Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 117

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 117

Στο τέλος του άρθρου 87 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α’ 41) προστίθεται παράγραφος Δ: «Δ. Όποιος παραβιάζει την πράξη ή την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, που έχει επιβληθεί κατά τα ανωτέρω, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα ή μετά από μήνυση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας.»

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 117

Στο τέλος του άρθρου 87 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α’ 41) προστίθεται παράγραφος Δ: «Δ. Όποιος παραβιάζει την πράξη ή την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, που έχει επιβληθεί κατά τα ανωτέρω, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και με χρηματική ποινή. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα ή μετά από μήνυση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας.»

Άρθρο 117

Στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπονται ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε πράξεις ή αποφάσεις επιβολής προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων που απασχολούν παράνομα διαμένοντες πολίτες ξένων χωρών. Με δεδομένο ότι είναι συχνό το φαινόμενο παραβίασης των αποφάσεων προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας των 117 επιχειρήσεων, κρίνεται σκόπιμο, με στόχο τη γενική και ειδική πρόληψη, να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για την επιβολή ποινικών κυρώσεων σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.