Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 49

Άρθρο 49 Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος

Στους πόρους ΕΦΚΑ από 1-1-2017 συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

1. Τα έσοδα των εταιριών των άρθρων 47 και 48, μέρος των οποίων δύναται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ενισχύει τον ΑΚΑΓΕ.

2. Τα ποσά των επιβληθέντων προστίμων των άρθρων 23 και 24 του Ν. 3996/2011, όπως αυτά ισχύουν.

3. Το 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ, εξαιρουμένων όσων έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν.3986/2011, όπως ισχύει.  [Σχόλιο: Παρά την υποτιθέμενη αλλαγή που κατάφερε να περάσει η ελληνική κυβέρνηση πέρυσι τον Ιούλιο στο νέο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας σύμφωνα με την οποία το 25% των εσόδων του θα πηγαίνουν για τα ασφαλιστικά ταμεία το νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο στη βουλή δεν προβλέπει αυτά τα πιθανά έσοδα αλλά ακριβώς το αντίθετο]  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.
Άρθρο 49 Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος

Στους πόρους ΕΦΚΑ από 1-1-2017 συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

1. Τα έσοδα των εταιριών των άρθρων 47 και 48, μέρος των οποίων δύναται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ενισχύει τον ΑΚΑΓΕ.

2. Τα ποσά των επιβληθέντων προστίμων των άρθρων 23 και 24 του Ν. 3996/2011, όπως αυτά ισχύουν.

3. Το 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ, εξαιρουμένων όσων έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν.3986/2011, όπως ισχύει.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.

Άρθρο 49 Νέοι Πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος

Προβλέπεται ότι στους πόρους του ασφαλιστικού θα συμπεριλαμβάνονται στο εξής τα έσοδα των εταιριών των άρθρων 47 και 48, μέρος των οποίων δύναται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να ενισχύει τον ΑΚΑΓΕ, τα ποσά των επιβληθέντων προστίμων των άρθρων 23 και 24 του Ν. 3996/2011 και το 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ, εξαιρουμένων όσων έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

75%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Παρά την υποτιθέμενη αλλαγή που κατάφερε να περάσει η ελληνική κυβέρνηση πέρυσι τον Ιούλιο στο νέο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας σύμφωνα με την οποία το 25% των εσόδων του θα πηγαίνουν για τα ασφαλιστικά ταμεία το νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο στη βουλή δεν προβλέπει αυτά τα πιθανά έσοδα αλλά ακριβώς το αντίθετο: «Το 20% των εσόδων που προκύπτουν από την εκποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ, εξαιρουμένων όσων έχουν μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 3986/2011»