Μνημόνιο 3.5

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

5.3 Καταπολέμηση διαφθοράς

Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το στρατηγικό σχέδιο εναντίον της διαφθοράς εντός του χρονοδιαγράμματος. Οι αρχές είναι αφοσιωμένες στην εφαρμογή πλήρως και εντός χρονοδιαγράμματος των προτάσεων όπως προβλέπονται από τις διεθνείς δεσμεύσεις (π.χ. GRECO).

Ως  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία η οποία θα μεταβάλει το πλαίσιο για τη δήλωση περιουσίας, προκειμένου να παράσχει ένα ενισχυμένο σύστημα δηλώσεων ειδικότερα μέσω της βελτίωσης της ανεξαρτησίας της επιβλέπουσας επιτροπής για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων ατόμων με πολιτική δραστηριότητα  [Σχόλιο: Η διάταξη αυτή προβλέπει την αλλαγή του τρόπου δήλωσης του Πόθεν Έσχες, το οποίο όντως είναι εντελώς προβληματικό] .

Οι αρχές θα εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες επικεφαλής του ελέγχου των δηλώσεων περιουσίας θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Οι αρχές θα αναθεωρήσουν και θα συμπληρώσουν το νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε βασικές του αδυναμίες όπως, τις ανώνυμες δωρεές  [Σχόλιο: Το ΚΚΕ θα ενθουσιαστεί με αυτή τη διάταξη. Πάγια θέση του ΚΚΕ είναι ότι σε περίπτωση ονομαστικοποίησης των δωρεών θα δημιουργηθούν φάκελοι πολιτικών φρονημάτων] , τους περιορισμούς στις κατασχέσεις και τη δυνατότητα μεταφοράς δημοσίων χρηματοδοτήσεων. Επίσης την απουσία καθορισμού των αφορολόγητων ποσών στον κώδικα φορολογίας εισοδημάτων, τους κανόνες για την έγκυρη κατάθεση και δημοσίευση πληροφοριών και την ανεξαρτησία της επιβλέπουσας επιτροπής, σχετικά με τη νομοθεσία για τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων (Ιούνιος 2016) (Βασικό παραδοτέο)  [Σχόλιο: Η αλλαγή της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των κομμάτων γίνεται υποχρεωτική για την εκταμίευση δόσης] .

Οι αρχές θα:

i. Υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016 νομοθεσία που θα απομονώνει τις έρευνες σε οικονομικά εγκλήματα και διαφθορά από τις πολιτικές παρεμβάσεις σε ατομικές υποθέσεις, κυρίως με την αναθεώρηση των προβλέψεων του άρθρου 12 του Ν. 4320/2015. Θα δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει την σωστή συνεργασία, ιεράρχηση των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών επιτήρησης μέσω ενός επιβλέποντος σώματος που θα προεδρεύεται από εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς και οικονομικών.

ii. Μετά την αξιολόγηση της μείωσης των προστίμων για οικονομικά εγκλήματα του Ν. 4312/2014 να αναθεωρηθεί αυτή η νομοθεσία (Ιούνιος 2016).

iii. Υιοθέτηση ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του κοινοβουλίου (Ιούνιος 2016).

Οι αρχές θα συνεχίσουν να ζητούν την τεχνική βοήθεια του SRSS της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία της αντι-διαφθοράς, όπως ήδη παρεχόταν.
5.3 Καταπολέμηση διαφθοράς

Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το στρατηγικό σχέδιο εναντίον της διαφθοράς εντός του χρονοδιαγράμματος. Οι αρχές είναι αφοσιωμένες στην εφαρμογή πλήρως και εντός χρονοδιαγράμματος των προτάσεων όπως προβλέπονται από τις διεθνείς δεσμεύσεις (π.χ. GRECO).

Ως  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία η οποία θα μεταβάλει το πλαίσιο για τη δήλωση περιουσίας, προκειμένου να παράσχει ένα ενισχυμένο σύστημα δηλώσεων ειδικότερα μέσω της βελτίωσης της ανεξαρτησίας της επιβλέπουσας επιτροπής για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων ατόμων με πολιτική δραστηριότητα  [Σχόλιο: Η διάταξη αυτή προβλέπει την αλλαγή του τρόπου δήλωσης του Πόθεν Έσχες, το οποίο όντως είναι εντελώς προβληματικό] .

Οι αρχές θα εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες επικεφαλής του ελέγχου των δηλώσεων περιουσίας θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Οι αρχές θα αναθεωρήσουν και θα συμπληρώσουν το νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε βασικές του αδυναμίες όπως, τις ανώνυμες δωρεές  [Σχόλιο: Το ΚΚΕ θα ενθουσιαστεί με αυτή τη διάταξη. Πάγια θέση του ΚΚΕ είναι ότι σε περίπτωση ονομαστικοποίησης των δωρεών θα δημιουργηθούν φάκελοι πολιτικών φρονημάτων] , τους περιορισμούς στις κατασχέσεις και τη δυνατότητα μεταφοράς δημοσίων χρηματοδοτήσεων. Επίσης την απουσία καθορισμού των αφορολόγητων ποσών στον κώδικα φορολογίας εισοδημάτων, τους κανόνες για την έγκυρη κατάθεση και δημοσίευση πληροφοριών και την ανεξαρτησία της επιβλέπουσας επιτροπής, σχετικά με τη νομοθεσία για τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων (Ιούνιος 2016) (Βασικό παραδοτέο)  [Σχόλιο: Η αλλαγή της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των κομμάτων γίνεται υποχρεωτική για την εκταμίευση δόσης] .

Οι αρχές θα:

i. Υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016 νομοθεσία που θα απομονώνει τις έρευνες σε οικονομικά εγκλήματα και διαφθορά από τις πολιτικές παρεμβάσεις σε ατομικές υποθέσεις, κυρίως με την αναθεώρηση των προβλέψεων του άρθρου 12 του Ν. 4320/2015. Θα δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει την σωστή συνεργασία, ιεράρχηση των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών επιτήρησης μέσω ενός επιβλέποντος σώματος που θα προεδρεύεται από εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς και οικονομικών.

ii. Μετά την αξιολόγηση της μείωσης των προστίμων για οικονομικά εγκλήματα του Ν. 4312/2014 να αναθεωρηθεί αυτή η νομοθεσία (Ιούνιος 2016).

iii. Υιοθέτηση ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του κοινοβουλίου (Ιούνιος 2016).

Οι αρχές θα συνεχίσουν να ζητούν την τεχνική βοήθεια του SRSS της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία της αντι-διαφθοράς, όπως ήδη παρεχόταν.

5.3 Καταπολέμηση διαφθοράς

Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το στρατηγικό σχέδιο εναντίον της διαφθοράς εντός του χρονοδιαγράμματος. Οι αρχές είναι αφοσιωμένες στην εφαρμογή πλήρως και εντός χρονοδιαγράμματος των προτάσεων όπως προβλέπονται από τις διεθνείς δεσμεύσεις (π.χ. GRECO).

Ως  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία η οποία θα μεταβάλει το πλαίσιο για τη δήλωση περιουσίας, προκειμένου να παράσχει ένα ενισχυμένο σύστημα δηλώσεων ειδικότερα μέσω της βελτίωσης της ανεξαρτησίας της επιβλέπουσας επιτροπής για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων ατόμων με πολιτική δραστηριότητα  [Σχόλιο: Η διάταξη αυτή προβλέπει την αλλαγή του τρόπου δήλωσης του Πόθεν Έσχες, το οποίο όντως είναι εντελώς προβληματικό] .

Οι αρχές θα εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες επικεφαλής του ελέγχου των δηλώσεων περιουσίας θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Οι αρχές θα αναθεωρήσουν και θα συμπληρώσουν το νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε βασικές του αδυναμίες όπως, τις ανώνυμες δωρεές  [Σχόλιο: Το ΚΚΕ θα ενθουσιαστεί με αυτή τη διάταξη. Πάγια θέση του ΚΚΕ είναι ότι σε περίπτωση ονομαστικοποίησης των δωρεών θα δημιουργηθούν φάκελοι πολιτικών φρονημάτων] , τους περιορισμούς στις κατασχέσεις και τη δυνατότητα μεταφοράς δημοσίων χρηματοδοτήσεων. Επίσης την απουσία καθορισμού των αφορολόγητων ποσών στον κώδικα φορολογίας εισοδημάτων, τους κανόνες για την έγκυρη κατάθεση και δημοσίευση πληροφοριών και την ανεξαρτησία της επιβλέπουσας επιτροπής, σχετικά με τη νομοθεσία για τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων (Ιούνιος 2016) (Βασικό παραδοτέο)  [Σχόλιο: Η αλλαγή της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των κομμάτων γίνεται υποχρεωτική για την εκταμίευση δόσης] .

Οι αρχές θα:

i. Υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016 νομοθεσία που θα απομονώνει τις έρευνες σε οικονομικά εγκλήματα και διαφθορά από τις πολιτικές παρεμβάσεις σε ατομικές υποθέσεις, κυρίως με την αναθεώρηση των προβλέψεων του άρθρου 12 του Ν. 4320/2015. Θα δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει την σωστή συνεργασία, ιεράρχηση των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών επιτήρησης μέσω ενός επιβλέποντος σώματος που θα προεδρεύεται από εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς και οικονομικών.

ii. Μετά την αξιολόγηση της μείωσης των προστίμων για οικονομικά εγκλήματα του Ν. 4312/2014 να αναθεωρηθεί αυτή η νομοθεσία (Ιούνιος 2016).

iii. Υιοθέτηση ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του κοινοβουλίου (Ιούνιος 2016).

Οι αρχές θα συνεχίσουν να ζητούν την τεχνική βοήθεια του SRSS της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία της αντι-διαφθοράς, όπως ήδη παρεχόταν.

5.3 Καταπολέμηση διαφθοράς

Οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως το στρατηγικό σχέδιο εναντίον της διαφθοράς εντός του χρονοδιαγράμματος. Οι αρχές είναι αφοσιωμένες στην εφαρμογή πλήρως και εντός χρονοδιαγράμματος των προτάσεων όπως προβλέπονται από τις διεθνείς δεσμεύσεις (π.χ. GRECO).

Ως  προαπαιτούμενο  οι αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία η οποία θα μεταβάλει το πλαίσιο για τη δήλωση περιουσίας, προκειμένου να παράσχει ένα ενισχυμένο σύστημα δηλώσεων ειδικότερα μέσω της βελτίωσης της ανεξαρτησίας της επιβλέπουσας επιτροπής για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων ατόμων με πολιτική δραστηριότητα  [Σχόλιο: Η διάταξη αυτή προβλέπει την αλλαγή του τρόπου δήλωσης του Πόθεν Έσχες, το οποίο όντως είναι εντελώς προβληματικό] .

Οι αρχές θα εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες επικεφαλής του ελέγχου των δηλώσεων περιουσίας θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Οι αρχές θα αναθεωρήσουν και θα συμπληρώσουν το νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε βασικές του αδυναμίες όπως, τις ανώνυμες δωρεές  [Σχόλιο: Το ΚΚΕ θα ενθουσιαστεί με αυτή τη διάταξη. Πάγια θέση του ΚΚΕ είναι ότι σε περίπτωση ονομαστικοποίησης των δωρεών θα δημιουργηθούν φάκελοι πολιτικών φρονημάτων] , τους περιορισμούς στις κατασχέσεις και τη δυνατότητα μεταφοράς δημοσίων χρηματοδοτήσεων. Επίσης την απουσία καθορισμού των αφορολόγητων ποσών στον κώδικα φορολογίας εισοδημάτων, τους κανόνες για την έγκυρη κατάθεση και δημοσίευση πληροφοριών και την ανεξαρτησία της επιβλέπουσας επιτροπής, σχετικά με τη νομοθεσία για τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων (Ιούνιος 2016) (Βασικό παραδοτέο)  [Σχόλιο: Η αλλαγή της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των κομμάτων γίνεται υποχρεωτική για την εκταμίευση δόσης] .

Οι αρχές θα:

i. Υιοθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2016 νομοθεσία που θα απομονώνει τις έρευνες σε οικονομικά εγκλήματα και διαφθορά από τις πολιτικές παρεμβάσεις σε ατομικές υποθέσεις, κυρίως με την αναθεώρηση των προβλέψεων του άρθρου 12 του Ν. 4320/2015. Θα δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει την σωστή συνεργασία, ιεράρχηση των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών επιτήρησης μέσω ενός επιβλέποντος σώματος που θα προεδρεύεται από εισαγγελείς εγκλημάτων διαφθοράς και οικονομικών.

ii. Μετά την αξιολόγηση της μείωσης των προστίμων για οικονομικά εγκλήματα του Ν. 4312/2014 να αναθεωρηθεί αυτή η νομοθεσία (Ιούνιος 2016).

iii. Υιοθέτηση ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη του κοινοβουλίου (Ιούνιος 2016).

Οι αρχές θα συνεχίσουν να ζητούν την τεχνική βοήθεια του SRSS της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία της αντι-διαφθοράς, όπως ήδη παρεχόταν.

Shares

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Ενότητα με θετικές διατάξεις για την καταπολέμηση της πολιτικά προερχόμενης διαφθοράς. Προβλέπεται αλλαγή του συστήματος Πόθεν Έσχες, αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης των κομμάτων. Αλλαγή στο σύστημα διαφάνειας τους καθώς και νομοθετική παρέμβαση για αποτελεσματικότερη συνεργασίας δικαστικών αργών και επιτροπών για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διαφθοράς. Αν δεν γίνει ειδική πρόβλεψη για τις μικροδωρεές η ονομαστικοποίησή τους που γίνεται πλέον υποχρεωτική θα φέρει μεγάλη αναστάτωση στο ΚΚΕ. 

EXPLAINER

[σε αγκύλες] Όπως το βρίσκουμε στο πρωτότυπο. Πρόκειται για σημεία που βρίσκονται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, όπως οι ημερομηνίες όσο η αξιολόγηση καθυστερεί. Το 90% αφορά προτάσεις της ελληνικής πλευράς που δεν έχουν περάσει στο τελικό κείμενο.

 [Σχόλιο: ]  Τα σχόλια της συντακτικής ομάδας του ThePressProject

 [Όνομα: ]  Σχολιασμός από προσκεκλιμένο ειδικό επί του θέματος

 προαπαιτούμενο  για το κλείσιμο της αξιολόγησης

 (βασικό παραδοτέο)  προκειμένου να γίνει εκταμίευση 

Αρχές: Όπου αναφέρεται στο μνημόνιο αφορά την Ελληνική Κυβέρνηση.

Προσοχή: Η μετάφραση έχει γίνει από το ThePressProject. Παρακαλούνται τα εμπορικά ΜΜΕ να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης.