Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 49

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 49 Συγχώνευση εταιρειών

1. Στην «Εταιρεία Διαχείρισης Κινητής Περιουσίας του ΕΦΚΑ και των ΦΚΑ Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.ΔΙ.ΚΙ.ΠΕ. ΑΕ) » συγχωνεύονται, με απορρόφησή τους από αυτήν, οι ακόλουθες εταιρείες:

Α. η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Ειδικού Κεφαλαίου Ασφάλισης (ΦΕΚ Σύστασης 273/8.12.1999) και

Β. η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΦΕΚ Σύστασης 8835/27.9.2000)

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες της ως άνω απορροφήσεως.

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 49 Συγχώνευση εταιρειών

1. Στην «Εταιρεία Διαχείρισης Κινητής Περιουσίας του ΕΦΚΑ και των ΦΚΑ Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.ΔΙ.ΚΙ.ΠΕ. ΑΕ) » συγχωνεύονται, με απορρόφησή τους από αυτήν, οι ακόλουθες εταιρείες:

Α. η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Ειδικού Κεφαλαίου Ασφάλισης (ΦΕΚ Σύστασης 273/8.12.1999) και

Β. η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΦΕΚ Σύστασης 8835/27.9.2000)

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες της ως άνω απορροφήσεως.

Άρθρο 49 Συγχώνευση εταιρειών

Με βάσει τις διατάξεις του παρόντος, στην «Εταιρεία Διαχείρισης Κινητής Περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α. και των Φ.Κ.Α. Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.ΔΙ.ΚΙ.ΠΕ. ΑΕ)» συγχωνεύονται, με απορρόφησή τους από αυτήν, οι εταιρείες α) Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Ειδικού Κεφαλαίου Ασφάλισης (ΦΕΚ Σύστασης 273/8.12.1999) και β) Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΦΕΚ Σύστασης 8835/27.9.2000). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες της απορροφήσεως.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.