Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 114

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Κεφάλαιο ΙΑ΄ Εργασιακές Ρυθμίσεις

Άρθρο 114


Στο άρθρο 4 του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ Α’ 252) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Η ενημέρωση, οι συζητήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και λαμβάνουν από ένα αντίτυπο τα συμβαλλόμενα μέρη.»

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Κεφάλαιο ΙΑ΄ Εργασιακές Ρυθμίσεις

Άρθρο 114


Στο άρθρο 4 του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ Α’ 252) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Η ενημέρωση, οι συζητήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και λαμβάνουν από ένα αντίτυπο τα συμβαλλόμενα μέρη.»

Κεφάλαιο ΙΑ Εργασιακές Ρυθμίσεις

Άρθρο 114


Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διασφαλίζεται η διαφάνεια των διαβουλεύσεων, η έγκυρη ενημέρωση και η αποτύπωση των απόψεων των συμβαλλομένων μερών. Η ύπαρξη νομοθετικών πλαισίων, τα οποία σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στην πορεία των οικείων επιχειρήσεων και στις αποφάσεις που τους αφορούν, δεν αποτρέπει τη λήψη σοβαρών αποφάσεων εις βάρος των εργαζομένων χωρίς να έχουν προηγηθεί επαρκείς διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης. Η συγκεκριμένη διάταξη που επιτάσσει την ύπαρξη πρακτικού διαβούλευσης εξασφαλίζει την πληρότητα της διαδικασίας διαβούλευσης και εξυπηρετεί την ανάγκη ενημέρωσης και της σοβαρής και υπεύθυνης διαβούλευσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.