικό Συμβούλιο που θα είναι υπεύθυνοι για να επιλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο και (b) θα ολοκληρώσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις που έχουν απομείνει σε [να εξηγηθεί] που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς τον Δεκέμβριο του 2015 ως μέρους του 2ου πακέτου με ορόσημα.
 
ii. [o αρμόδιος για τον καθορισμό των ακινήτων και των ΔΕΚΟ που θα μεταφερθούν]  [Σχόλιο: σε διαπραγμάτευση το ποιος θα επιλέγει τις ΔΕΚΟ για ιδιωτικοποίηση] 
 
iii. To Εποπτικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει την επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. [Σεπτέμβριος 2016]
 
iv. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα [μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου] 2016
 
v. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει [μέχρι τέλος Οκτωβρίου] 2016 τα εκκρεμή ζητήματα εσωτερικών ρυθμίσεων που θα εγκριθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο και θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.
 
vi. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει [Νοέμβριος] 2016 τα δ.σ. των θυγατρικών του. Όπου προϋπάρχουν δ.σ., με εξαίρεση το ΤΧΣ  [Σχόλιο: δηλαδή ανθρώπους που έχουν οριστεί από τους πιστωτές] , θα επιθεωρήσει αυτά τα δ.σ και θα αντικαταστήσει τακτικά και μη τακτικά μέλη, όπως ορίζουν οι εσωτερικοί κανόνες
 
[Μέσω της τεχνικής βοήθειας που θα λάβει η Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση και η διαχείριση του νέου Ταμείου θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να ολοκληρώσει τη μεταφορά και το μοίρασμα περιουσιακών στοιχείων για ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που θα οριστούν από την τεχνική βοήθεια [Δεκέμβριος 2016]  (βασικό παραδοτέο) ]
4.4 Ιδιωτικοποιήσεις
 
Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να κάνουν την οικονομία πιο αποτελεσματική και να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση και το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να προωθήσουν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (π.χ. υπογραφή της συμφωνίας για τα περιφερειακά αεροδρόμια, αποδοχή της προσφοράς για τον ΟΛΠ) και έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και να ερευνήσουν όλες τις πιθανότητες να μειώσουν το οικονομικό βάρος, μέσω υψηλότερων διαδικασιών ιδιωτικοποίησης.
 
Η ιδιωτικοποίηση όλων των βασικών περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ, όπως έχει οριστεί από το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων είναι το κλειδί για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την παροχή χρηματοδότησης για το κράτος.
 
Για διαφύλαξη της υπάρχουσας διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε βασικά στοιχεία, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να συνεχίσει το σε εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το ενημερωμένο Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, που συμπεριλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ προς ιδιωτικοποίηση, όπως εγκρίθηκε στις 31/12/2014
 
Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει σε ετήσια έσοδα (εκτός bank shares) για το 2016, 2017 και 2018 με έσοδα 1,4 δις, 3,7 δις. Και 1,3 δις. Ευρώ αντίστοιχα.  [Σχόλιο: οι στόχοι του προγράμματος είναι ακριβώς ίδιοι με το ισχύον μνημόνιο] 
 
Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και να ολοκληρώσει όλες τις κυβερνητικές δράσεις για να εκτελέσει επιτυχώς όλες τις προσφορές. Σε αυτό το πλαίσιο θα εκπληρώσει όλες τις δράσεις που απαιτούνται όπως συμφωνήθηκε σε τριμηνιαία βάση μετά του ΤΑΙΠΕΔ, των Θεσμών και της Κυβέρνησης. Η λίστα των Κυβερνητικών Δράσεων σε Εκκρεμότητα έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και είναι συνημμένη στο Μνημόνιο ως Παράρτημα καi συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συμφωνίας.
 
Ως  προαπαιτούμενα 
 
Οι αρχές θα:
 
a. Εγκρίνουν το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών στοιχείων που εγκρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στις xx/03/2016 που περιλαμβάνει 27 περιουσιακά στοιχεία  [Σχόλιο: και όχι 9, όπως υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά] . Το Σχέδιο είναι συνημμένο στο Μνημόνιο ως παράρτημα και συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας. Το Σχέδιο θα ενημερώνεται σε εξαμηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

b. Υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης με τον επενδυτή στο τέλος των διαπραγματεύσεων στο Ελληνικό για κάθε αναθεώρηση της συμφωνίας και να προχωρήσει στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας
 
c. Επικυρώσουν τη Σύμβαση Παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και, αμέσως μετά την υπογραφή του παραπάνω Μνημονίου Συνεργασίας, για το Ελληνικό.  [Σχόλιο: Οι Συμβάσεις παραχώρησης παραμένουν «απόρρητα» κείμενα και δεν έχουν παρουσιαστεί επίσημα στον ελληνικό λαό. Το TPP τις έχει αποκαλύψει εδώ και εδώ
 
d. Εγκρίνουν (μέσω του ΚΥΣΟΙΠ) τη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΘ με σκοπό να προχωρήσει στην κοινοποίηση της σύμβασης στους επενδυτές ώστε να καταθέσουν τις προσφορές τους.
 
e. Συστήσουν μία ομάδα εργασίας που θα διατυπώσει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών των περιφερειακών αεροδρομίων και του ΟΛΠ μέσα στο 2016. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα κοινοποιηθεί στους Θεσμούς και κάθε ολίσθηση που θα διακινδυνεύσει την τελική ημερομηνία θα αντιμετωπιστεί ως επείγον ζήτημα. Οι ομάδες εργασίας θα περιλαμβάνουν το ΤΑΙΠΕΔ, το υπουργείο Οικονομικών, τα αρμόδια υπουργεία και έναν εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών θεσμών.
 
f.Εγκρίνουν την ΚΥΑ που θα εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική του σταθμού διοδίων στον Προμαχώνα στην Εγνατία Οδό. Να εγκρίνει στη Γενική Συνέλευση της Εγνατία Οδος SA τους όρους για την αναδιάρθρωση δανείου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Εγνατία και της Τράπεζας Πειραιώς
 
g. Εγκρίνουν νόμο που θα ενισχύει την ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένος (ΡΑΛ) όπως προβλέπει ο Νόμος 4150/2013 και να μοιράζει τις ευθύνες μεταξύ της ρυθμιστικής αρχής και άλλων λιμενικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψην την τελική σύμβαση παραχώρησης και την επερχόμενη προσφορά για τον αρχή λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και πιθανές άλλες μελλοντικές παραχωρήσεις μικρότερων λιμανιών. Η νομοθεσία θα ενισχύσει την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ώστε να μπορέσει να παίξει αμερόληπτο ρόλο στην επιτήρηση και την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης και οικονομικό ρυθμιστή.
 
h. Ετοιμάσουν αναφορά – και να σχεδιάσουν νομοθετικές ρυθμίσεις αν χρειαστεί – σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τη συμβατότητα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις συμβάσεις παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανόμενης της ετοιμότητας της να αναλάβει ανεξάρτητα την οικονομική εποπτεία και να επιτηρήσει με αμερόληπτο τρόπο την εκτέλεση της σύμβασης. Ii) να οργανώσει [και να στείλει προσκλήσεις] ένα workshop που θα οργανωθεί από την SRSS της Κομισιόν και θα λάβει χώρα το Μάιο του 2016, που θα αναθεωρήσει αυτές τις αναφορές και θα παρέχει συμβουλές στις αρχές για αναθεωρήσεις και επιπλέον τεχνική βοήθεια αν χρειαστεί
 
i.  Ολοκληρώσουν τις Κυβερνητικές Εκκρεμότητες που απομένουν και έχουν αναγνωριστεί από τους Θεσμούς και το ΤΑΙΠΕΔ και είχαν ημερομηνία μέχρι [τον Απρίλιο του 2016] και δεν βρίσκονται σε αυτήν την ενότητα.
 
Άλλα βασικά παραδοτέα:
 
I. Οι Αρχές θα κάνουν τα απαραίτητα βήματα και θα υιοθετήσουν νομοθεσία αν χρειαστεί μέχρι [Ιούλιο 2016] για την ΥΠΑ βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ειδικών που θα πάρουν μέρος στο workshop του Μαϊου του 2016 και της τεχνικής βοήθειας που θα παρασχεθεί
 
Ιι. Μέχρι [Σεπτέμβριο] του 2016 και κάνοντας χρήση τεχνικής βοήθειας όπου κριθεί αναγκαίο, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος θα ετοιμάσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις και τους απαιτούμενους νόμους για να εξασφαλίσει την πλήρη λειτουργία της.
 
Ιδιωτικοποιήσεις, Διαχείριση και Ταμείο Επενδύσεων
 
Σε συμφωνία με την ανακοίνωση του Euro Summit στις 12 Ιουλίου 2015 και το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Θεσμών, ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») θα δημιουργηθεί και θα έχει στην κατοχή του πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Ο βασικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειριστεί πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και να προστατεύσει, να δημιουργήσει και τελικά να αυξήσει στον ανώτατο βαθμό την αξία αυτών που θα ρευστοποιήσει μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων τρόπων. Το Ταμείο θα έχει έδρα την Ελλάδα και θα διοικείται από τις ελληνικές αρχές υπό την επιτήρηση των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Θεσμών. Το Ταμείο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον έλεγχο ενός Εποπτικού Συμβουλίου του οποίου τα μέλη θα επιλέγονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς  [Σχόλιο: οπότε στην πραγματικότητα ελέγχεται από τους δανειστές] . Το Ταμείο αναμένεται να λειτουργήσει για να εκπληρώσει τον στόχο του τηρώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διακυβέρνηση, έλεγχο και διαφάνεια  [Σχόλιο: το ΤΑΙΠΕΔ πάντως δεν έκανε τίποτα από αυτά]  και να συμμορφώνεται στα διεθνή πρότυπα. Το Ταμείο και τα περιουσιακά του στοιχεία θα βρίσκονται υπό επαγγελματική διαχείριση ξεχωριστά από το Κράτος  [Σχόλιο: απόλυτα ανεξάρτητο] . Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων (απουσιάζει η (ανέφικτη έτσι κι αλλιώς) δέσμευση για 50 δισ. έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, που υπάρχει στο τρίτο μνημόνιο] θα είναι μία πηγή αποπληρωμής του νέου δανείου από τον ESM, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Euro Summit.  [Σχόλιο: Πολύ σημαντική και αρνητική εξέλιξη. Το ισχύον μνημόνιο προβλέπει ότι μετά την κάλυψη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ένα μέρος των εσόδων θα πηγαίνει για την ανάπτυξη. Τώρα όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πηγαίνουν στην αποπληρωμή δανείων] 
 
Ως  προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νόμο που θα δημιουργεί το νέο Ταμείο σε συμφωνία με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε ως μέρος των ορόσημων του Δεκεμβρίου του 2015. Θα περιέχει τη μεταφορά του ΕΤΑΔ και όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό τη διαχείριση του και μία αρχική λίστα από ΔΕΚΟ στο νέο Ταμείο και να συμπεριλάβουν εσωτερικές ρυθμίσεις σε [να εξηγηθεί]  [Σχόλιο: Το τρίτο μνημόνιο προέβλεπε μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΑΔ και δεν είχε καμία αναφορά σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ κ.α.)] 
 
Η Κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα ζητήσει επίσημα από την Υπηρεσία Υποστήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μέχρι τον [Μάιο του 2016] τεχνική βοήθεια για τον καθορισμό εξαιρέσεων από τις ΔΕΚΟ και αν χρειαστεί από τα δημόσια ακίνητα προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο μοιράσματος των περιουσιακών στοιχείων. Η τεχνική βοήθεια [θα καλύπτει τον τομέα των ακινήτων και των ΔΕΚΟ του νέου Ταμείου]
 
Μετά την υιοθέτηση του νόμου οι ακόλουθες πράξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως βασικά παραδοτέες:

i. Η κυβέρνηση, μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], μαζί με τους θεσμούς (a) θα συμφωνήσει τους υποψηφίους για το Εποπτικό Συμβούλιο που θα είναι υπεύθυνοι για να επιλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο και (b) θα ολοκληρώσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις που έχουν απομείνει σε [να εξηγηθεί] που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς τον Δεκέμβριο του 2015 ως μέρους του 2ου πακέτου με ορόσημα.
 
ii. [o αρμόδιος για τον καθορισμό των ακινήτων και των ΔΕΚΟ που θα μεταφερθούν]  [Σχόλιο: σε διαπραγμάτευση το ποιος θα επιλέγει τις ΔΕΚΟ για ιδιωτικοποίηση] 
 
iii. To Εποπτικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει την επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. [Σεπτέμβριος 2016]
 
iv. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα [μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου] 2016
 
v. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει [μέχρι τέλος Οκτωβρίου] 2016 τα εκκρεμή ζητήματα εσωτερικών ρυθμίσεων που θα εγκριθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο και θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.
 
vi. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει [Νοέμβριος] 2016 τα δ.σ. των θυγατρικών του. Όπου προϋπάρχουν δ.σ., με εξαίρεση το ΤΧΣ  [Σχόλιο: δηλαδή ανθρώπους που έχουν οριστεί από τους πιστωτές] , θα επιθεωρήσει αυτά τα δ.σ και θα αντικαταστήσει τακτικά και μη τακτικά μέλη, όπως ορίζουν οι εσωτερικοί κανόνες
 
[Μέσω της τεχνικής βοήθειας που θα λάβει η Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση και η διαχείριση του νέου Ταμείου θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να ολοκληρώσει τη μεταφορά και το μοίρασμα περιουσιακών στοιχείων για ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που θα οριστούν από την τεχνική βοήθεια [Δεκέμβριος 2016]  (βασικό παραδοτέο) ]

4.4 Ιδιωτικοποιήσεις
 
Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να κάνουν την οικονομία πιο αποτελεσματική και να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση και το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να προωθήσουν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (π.χ. υπογραφή της συμφωνίας για τα περιφερειακά αεροδρόμια, αποδοχή της προσφοράς για τον ΟΛΠ) και έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και να ερευνήσουν όλες τις πιθανότητες να μειώσουν το οικονομικό βάρος, μέσω υψηλότερων διαδικασιών ιδιωτικοποίησης.
 
Η ιδιωτικοποίηση όλων των βασικών περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ, όπως έχει οριστεί από το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων είναι το κλειδί για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την παροχή χρηματοδότησης για το κράτος.
 
Για διαφύλαξη της υπάρχουσας διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε βασικά στοιχεία, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να συνεχίσει το σε εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το ενημερωμένο Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, που συμπεριλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ προς ιδιωτικοποίηση, όπως εγκρίθηκε στις 31/12/2014
 
Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει σε ετήσια έσοδα (εκτός bank shares) για το 2016, 2017 και 2018 με έσοδα 1,4 δις, 3,7 δις. Και 1,3 δις. Ευρώ αντίστοιχα.  [Σχόλιο: οι στόχοι του προγράμματος είναι ακριβώς ίδιοι με το ισχύον μνημόνιο] 
 
Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και να ολοκληρώσει όλες τις κυβερνητικές δράσεις για να εκτελέσει επιτυχώς όλες τις προσφορές. Σε αυτό το πλαίσιο θα εκπληρώσει όλες τις δράσεις που απαιτούνται όπως συμφωνήθηκε σε τριμηνιαία βάση μετά του ΤΑΙΠΕΔ, των Θεσμών και της Κυβέρνησης. Η λίστα των Κυβερνητικών Δράσεων σε Εκκρεμότητα έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και είναι συνημμένη στο Μνημόνιο ως Παράρτημα καi συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συμφωνίας.
 
Ως  προαπαιτούμενα 
 
Οι αρχές θα:
 
a. Εγκρίνουν το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών στοιχείων που εγκρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στις xx/03/2016 που περιλαμβάνει 27 περιουσιακά στοιχεία  [Σχόλιο: και όχι 9, όπως υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά] . Το Σχέδιο είναι συνημμένο στο Μνημόνιο ως παράρτημα και συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας. Το Σχέδιο θα ενημερώνεται σε εξαμηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

b. Υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης με τον επενδυτή στο τέλος των διαπραγματεύσεων στο Ελληνικό για κάθε αναθεώρηση της συμφωνίας και να προχωρήσει στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας
 
c. Επικυρώσουν τη Σύμβαση Παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και, αμέσως μετά την υπογραφή του παραπάνω Μνημονίου Συνεργασίας, για το Ελληνικό.  [Σχόλιο: Οι Συμβάσεις παραχώρησης παραμένουν «απόρρητα» κείμενα και δεν έχουν παρουσιαστεί επίσημα στον ελληνικό λαό. Το TPP τις έχει αποκαλύψει εδώ και εδώ
 
d. Εγκρίνουν (μέσω του ΚΥΣΟΙΠ) τη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΘ με σκοπό να προχωρήσει στην κοινοποίηση της σύμβασης στους επενδυτές ώστε να καταθέσουν τις προσφορές τους.
 
e. Συστήσουν μία ομάδα εργασίας που θα διατυπώσει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών των περιφερειακών αεροδρομίων και του ΟΛΠ μέσα στο 2016. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα κοινοποιηθεί στους Θεσμούς και κάθε ολίσθηση που θα διακινδυνεύσει την τελική ημερομηνία θα αντιμετωπιστεί ως επείγον ζήτημα. Οι ομάδες εργασίας θα περιλαμβάνουν το ΤΑΙΠΕΔ, το υπουργείο Οικονομικών, τα αρμόδια υπουργεία και έναν εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών θεσμών.
 
f.Εγκρίνουν την ΚΥΑ που θα εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική του σταθμού διοδίων στον Προμαχώνα στην Εγνατία Οδό. Να εγκρίνει στη Γενική Συνέλευση της Εγνατία Οδος SA τους όρους για την αναδιάρθρωση δανείου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Εγνατία και της Τράπεζας Πειραιώς
 
g. Εγκρίνουν νόμο που θα ενισχύει την ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένος (ΡΑΛ) όπως προβλέπει ο Νόμος 4150/2013 και να μοιράζει τις ευθύνες μεταξύ της ρυθμιστικής αρχής και άλλων λιμενικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψην την τελική σύμβαση παραχώρησης και την επερχόμενη προσφορά για τον αρχή λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και πιθανές άλλες μελλοντικές παραχωρήσεις μικρότερων λιμανιών. Η νομοθεσία θα ενισχύσει την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ώστε να μπορέσει να παίξει αμερόληπτο ρόλο στην επιτήρηση και την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης και οικονομικό ρυθμιστή.
 
h. Ετοιμάσουν αναφορά – και να σχεδιάσουν νομοθετικές ρυθμίσεις αν χρειαστεί – σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τη συμβατότητα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις συμβάσεις παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανόμενης της ετοιμότητας της να αναλάβει ανεξάρτητα την οικονομική εποπτεία και να επιτηρήσει με αμερόληπτο τρόπο την εκτέλεση της σύμβασης. Ii) να οργανώσει [και να στείλει προσκλήσεις] ένα workshop που θα οργανωθεί από την SRSS της Κομισιόν και θα λάβει χώρα το Μάιο του 2016, που θα αναθεωρήσει αυτές τις αναφορές και θα παρέχει συμβουλές στις αρχές για αναθεωρήσεις και επιπλέον τεχνική βοήθεια αν χρειαστεί
 
i.  Ολοκληρώσουν τις Κυβερνητικές Εκκρεμότητες που απομένουν και έχουν αναγνωριστεί από τους Θεσμούς και το ΤΑΙΠΕΔ και είχαν ημερομηνία μέχρι [τον Απρίλιο του 2016] και δεν βρίσκονται σε αυτήν την ενότητα.
 
Άλλα βασικά παραδοτέα:
 
I. Οι Αρχές θα κάνουν τα απαραίτητα βήματα και θα υιοθετήσουν νομοθεσία αν χρειαστεί μέχρι [Ιούλιο 2016] για την ΥΠΑ βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ειδικών που θα πάρουν μέρος στο workshop του Μαϊου του 2016 και της τεχνικής βοήθειας που θα παρασχεθεί
 
Ιι. Μέχρι [Σεπτέμβριο] του 2016 και κάνοντας χρήση τεχνικής βοήθειας όπου κριθεί αναγκαίο, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος θα ετοιμάσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις και τους απαιτούμενους νόμους για να εξασφαλίσει την πλήρη λειτουργία της.
 
Ιδιωτικοποιήσεις, Διαχείριση και Ταμείο Επενδύσεων
 
Σε συμφωνία με την ανακοίνωση του Euro Summit στις 12 Ιουλίου 2015 και το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Θεσμών, ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») θα δημιουργηθεί και θα έχει στην κατοχή του πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Ο βασικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειριστεί πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και να προστατεύσει, να δημιουργήσει και τελικά να αυξήσει στον ανώτατο βαθμό την αξία αυτών που θα ρευστοποιήσει μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων τρόπων. Το Ταμείο θα έχει έδρα την Ελλάδα και θα διοικείται από τις ελληνικές αρχές υπό την επιτήρηση των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Θεσμών. Το Ταμείο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον έλεγχο ενός Εποπτικού Συμβουλίου του οποίου τα μέλη θα επιλέγονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς  [Σχόλιο: οπότε στην πραγματικότητα ελέγχεται από τους δανειστές] . Το Ταμείο αναμένεται να λειτουργήσει για να εκπληρώσει τον στόχο του τηρώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διακυβέρνηση, έλεγχο και διαφάνεια  [Σχόλιο: το ΤΑΙΠΕΔ πάντως δεν έκανε τίποτα από αυτά]  και να συμμορφώνεται στα διεθνή πρότυπα. Το Ταμείο και τα περιουσιακά του στοιχεία θα βρίσκονται υπό επαγγελματική διαχείριση ξεχωριστά από το Κράτος  [Σχόλιο: απόλυτα ανεξάρτητο] . Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων (απουσιάζει η (ανέφικτη έτσι κι αλλιώς) δέσμευση για 50 δισ. έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, που υπάρχει στο τρίτο μνημόνιο] θα είναι μία πηγή αποπληρωμής του νέου δανείου από τον ESM, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Euro Summit.  [Σχόλιο: Πολύ σημαντική και αρνητική εξέλιξη. Το ισχύον μνημόνιο προβλέπει ότι μετά την κάλυψη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ένα μέρος των εσόδων θα πηγαίνει για την ανάπτυξη. Τώρα όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πηγαίνουν στην αποπληρωμή δανείων] 
 
Ως  προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νόμο που θα δημιουργεί το νέο Ταμείο σε συμφωνία με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε ως μέρος των ορόσημων του Δεκεμβρίου του 2015. Θα περιέχει τη μεταφορά του ΕΤΑΔ και όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό τη διαχείριση του και μία αρχική λίστα από ΔΕΚΟ στο νέο Ταμείο και να συμπεριλάβουν εσωτερικές ρυθμίσεις σε [να εξηγηθεί]  [Σχόλιο: Το τρίτο μνημόνιο προέβλεπε μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΑΔ και δεν είχε καμία αναφορά σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ κ.α.)] 
 
Η Κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα ζητήσει επίσημα από την Υπηρεσία Υποστήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μέχρι τον [Μάιο του 2016] τεχνική βοήθεια για τον καθορισμό εξαιρέσεων από τις ΔΕΚΟ και αν χρειαστεί από τα δημόσια ακίνητα προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο μοιράσματος των περιουσιακών στοιχείων. Η τεχνική βοήθεια [θα καλύπτει τον τομέα των ακινήτων και των ΔΕΚΟ του νέου Ταμείου]
 
Μετά την υιοθέτηση του νόμου οι ακόλουθες πράξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως βασικά παραδοτέες:

i. Η κυβέρνηση, μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], μαζί με τους θεσμούς (a) θα συμφωνήσει τους υποψηφίους για το Εποπτικό Συμβούλιο που θα είναι υπεύθυνοι για να επιλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο και (b) θα ολοκληρώσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις που έχουν απομείνει σε [να εξηγηθεί] που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς τον Δεκέμβριο του 2015 ως μέρους του 2ου πακέτου με ορόσημα.
 
ii. [o αρμόδιος για τον καθορισμό των ακινήτων και των ΔΕΚΟ που θα μεταφερθούν]  [Σχόλιο: σε διαπραγμάτευση το ποιος θα επιλέγει τις ΔΕΚΟ για ιδιωτικοποίηση] 
 
iii. To Εποπτικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει την επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. [Σεπτέμβριος 2016]
 
iv. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα [μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου] 2016
 
v. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει [μέχρι τέλος Οκτωβρίου] 2016 τα εκκρεμή ζητήματα εσωτερικών ρυθμίσεων που θα εγκριθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο και θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.
 
vi. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει [Νοέμβριος] 2016 τα δ.σ. των θυγατρικών του. Όπου προϋπάρχουν δ.σ., με εξαίρεση το ΤΧΣ  [Σχόλιο: δηλαδή ανθρώπους που έχουν οριστεί από τους πιστωτές] , θα επιθεωρήσει αυτά τα δ.σ και θα αντικαταστήσει τακτικά και μη τακτικά μέλη, όπως ορίζουν οι εσωτερικοί κανόνες
 
[Μέσω της τεχνικής βοήθειας που θα λάβει η Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση και η διαχείριση του νέου Ταμείου θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να ολοκληρώσει τη μεταφορά και το μοίρασμα περιουσιακών στοιχείων για ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που θα οριστούν από την τεχνική βοήθεια [Δεκέμβριος 2016]  (βασικό παραδοτέο) ]

4.4 Ιδιωτικοποιήσεις
 
Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να κάνουν την οικονομία πιο αποτελεσματική και να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση και το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να προωθήσουν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (π.χ. υπογραφή της συμφωνίας για τα περιφερειακά αεροδρόμια, αποδοχή της προσφοράς για τον ΟΛΠ) και έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και να ερευνήσουν όλες τις πιθανότητες να μειώσουν το οικονομικό βάρος, μέσω υψηλότερων διαδικασιών ιδιωτικοποίησης.
 
Η ιδιωτικοποίηση όλων των βασικών περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ, όπως έχει οριστεί από το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων είναι το κλειδί για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την παροχή χρηματοδότησης για το κράτος.
 
Για διαφύλαξη της υπάρχουσας διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε βασικά στοιχεία, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να συνεχίσει το σε εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το ενημερωμένο Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, που συμπεριλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ προς ιδιωτικοποίηση, όπως εγκρίθηκε στις 31/12/2014
 
Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει σε ετήσια έσοδα (εκτός bank shares) για το 2016, 2017 και 2018 με έσοδα 1,4 δις, 3,7 δις. Και 1,3 δις. Ευρώ αντίστοιχα.  [Σχόλιο: οι στόχοι του προγράμματος είναι ακριβώς ίδιοι με το ισχύον μνημόνιο] 
 
Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και να ολοκληρώσει όλες τις κυβερνητικές δράσεις για να εκτελέσει επιτυχώς όλες τις προσφορές. Σε αυτό το πλαίσιο θα εκπληρώσει όλες τις δράσεις που απαιτούνται όπως συμφωνήθηκε σε τριμηνιαία βάση μετά του ΤΑΙΠΕΔ, των Θεσμών και της Κυβέρνησης. Η λίστα των Κυβερνητικών Δράσεων σε Εκκρεμότητα έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και είναι συνημμένη στο Μνημόνιο ως Παράρτημα καi συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συμφωνίας.
 
Ως  προαπαιτούμενα 
 
Οι αρχές θα:
 
a. Εγκρίνουν το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών στοιχείων που εγκρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στις xx/03/2016 που περιλαμβάνει 27 περιουσιακά στοιχεία  [Σχόλιο: και όχι 9, όπως υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά] . Το Σχέδιο είναι συνημμένο στο Μνημόνιο ως παράρτημα και συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας. Το Σχέδιο θα ενημερώνεται σε εξαμηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

b. Υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης με τον επενδυτή στο τέλος των διαπραγματεύσεων στο Ελληνικό για κάθε αναθεώρηση της συμφωνίας και να προχωρήσει στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας
 
c. Επικυρώσουν τη Σύμβαση Παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και, αμέσως μετά την υπογραφή του παραπάνω Μνημονίου Συνεργασίας, για το Ελληνικό.  [Σχόλιο: Οι Συμβάσεις παραχώρησης παραμένουν «απόρρητα» κείμενα και δεν έχουν παρουσιαστεί επίσημα στον ελληνικό λαό. Το TPP τις έχει αποκαλύψει εδώ και εδώ
 
d. Εγκρίνουν (μέσω του ΚΥΣΟΙΠ) τη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΘ με σκοπό να προχωρήσει στην κοινοποίηση της σύμβασης στους επενδυτές ώστε να καταθέσουν τις προσφορές τους.
 
e. Συστήσουν μία ομάδα εργασίας που θα διατυπώσει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών των περιφερειακών αεροδρομίων και του ΟΛΠ μέσα στο 2016. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα κοινοποιηθεί στους Θεσμούς και κάθε ολίσθηση που θα διακινδυνεύσει την τελική ημερομηνία θα αντιμετωπιστεί ως επείγον ζήτημα. Οι ομάδες εργασίας θα περιλαμβάνουν το ΤΑΙΠΕΔ, το υπουργείο Οικονομικών, τα αρμόδια υπουργεία και έναν εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών θεσμών.
 
f.Εγκρίνουν την ΚΥΑ που θα εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική του σταθμού διοδίων στον Προμαχώνα στην Εγνατία Οδό. Να εγκρίνει στη Γενική Συνέλευση της Εγνατία Οδος SA τους όρους για την αναδιάρθρωση δανείου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Εγνατία και της Τράπεζας Πειραιώς
 
g. Εγκρίνουν νόμο που θα ενισχύει την ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένος (ΡΑΛ) όπως προβλέπει ο Νόμος 4150/2013 και να μοιράζει τις ευθύνες μεταξύ της ρυθμιστικής αρχής και άλλων λιμενικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψην την τελική σύμβαση παραχώρησης και την επερχόμενη προσφορά για τον αρχή λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και πιθανές άλλες μελλοντικές παραχωρήσεις μικρότερων λιμανιών. Η νομοθεσία θα ενισχύσει την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ώστε να μπορέσει να παίξει αμερόληπτο ρόλο στην επιτήρηση και την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης και οικονομικό ρυθμιστή.
 
h. Ετοιμάσουν αναφορά – και να σχεδιάσουν νομοθετικές ρυθμίσεις αν χρειαστεί – σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τη συμβατότητα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις συμβάσεις παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανόμενης της ετοιμότητας της να αναλάβει ανεξάρτητα την οικονομική εποπτεία και να επιτηρήσει με αμερόληπτο τρόπο την εκτέλεση της σύμβασης. Ii) να οργανώσει [και να στείλει προσκλήσεις] ένα workshop που θα οργανωθεί από την SRSS της Κομισιόν και θα λάβει χώρα το Μάιο του 2016, που θα αναθεωρήσει αυτές τις αναφορές και θα παρέχει συμβουλές στις αρχές για αναθεωρήσεις και επιπλέον τεχνική βοήθεια αν χρειαστεί
 
i.  Ολοκληρώσουν τις Κυβερνητικές Εκκρεμότητες που απομένουν και έχουν αναγνωριστεί από τους Θεσμούς και το ΤΑΙΠΕΔ και είχαν ημερομηνία μέχρι [τον Απρίλιο του 2016] και δεν βρίσκονται σε αυτήν την ενότητα.
 
Άλλα βασικά παραδοτέα:
 
I. Οι Αρχές θα κάνουν τα απαραίτητα βήματα και θα υιοθετήσουν νομοθεσία αν χρειαστεί μέχρι [Ιούλιο 2016] για την ΥΠΑ βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ειδικών που θα πάρουν μέρος στο workshop του Μαϊου του 2016 και της τεχνικής βοήθειας που θα παρασχεθεί
 
Ιι. Μέχρι [Σεπτέμβριο] του 2016 και κάνοντας χρήση τεχνικής βοήθειας όπου κριθεί αναγκαίο, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος θα ετοιμάσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις και τους απαιτούμενους νόμους για να εξασφαλίσει την πλήρη λειτουργία της.
 
Ιδιωτικοποιήσεις, Διαχείριση και Ταμείο Επενδύσεων
 
Σε συμφωνία με την ανακοίνωση του Euro Summit στις 12 Ιουλίου 2015 και το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Θεσμών, ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») θα δημιουργηθεί και θα έχει στην κατοχή του πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Ο βασικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειριστεί πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και να προστατεύσει, να δημιουργήσει και τελικά να αυξήσει στον ανώτατο βαθμό την αξία αυτών που θα ρευστοποιήσει μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων τρόπων. Το Ταμείο θα έχει έδρα την Ελλάδα και θα διοικείται από τις ελληνικές αρχές υπό την επιτήρηση των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Θεσμών. Το Ταμείο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον έλεγχο ενός Εποπτικού Συμβουλίου του οποίου τα μέλη θα επιλέγονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς  [Σχόλιο: οπότε στην πραγματικότητα ελέγχεται από τους δανειστές] . Το Ταμείο αναμένεται να λειτουργήσει για να εκπληρώσει τον στόχο του τηρώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διακυβέρνηση, έλεγχο και διαφάνεια  [Σχόλιο: το ΤΑΙΠΕΔ πάντως δεν έκανε τίποτα από αυτά]  και να συμμορφώνεται στα διεθνή πρότυπα. Το Ταμείο και τα περιουσιακά του στοιχεία θα βρίσκονται υπό επαγγελματική διαχείριση ξεχωριστά από το Κράτος  [Σχόλιο: απόλυτα ανεξάρτητο] . Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων (απουσιάζει η (ανέφικτη έτσι κι αλλιώς) δέσμευση για 50 δισ. έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, που υπάρχει στο τρίτο μνημόνιο] θα είναι μία πηγή αποπληρωμής του νέου δανείου από τον ESM, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Euro Summit.  [Σχόλιο: Πολύ σημαντική και αρνητική εξέλιξη. Το ισχύον μνημόνιο προβλέπει ότι μετά την κάλυψη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ένα μέρος των εσόδων θα πηγαίνει για την ανάπτυξη. Τώρα όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πηγαίνουν στην αποπληρωμή δανείων] 
 
Ως  προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νόμο που θα δημιουργεί το νέο Ταμείο σε συμφωνία με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε ως μέρος των ορόσημων του Δεκεμβρίου του 2015. Θα περιέχει τη μεταφορά του ΕΤΑΔ και όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό τη διαχείριση του και μία αρχική λίστα από ΔΕΚΟ στο νέο Ταμείο και να συμπεριλάβουν εσωτερικές ρυθμίσεις σε [να εξηγηθεί]  [Σχόλιο: Το τρίτο μνημόνιο προέβλεπε μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΑΔ και δεν είχε καμία αναφορά σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ κ.α.)] 
 
Η Κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα ζητήσει επίσημα από την Υπηρεσία Υποστήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μέχρι τον [Μάιο του 2016] τεχνική βοήθεια για τον καθορισμό εξαιρέσεων από τις ΔΕΚΟ και αν χρειαστεί από τα δημόσια ακίνητα προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο μοιράσματος των περιουσιακών στοιχείων. Η τεχνική βοήθεια [θα καλύπτει τον τομέα των ακινήτων και των ΔΕΚΟ του νέου Ταμείου]
 
Μετά την υιοθέτηση του νόμου οι ακόλουθες πράξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως βασικά παραδοτέες:

i. Η κυβέρνηση, μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], μαζί με τους θεσμούς (a) θα συμφωνήσει τους υποψηφίους για το Εποπτικό Συμβούλιο που θα είναι υπεύθυνοι για να επιλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο και (b) θα ολοκληρώσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις που έχουν απομείνει σε [να εξηγηθεί] που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς τον Δεκέμβριο του 2015 ως μέρους του 2ου πακέτου με ορόσημα.
 
ii. [o αρμόδιος για τον καθορισμό των ακινήτων και των ΔΕΚΟ που θα μεταφερθούν]  [Σχόλιο: σε διαπραγμάτευση το ποιος θα επιλέγει τις ΔΕΚΟ για ιδιωτικοποίηση] 
 
iii. To Εποπτικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει την επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. [Σεπτέμβριος 2016]
 
iv. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα [μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου] 2016
 
v. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει [μέχρι τέλος Οκτωβρίου] 2016 τα εκκρεμή ζητήματα εσωτερικών ρυθμίσεων που θα εγκριθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο και θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.
 
vi. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει [Νοέμβριος] 2016 τα δ.σ. των θυγατρικών του. Όπου προϋπάρχουν δ.σ., με εξαίρεση το ΤΧΣ  [Σχόλιο: δηλαδή ανθρώπους που έχουν οριστεί από τους πιστωτές] , θα επιθεωρήσει αυτά τα δ.σ και θα αντικαταστήσει τακτικά και μη τακτικά μέλη, όπως ορίζουν οι εσωτερικοί κανόνες
 
[Μέσω της τεχνικής βοήθειας που θα λάβει η Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση και η διαχείριση του νέου Ταμείου θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να ολοκληρώσει τη μεταφορά και το μοίρασμα περιουσιακών στοιχείων για ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που θα οριστούν από την τεχνική βοήθεια [Δεκέμβριος 2016]  (βασικό παραδοτέο) ]

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Πουλάμε (σχεδόν) τα πάντα. Ελληνική κυβέρνηση και Κομισιόν έχουν συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων ακόμα πιο εκτεταμένο από τη συμφωνία του Ιουλίου, με 27 περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ, όλη την περιουσία του ΕΤΑΔ αλλά και μια αρχική λίστα από ΔΕΚΟ (πιθανότατα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ)να βρίσκονται στον σχεδιασμό. Παράλληλα αλλάζει προς το χειρότερο ο στόχος του «νέου ΤΑΙΠΕΔ», καθώς οι δανειστές πήραν πίσω τη δέσμευση ότι μέρος των εσόδων θα πηγαίνει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Το μόνο που είναι γραμμένο είναι πως μέσω της πώλησης της δημόσιας περιουσίας θα αποπληρώνονται τα δάνεια από τονΕυρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.