Μνημόνιο 3.5

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4.4 Ιδιωτικοποιήσεις
 
Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να κάνουν την οικονομία πιο αποτελεσματική και να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση και το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να προωθήσουν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (π.χ. υπογραφή της συμφωνίας για τα περιφερειακά αεροδρόμια, αποδοχή της προσφοράς για τον ΟΛΠ) και έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και να ερευνήσουν όλες τις πιθανότητες να μειώσουν το οικονομικό βάρος, μέσω υψηλότερων διαδικασιών ιδιωτικοποίησης.
 
Η ιδιωτικοποίηση όλων των βασικών περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ, όπως έχει οριστεί από το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων είναι το κλειδί για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την παροχή χρηματοδότησης για το κράτος.
 
Για διαφύλαξη της υπάρχουσας διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε βασικά στοιχεία, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να συνεχίσει το σε εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το ενημερωμένο Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, που συμπεριλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ προς ιδιωτικοποίηση, όπως εγκρίθηκε στις 31/12/2014
 
Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει σε ετήσια έσοδα (εκτός bank shares) για το 2016, 2017 και 2018 με έσοδα 1,4 δις, 3,7 δις. Και 1,3 δις. Ευρώ αντίστοιχα.  [Σχόλιο: οι στόχοι του προγράμματος είναι ακριβώς ίδιοι με το ισχύον μνημόνιο] 
 
Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και να ολοκληρώσει όλες τις κυβερνητικές δράσεις για να εκτελέσει επιτυχώς όλες τις προσφορές. Σε αυτό το πλαίσιο θα εκπληρώσει όλες τις δράσεις που απαιτούνται όπως συμφωνήθηκε σε τριμηνιαία βάση μετά του ΤΑΙΠΕΔ, των Θεσμών και της Κυβέρνησης. Η λίστα των Κυβερνητικών Δράσεων σε Εκκρεμότητα έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και είναι συνημμένη στο Μνημόνιο ως Παράρτημα καi συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συμφωνίας.
 
Ως  προαπαιτούμενα 
 
Οι αρχές θα:
 
a. Εγκρίνουν το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών στοιχείων που εγκρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στις xx/03/2016 που περιλαμβάνει 27 περιουσιακά στοιχεία  [Σχόλιο: και όχι 9, όπως υποσχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά] . Το Σχέδιο είναι συνημμένο στο Μνημόνιο ως παράρτημα και συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας. Το Σχέδιο θα ενημερώνεται σε εξαμηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

b. Υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης με τον επενδυτή στο τέλος των διαπραγματεύσεων στο Ελληνικό για κάθε αναθεώρηση της συμφωνίας και να προχωρήσει στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας
 
c. Επικυρώσουν τη Σύμβαση Παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και, αμέσως μετά την υπογραφή του παραπάνω Μνημονίου Συνεργασίας, για το Ελληνικό.  [Σχόλιο: Οι Συμβάσεις παραχώρησης παραμένουν «απόρρητα» κείμενα και δεν έχουν παρουσιαστεί επίσημα στον ελληνικό λαό. Το TPP τις έχει αποκαλύψει εδώ και εδώ
 
d. Εγκρίνουν (μέσω του ΚΥΣΟΙΠ) τη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΘ με σκοπό να προχωρήσει στην κοινοποίηση της σύμβασης στους επενδυτές ώστε να καταθέσουν τις προσφορές τους.
 
e. Συστήσουν μία ομάδα εργασίας που θα διατυπώσει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών των περιφερειακών αεροδρομίων και του ΟΛΠ μέσα στο 2016. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα κοινοποιηθεί στους Θεσμούς και κάθε ολίσθηση που θα διακινδυνεύσει την τελική ημερομηνία θα αντιμετωπιστεί ως επείγον ζήτημα. Οι ομάδες εργασίας θα περιλαμβάνουν το ΤΑΙΠΕΔ, το υπουργείο Οικονομικών, τα αρμόδια υπουργεία και έναν εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών θεσμών.
 
f.Εγκρίνουν την ΚΥΑ που θα εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική του σταθμού διοδίων στον Προμαχώνα στην Εγνατία Οδό. Να εγκρίνει στη Γενική Συνέλευση της Εγνατία Οδος SA τους όρους για την αναδιάρθρωση δανείου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Εγνατία και της Τράπεζας Πειραιώς
 
g. Εγκρίνουν νόμο που θα ενισχύει την ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένος (ΡΑΛ) όπως προβλέπει ο Νόμος 4150/2013 και να μοιράζει τις ευθύνες μεταξύ της ρυθμιστικής αρχής και άλλων λιμενικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψην την τελική σύμβαση παραχώρησης και την επερχόμενη προσφορά για τον αρχή λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και πιθανές άλλες μελλοντικές παραχωρήσεις μικρότερων λιμανιών. Η νομοθεσία θα ενισχύσει την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ώστε να μπορέσει να παίξει αμερόληπτο ρόλο στην επιτήρηση και την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης και οικονομικό ρυθμιστή.
 
h. Ετοιμάσουν αναφορά – και να σχεδιάσουν νομοθετικές ρυθμίσεις αν χρειαστεί – σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τη συμβατότητα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις συμβάσεις παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανόμενης της ετοιμότητας της να αναλάβει ανεξάρτητα την οικονομική εποπτεία και να επιτηρήσει με αμερόληπτο τρόπο την εκτέλεση της σύμβασης. Ii) να οργανώσει [και να στείλει προσκλήσεις] ένα workshop που θα οργανωθεί από την SRSS της Κομισιόν και θα λάβει χώρα το Μάιο του 2016, που θα αναθεωρήσει αυτές τις αναφορές και θα παρέχει συμβουλές στις αρχές για αναθεωρήσεις και επιπλέον τεχνική βοήθεια αν χρειαστεί
 
i.  Ολοκληρώσουν τις Κυβερνητικές Εκκρεμότητες που απομένουν και έχουν αναγνωριστεί από τους Θεσμούς και το ΤΑΙΠΕΔ και είχαν ημερομηνία μέχρι [τον Απρίλιο του 2016] και δεν βρίσκονται σε αυτήν την ενότητα.
 
Άλλα βασικά παραδοτέα:
 
I. Οι Αρχές θα κάνουν τα απαραίτητα βήματα και θα υιοθετήσουν νομοθεσία αν χρειαστεί μέχρι [Ιούλιο 2016] για την ΥΠΑ βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ειδικών που θα πάρουν μέρος στο workshop του Μαϊου του 2016 και της τεχνικής βοήθειας που θα παρασχεθεί
 
Ιι. Μέχρι [Σεπτέμβριο] του 2016 και κάνοντας χρήση τεχνικής βοήθειας όπου κριθεί αναγκαίο, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος θα ετοιμάσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις και τους απαιτούμενους νόμους για να εξασφαλίσει την πλήρη λειτουργία της.
 
Ιδιωτικοποιήσεις, Διαχείριση και Ταμείο Επενδύσεων
 
Σε συμφωνία με την ανακοίνωση του Euro Summit στις 12 Ιουλίου 2015 και το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Θεσμών, ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») θα δημιουργηθεί και θα έχει στην κατοχή του πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Ο βασικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειριστεί πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και να προστατεύσει, να δημιουργήσει και τελικά να αυξήσει στον ανώτατο βαθμό την αξία αυτών που θα ρευστοποιήσει μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων τρόπων. Το Ταμείο θα έχει έδρα την Ελλάδα και θα διοικείται από τις ελληνικές αρχές υπό την επιτήρηση των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Θεσμών. Το Ταμείο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον έλεγχο ενός Εποπτικού Συμβουλίου του οποίου τα μέλη θα επιλέγονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς  [Σχόλιο: οπότε στην πραγματικότητα ελέγχεται από τους δανειστές] . Το Ταμείο αναμένεται να λειτουργήσει για να εκπληρώσει τον στόχο του τηρώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διακυβέρνηση, έλεγχο και διαφάνεια  [Σχόλιο: το ΤΑΙΠΕΔ πάντως δεν έκανε τίποτα από αυτά]  και να συμμορφώνεται στα διεθνή πρότυπα. Το Ταμείο και τα περιουσιακά του στοιχεία θα βρίσκονται υπό επαγγελματική διαχείριση ξεχωριστά από το Κράτος  [Σχόλιο: απόλυτα ανεξάρτητο] . Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων (απουσιάζει η (ανέφικτη έτσι κι αλλιώς) δέσμευση για 50 δισ. έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, που υπάρχει στο τρίτο μνημόνιο] θα είναι μία πηγή αποπληρωμής του νέου δανείου από τον ESM, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Euro Summit.  [Σχόλιο: Πολύ σημαντική και αρνητική εξέλιξη. Το ισχύον μνημόνιο προβλέπει ότι μετά την κάλυψη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ένα μέρος των εσόδων θα πηγαίνει για την ανάπτυξη. Τώρα όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα πηγαίνουν στην αποπληρωμή δανείων] 
 
Ως  προαπαιτούμενο η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νόμο που θα δημιουργεί το νέο Ταμείο σε συμφωνία με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε ως μέρος των ορόσημων του Δεκεμβρίου του 2015. Θα περιέχει τη μεταφορά του ΕΤΑΔ και όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό τη διαχείριση του και μία αρχική λίστα από ΔΕΚΟ στο νέο Ταμείο και να συμπεριλάβουν εσωτερικές ρυθμίσεις σε [να εξηγηθεί]  [Σχόλιο: Το τρίτο μνημόνιο προέβλεπε μέρος των περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΑΔ και δεν είχε καμία αναφορά σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ κ.α.)] 
 
Η Κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα ζητήσει επίσημα από την Υπηρεσία Υποστήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μέχρι τον [Μάιο του 2016] τεχνική βοήθεια για τον καθορισμό εξαιρέσεων από τις ΔΕΚΟ και αν χρειαστεί από τα δημόσια ακίνητα προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο μοιράσματος των περιουσιακών στοιχείων. Η τεχνική βοήθεια [θα καλύπτει τον τομέα των ακινήτων και των ΔΕΚΟ του νέου Ταμείου]
 
Μετά την υιοθέτηση του νόμου οι ακόλουθες πράξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως βασικά παραδοτέες:

i. Η κυβέρνηση, μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], μαζί με τους θεσμούς (a) θα συμφωνήσει τους υποψηφίους για το Εποπτικό Συμβούλιο που θα είναι υπεύθυνοι για να επιλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο και (b) θα ολοκληρώσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις που έχουν απομείνει σε [να εξηγηθεί] που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς τον Δεκέμβριο του 2015 ως μέρους του 2ου πακέτου με ορόσημα.
 
ii. [o αρμόδιος για τον καθορισμό των ακινήτων και των ΔΕΚΟ που θα μεταφερθούν]  [Σχόλιο: σε διαπραγμάτευση το ποιος θα επιλέγει τις ΔΕΚΟ για ιδιωτικοποίηση] 
 
iii. To Εποπτικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει την επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. [Σεπτέμβριος 2016]
 
iv. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα [μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου] 2016
 
v. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει [μέχρι τέλος Οκτωβρίου] 2016 τα εκκρεμή ζητήματα εσωτερικών ρυθμίσεων που θα εγκριθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο και θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.
 
vi. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει [Νοέμβριος] 2016 τα δ.σ. των θυγατρικών του. Όπου προϋπάρχουν δ.σ., με εξαίρεση το ΤΧΣ  [Σχόλιο: δηλαδή ανθρώπους που έχουν οριστεί από τους πιστωτές] , θα επιθεωρήσει αυτά τα δ.σ και θα αντικαταστήσει τακτικά και μη τακτικά μέλη, όπως ορίζουν οι εσωτερικοί κανόνες
 
[Μέσω της τεχνικής βοήθειας που θα λάβει η Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση και η διαχείριση του νέου Ταμείου θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να ολοκληρώσει τη μεταφορά και το μοίρασμα περιουσιακών στοιχείων για ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που θα οριστούν από την τεχνική βοήθεια [Δεκέμβριος 2016]  (βασικό παραδοτέο) ]
4.4 Ιδιωτικοποιήσεις
 
Οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να κάνουν την οικονομία πιο αποτελεσματική και να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση και το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να προωθήσουν το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (π.χ. υπογραφή της συμφωνίας για τα περιφερειακά αεροδρόμια, αποδοχή της προσφοράς για τον ΟΛΠ) και έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και να ερευνήσουν όλες τις πιθανότητες να μειώσουν το οικονομικό βάρος, μέσω υψηλότερων διαδικασιών ιδιωτικοποίησης.
 
Η ιδιωτικοποίηση όλων των βασικών περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ, όπως έχει οριστεί από το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων είναι το κλειδί για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την παροχή χρηματοδότησης για το κράτος.
 
Για διαφύλαξη της υπάρχουσας διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών σε βασικά στοιχεία, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να συνεχίσει το σε εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το ενημερωμένο Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων, που συμπεριλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ προς ιδιωτικοποίηση, όπως εγκρίθηκε στις 31/12/2014
 
Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει σε ετήσια έσοδα (εκτός bank shares) για το 2016, 2017 και 2018 με έσοδα 1,4 δις, 3,7 δις. Και 1,3 δις. Ευρώ αντίστοιχα.
 
Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και να ολοκληρώσει όλες τις κυβερνητικές δράσεις για να εκτελέσει επιτυχώς όλες τις προσφορές. Σε αυτό το πλαίσιο θα εκπληρώσει όλες τις δράσεις που απαιτούνται όπως συμφωνήθηκε σε τριμηνιαία βάση μετά του ΤΑΙΠΕΔ, των Θεσμών και της Κυβέρνησης. Η λίστα των Κυβερνητικών Δράσεων σε Εκκρεμότητα έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και είναι συνημμένη στο Μνημόνιο ως Παράρτημα καi συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συμφωνίας.
 
Ως προαπαιτούμενα
 
Οι αρχές θα:
 
a. Εγκρίνουν το Σχέδιο Αξιοποίησης Περιουσιακών στοιχείων που εγκρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στις xx/03/2016 που περιλαμβάνει 27 περιουσιακά στοιχεία. Το Σχέδιο είναι συνημμένο στο Μνημόνιο ως παράρτημα και συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας. Το Σχέδιο θα ενημερώνεται σε εξαμηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής

b. Υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης με τον επενδυτή στο τέλος των διαπραγματεύσεων στο Ελληνικό για κάθε αναθεώρηση της συμφωνίας και να προχωρήσει στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας
 
c. Επικυρώσουν τη Σύμβαση Παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και, αμέσως μετά την υπογραφή του παραπάνω Μνημονίου Συνεργασίας, για το Ελληνικό.
 
d. Εγκρίνουν (μέσω του ΚΥΣΟΙΠ) τη σύμβαση παραχώρησης του ΟΛΘ με σκοπό να προχωρήσει στην κοινοποίηση της σύμβασης στους επενδυτές ώστε να καταθέσουν τις προσφορές τους.
 
e. Συστήσουν μία ομάδα εργασίας που θα διατυπώσει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών των περιφερειακών αεροδρομίων και του ΟΛΠ μέσα στο 2016. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα κοινοποιηθεί στους Θεσμούς και κάθε ολίσθηση που θα διακινδυνεύσει την τελική ημερομηνία θα αντιμετωπιστεί ως επείγον ζήτημα. Οι ομάδες εργασίας θα περιλαμβάνουν το ΤΑΙΠΕΔ, το υπουργείο Οικονομικών, τα αρμόδια υπουργεία και έναν εκπρόσωπο των ευρωπαϊκών θεσμών.
 
f.Εγκρίνουν την ΚΥΑ που θα εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική του σταθμού διοδίων στον Προμαχώνα στην Εγνατία Οδό. Να εγκρίνει στη Γενική Συνέλευση της Εγνατία Οδος SA τους όρους για την αναδιάρθρωση δανείου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Εγνατία και της Τράπεζας Πειραιώς
 
g. Εγκρίνουν νόμο που θα ενισχύει την ανεξαρτησία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένος (ΡΑΛ) όπως προβλέπει ο Νόμος 4150/2013 και να μοιράζει τις ευθύνες μεταξύ της ρυθμιστικής αρχής και άλλων λιμενικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψην την τελική σύμβαση παραχώρησης και την επερχόμενη προσφορά για τον αρχή λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και πιθανές άλλες μελλοντικές παραχωρήσεις μικρότερων λιμανιών. Η νομοθεσία θα ενισχύσει την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ώστε να μπορέσει να παίξει αμερόληπτο ρόλο στην επιτήρηση και την εκτέλεση της σύμβασης παραχώρησης και οικονομικό ρυθμιστή.
 
h. Ετοιμάσουν αναφορά – και να σχεδιάσουν νομοθετικές ρυθμίσεις αν χρειαστεί – σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τη συμβατότητα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., τις συμβάσεις παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανόμενης της ετοιμότητας της να αναλάβει ανεξάρτητα την οικονομική εποπτεία και να επιτηρήσει με αμερόληπτο τρόπο την εκτέλεση της σύμβασης. Ii) να οργανώσει [και να στείλει προσκλήσεις] ένα workshop που θα οργανωθεί από την SRSS της Κομισιόν και θα λάβει χώρα το Μάιο του 2016, που θα αναθεωρήσει αυτές τις αναφορές και θα παρέχει συμβουλές στις αρχές για αναθεωρήσεις και επιπλέον τεχνική βοήθεια αν χρειαστεί
 
i.  Ολοκληρώσουν τις Κυβερνητικές Εκκρεμότητες που απομένουν και έχουν αναγνωριστεί από τους Θεσμούς και το ΤΑΙΠΕΔ και είχαν ημερομηνία μέχρι [τον Απρίλιο του 2016] και δεν βρίσκονται σε αυτήν την ενότητα.
 
Άλλα βασικά παραδοτέα:
 
I. Οι Αρχές θα κάνουν τα απαραίτητα βήματα και θα υιοθετήσουν νομοθεσία αν χρειαστεί μέχρι [Ιούλιο 2016] για την ΥΠΑ βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ειδικών που θα πάρουν μέρος στο workshop του Μαϊου του 2016 και της τεχνικής βοήθειας που θα παρασχεθεί
 
Ιι. Μέχρι [Σεπτέμβριο] του 2016 και κάνοντας χρήση τεχνικής βοήθειας όπου κριθεί αναγκαίο, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος θα ετοιμάσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις και τους απαιτούμενους νόμους για να εξασφαλίσει την πλήρη λειτουργία της.
 
Ιδιωτικοποιήσεις, Διαχείριση και Ταμείο Επενδύσεων
 
Σε συμφωνία με την ανακοίνωση του Euro Summit στις 12 Ιουλίου 2015 και το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Θεσμών, ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») θα δημιουργηθεί και θα έχει στην κατοχή του πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Ο βασικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειριστεί πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και να προστατεύσει, να δημιουργήσει και τελικά να αυξήσει στον ανώτατο βαθμό την αξία αυτών που θα ρευστοποιήσει μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων τρόπων. Το Ταμείο θα έχει έδρα την Ελλάδα και θα διοικείται από τις ελληνικές αρχές υπό την επιτήρηση των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Θεσμών. Το Ταμείο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον έλεγχο ενός Εποπτικού Συμβουλίου του οποίου τα μέλη θα επιλέγονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Το Ταμείο αναμένεται να λειτουργήσει για να εκπληρώσει τον στόχο του τηρώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διακυβέρνηση, έλεγχο και διαφάνεια και να συμμορφώνεται στα διεθνή πρότυπα. Το Ταμείο και τα περιουσιακά του στοιχεία θα βρίσκονται υπό επαγγελματική διαχείριση ξεχωριστά από το Κράτος. Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα είναι μία πηγή αποπληρωμής του νέου δανείου από τον ESM, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Euro Summit.
 
Ως προαπαιτούμενο, η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει νόμο που θα δημιουργεί το νέο Ταμείο σε συμφωνία με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε ως μέρος των ορόσημων του Δεκεμβρίου του 2015. Θα περιέχει τη μεταφορά του ΕΤΑΔ και όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό τη διαχείριση του και μία αρχική λίστα από ΔΕΚΟ στο νέο Ταμείο και να συμπεριλάβουν εσωτερικές ρυθμίσεις σε [να εξηγηθεί]
 
Η Κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους Θεσμούς, θα ζητήσει επίσημα από την Υπηρεσία Υποστήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μέχρι τον [Μάιο του 2016] τεχνική βοήθεια για τον καθορισμό εξαιρέσεων από τις ΔΕΚΟ και αν χρειαστεί από τα δημόσια ακίνητα προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο μοιράσματος των περιουσιακών στοιχείων. Η τεχνική βοήθεια [θα καλύπτει τον τομέα των ακινήτων και των ΔΕΚΟ του νέου Ταμείου]
 
Μετά την υιοθέτηση του νόμου οι ακόλουθες πράξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν ως βασικά παραδοτέες:

i. Η κυβέρνηση, μέχρι τον [Ιούνιο του 2016], μαζί με τους θεσμούς (a) θα συμφωνήσει τους υποψηφίους για το Εποπτικό Συμβούλιο που θα είναι υπεύθυνοι για να επιλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο και (b) θα ολοκληρώσει τις εσωτερικές ρυθμίσεις που έχουν απομείνει σε [να εξηγηθεί] που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το Σχέδιο Δράσης που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς τον Δεκέμβριο του 2015 ως μέρους του 2ου πακέτου με ορόσημα.
 
ii. [o αρμόδιος για τον καθορισμό των ακινήτων και των ΔΕΚΟ που θα μεταφερθούν]
 
iii. To Εποπτικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει την επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. [Σεπτέμβριος 2016]
 
iv. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα [μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου] 2016
 
v. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει [μέχρι τέλος Οκτωβρίου] 2016 τα εκκρεμή ζητήματα εσωτερικών ρυθμίσεων που θα εγκριθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο και θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.
 
vi. To Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει [Νοέμβριος] 2016 τα δ.σ. των θυγατρικών του. Όπου προϋπάρχουν δ.σ., με εξαίρεση το ΤΧΣ, θα επιθεωρήσει αυτά τα δ.σ και θα αντικαταστήσει τακτικά και μη τακτικά μέλη, όπως ορίζουν οι εσωτερικοί κανόνες
 
[Μέσω της τεχνικής βοήθειας που θα λάβει η Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση και η διαχείριση του νέου Ταμείου θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να ολοκληρώσει τη μεταφορά και το μοίρασμα περιουσιακών στοιχείων για ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που θα οριστούν από την τεχνική βοήθεια [Δεκέμβριος 2016] (βασικό παραδοτέο)]

4.4 Privatisation

Privatisation can help to make the economy more efficient and to reduce public debt. The Government and the Privatisation Fund (HRADF) have taken important steps in advancing the privatisation programme forward (e.g., signing of the regional airport agreement, the conclusion of the OLP tender) and is committed to proceed with an ambitious privatisation program and to explore all possibilities to reduce the financing envelope, through higher privatisation proceeds.

Privatisation of all core assets held by TAIPED as determined by its Asset Development Programme is key to stimulate private investment, increase efficiency, and provide financing to the state.

To preserve the on-going privatisation process and maintain investor interest in key tenders, the Hellenic Republic commits to proceed with the on-going privatisation programme. The Board of Directors of the HRADF has already approved its updated Asset Development Plan (ADP) which includes for privatisation assets under HRDAF as of 31/12/2014.

The implementation of this programme aims to generate annual proceeds (excluding bank shares) for 2016, 2017 and 2018 of EUR [1.4]bn, EUR [3.7]bn and EUR [1.3]bn, respectively.

The Government commits to facilitate the privatization process and complete all needed Government actions to allow tenders to be successfully executed.  In this respect it will complete all actions needed as agreed on a quarterly basis between HRADF, the Institutions and the Government. The list of Government Pending Actions has been approved by the Board of Directors of the Hellenic Republic Asset Development Fund and is attached to this Memorandum as an Annex and constitutes an integral part of this agreement.

As prior action,

i. the authorities will:

a. Endorse the Asset Development plan approved by HRADF on xx/03/2016 which includes [27] assets. The ADP is attached to this Memorandum as Annex and constitutes an integral part of this agreement. The ADP will be updated on a semi-annual basis and approved by HRADF; and the Cabinet or KYSOIP will endorse the plan;

b. Sign an MoU with the investor at the end of negotiations on Hellinikon for any revisions in the agreement and to proceed to the final stage for concluding the deal;

c. Ratify the Concession Agreement swiftly for the 14 regional airports and, immediately after signature of the aforementioned MoU, for Hellinikon; {those concession contracts have been kept secret from the Greek people, TPP has leaked them in the past

d. Approve [through KYSOIP] the concession agreement for OLTH in order to proceed with the uploading of the agreement for investors to place their binding bids;

e. Constitute a working group that will formulate a timeline for finalisation of the regional airport and OLP transactions in 2016. This timeline will be shared with the Institutions, and any slippages that endanger the finalisation date will be addressed as a matter of urgency. The working groups will include  TAIPED, the Ministry of Finance, the relevant ministries and a representative of the European Institutions;

f. Approve the KYA Approving Pricing Policy for the Toll Station of Promachonas in EgnatiaOdos; approve in the General Assembly of EgnatiaOdos SA the terms of the loan restructuring solution agreed among Egnatia SA and Piraeus Bank;

g. Adopt a law strengthening the independence of the Port Regulator (RAL) as provided in Law 4150/2013  and clarifying the allocation of responsibilities between the port regulator and other port authorities, taking into account the final concession agreement and the upcoming tender for Thessaloniki port authority (OLTH) and potentially other future concessions of smaller ports; the legislation will enhance the port regulator’s independence in order to be able to play an impartial role as supervisor for the execution of the concession agreements and an economic regulator; 

h. prepare a report -- and draft legislative proposals if needed -- on the legal framework of the Hellenic Civil Aviation Authority’s (HCAA) , its compatibility with EU legislation, the concession agreements for the 14 regional airports, including its preparedness to undertake independently its economic regulator role and to supervise in an impartial manner the execution of the concession agreement; (ii) organise [and send invitations] for a workshop to be organised [jointly] [by] the EC’s SRSS and which will be held in May 2016 which will review these reports, provide recommendations to the authorities for revisions, and further technical assistance needed;

i. Conclude the remaining Government Pending Actions identified by the Institutions and HRADF and which are due by [April 2016] and that are not listed in this section.

Other key deliverables

i. The Authorities take appropriate steps, and adopt legislation if needed by [July 2016], on HCAA in line with the recommendations of the EC and of other experts involved in the May 2016 workshop and subsequent technical assistance provided.

ii. By [September] 2016, drawing from technical assistance where needed, the Port Regulatory Authority will prepare its internal regulations and needed laws to ensure its full functionality.

Privatisation, Management and Investment Fund

In line with the statement of the Euro Summit of 12 July 2015 and the Action Plan agreed among the Greek Government and the institutions, a new independent fund (the “Fund”) will be established and have in its possession valuable Greek assets. The overarching objective of the Fund is to manage valuable Greek assets; and to protect, create and ultimately maximize their value which it will monetize through privatisations and other means.The Fund would be established in Greece and be managed by the Greek authorities under the supervision of the relevant European Institutions {in reality, the lenders}. The Fund will be managed by its Board of Directors, overseen by a supervisory Board whose members will selected jointly by the Greek Government and the European Institutions.  The Fund is expected to fulfil its objective by adhering to international best practices in terms of governance, oversight and transparency of reporting standards, and compliance. The Fund and its assets will be under professional management separate from the State {the preceeding fund, also under the creditor's control did nothing, and the Greek state will have no say in the way its assets will be sold}. The monetisation of the assets will be one source to make repayments of the new loan of ESM, in line with the Euro Summit Statement {no more is there a goal for 50bn euro from the sales, Greek assets can be sold as cheaply as needed and no money whatsoever will go towards the Greek economy}.

As prior action, the Government will adopt the law establishing the new Fund in accordance with the Action Plan agreed as part of the milestones in December 2015.It will include the transfer of ETAD and all the assets under its management and an initial list of SOEs to the new Fund and include internal regulations on [to be defined].

The Government will, in agreement with the Institutions, request from SRSS formally by [May 2016] technical assistance to assist with determining exclusions from the State-Owned Enterprise, and if needed from the real estate portfolios in order to complete the asset allocation plan. The technical assistance will [cover the real estate and State-Owned Enterprise segments of the new Fund].

Following the adoption of the law the following actions will need to be completed as key deliverables:

i. The Government will by [June 2016] with the Institutions (a) agree nominations of the Supervisory Board which will be responsible for selecting the Board of Directors; and (b) finalise the remaining internal regulations on [to be specified]which must be fully in line with the Action Plan agreed with the Institutions in December 2015 as part of the 2nd set of milestones;

ii. [placeholder for defining the portfolios of real estate and SOEs for initial transfer] {what is being negotiated is who is going to chose which public companies will sold}

iii. The supervisory Board will compete the selection of the Board of Directors including the CEO [September2016];

iv. The Board of Directors will by end-[September] 2016 be constituted as a body;

v. The Board of Directors will finalise by end-[October] 2016 the outstanding issues of the internal regulations which will be endorsed by the Supervisory Board of the new Fund and approved by the General Assembly;

vi. The Board of Directors will by [November] 2016 appoint the Boards of its subsidiaries; where Boards already exist, and with the exception of HFSF, it {i.e. the lenders...} will review these Boards and replace executive and non- executive members as needed based on the internal rules.

[Drawing from technical assistance to be received by the Hellenic Republic the Government with the management of the new Fund will take all necessary actions to complete asset transfers/allocation for specific classes of assets to be identified by the technical assistance [December 2016] (key deliverable).]


4.4 Ιδιωτικοποίηση

Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να συμβάλει στο να καταστεί αποδοτικότερη η οικονομία και να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης έχει σταματήσει από τις αρχές του έτους, η κυβέρνηση είναι πλέον αποφασισμένη να προχωρήσει με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες μείωσης της συνολικής χρηματοδότησης μέσω μιας εναλλακτικής δημοσιονομικής πορείας ή μέσω μεγαλύτερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις.

Για να διαφυλαχθεί η υπό εξέλιξη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών σε βασικούς διαγωνισμούς υποβολής προσφορών, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να προχωρήσει με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων (Asset Development Plan ADP) που προβλέπει την ιδιωτικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στο ΤΑΙΠΕΔ από τις 31.12.2014.

Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού αποβλέπει σε ετήσια έσοδα (εξαιρουμένων των τραπεζικών μετοχών) ύψους 1,4 δισ. ευρώ, 3,7 δισ. ευρώ και 1,3 δισ. ευρώ αντιστοίχως τα έτη 2015, 2016 και 2017.

Ως προαπαιτούμενο και για να κινηθεί εκ νέου το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων η κυβέρνηση θα λάβει τα εξής μέτρα:

i. Οι αρχές θα εγκρίνουν το Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων (ADP) που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ στις 30.7.2015. Το ADP επισυνάπτεται στο παρόν Μνημόνιο ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Το ADP θα επικαιροποιείται σε εξαμηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ· και το Υπουργικό Συμβούλιο ή το ΚΥΣΟΙΠ θα εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο.

ii. Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα εξαγγείλουν δεσμευτικές ημερομηνίες υποβολής προσφοράς για τους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015 και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές στους όρους του διαγωνισμού.

iii. Οι αρχές θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα για την πώληση των περιφερειακών αερολιμένων υπό τους ισχύοντες όρους προς τους ήδη επιλεγέντες προσφέροντες.

iv. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν περίπου 20 επιλεγείσες δράσεις του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες κρατικές δράσεις που θα επιτρέπουν την επιτυχή ολοκλήρωση των διαγωνισμών υποβολής προσφορών. Ως προς αυτό, θα ολοκληρώσει όλες τις δράσεις που απαιτούνται βάσει των συμφωνηθέντων σε τριμηνιαία βάση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των θεσμών και της κυβέρνησης. Ο κατάλογος κρατικών δράσεων σε εκκρεμότητα έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και επισυνάπτεται στο παρόν Μνημόνιο ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, της 12ης Ιουλίου 2015, θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») το οποίο θα κατέχει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγιστοποιεί την αξία τους την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα. Το ταμείο αυτό θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα τελεί υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών και την εποπτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσμών.

Τα Ταμείο αναμένεται να επιτύχει τον στόχο του ακολουθώντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές από άποψη διακυβέρνησης, εποπτείας και διαφάνειας των προτύπων αναφοράς, και συμμόρφωσης.

Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα διορίσουν ανεξάρτητη Ομάδα Δράσης η οποία θα εντοπίζει εναλλακτικές δυνατότητες και θα καταρτίζει συστάσεις όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τη διακυβέρνηση του Ταμείου που πρόκειται να συσταθεί. Η Ομάδα Δράσης θα υποβάλει αναφορά έως τον Δεκέμβριο του 2015 και η κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους θεσμούς, θα λάβει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσεων έως τον Μάρτιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Η εντολή και η σύνθεση της Ομάδας Δράσης θα καταρτισθούν από τις αρχές σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και σε διαβούλευση με την Ευρωομάδα. Οι αρχές δύνανται να ζητήσουν τεχνική βοήθεια επί του θέματος. Η εντολή της Ομάδας Δράσης θα περιλαμβάνει:

1. Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμείο και των καλύτερων λύσεων ρευστοποίησής τους: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της ΕΤΑΔ.

2. Τον εντοπισμό των κατάλληλων ρυθμίσεων διακυβέρνησης του νέου Ταμείου, περιλαμβανομένου του εάν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες επί μέρους οντότητες για τα διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων εντός του Ταμείου, με βάση, κατά περίπτωση, την πείρα φορέων όπως το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η ΕΤΑΔ· κατά πόσον τέτοιες υφιστάμενες οντότητες θα μπορούσαν να μεταρρυθμιστούν και να διατηρηθούν χωριστά από το Ταμείο, να παύσουν να λειτουργούν μετά τη λήξη της εντολής τους ή να απορροφηθούν από το νέο Ταμείο.

3. Την υποβολή πρότασης για τη μετάβαση στο νέο Ταμείο με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχεια με τις προηγούμενες ρυθμίσεις, περιλαμβανομένης της ενδεχόμενης μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων εντός του Προγράμματος αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων.

4. Σύμφωνα με τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία από τις πηγές για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό ποσό 50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% κάθε εναπομένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της αναλογίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις. Η Ομάδα Δράσης θα εντοπίζει εναλλακτικές δυνατότητες και θα διατυπώνει συστάσεις ως προς τον τρόπο επιχειρησιακής εφαρμογής.

5. Τον εντοπισμό εναλλακτικών δυνατοτήτων για τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου με σκοπό να διασφαλιστούν διαφανείς διαδικασίες και κατάλληλος καθορισμός τιμών εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση κρατικών επιχειρήσεων και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη μεγιστοποίηση της δημιουργίας αξίας από τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και στο να αποφευχθούν περιπτώσεις εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σε τιμή κατώτερη της εύλογης αξίας τους.

6. Με βάση διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, την αξιολόγηση δυνατών στρατηγικών που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν για τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα· και την εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων για την με επαγγελματικό τρόπο διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.

7. Την εξέταση της στατιστικής ταξινόμησης της νέας οντότητας από την άποψη της ταξινόμησης της γενικής κυβέρνησης και ιδίως των συνεπειών όσον αφορά την έκδοση χρέους ή εγγυήσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά δεν θα επιβαρύνουν το ακαθάριστο ελληνικό χρέος ούτε θα δημιουργήσουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τους έλληνες φορολογουμένους.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Πουλάμε (σχεδόν) τα πάντα. Ελληνική κυβέρνηση και Κομισιόν έχουν συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων ακόμα πιο εκτεταμένο από τη συμφωνία του Ιουλίου, με 27 περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ, όλη την περιουσία του ΕΤΑΔ αλλά και μια αρχική λίστα από ΔΕΚΟ (πιθανότατα ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ)να βρίσκονται στον σχεδιασμό. Παράλληλα αλλάζει προς το χειρότερο ο στόχος του «νέου ΤΑΙΠΕΔ», καθώς οι δανειστές πήραν πίσω τη δέσμευση ότι μέρος των εσόδων θα πηγαίνει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Το μόνο που είναι γραμμένο είναι πως μέσω της πώλησης της δημόσιας περιουσίας θα αποπληρώνονται τα δάνεια από τονΕυρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.