Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 120

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 120

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται η ίδρυση, η επέκταση, η τροποποίηση, η μετονομασία, η κατάργηση και η συγχώνευση των τοπικού επιπέδου υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2, ΚΠΑ, ΤΥ), καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων αυτού. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ως άνω υπηρεσιών, εκπαιδευτικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών του Οργανισμού, η στελέχωσή τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία τους. Με όμοια απόφαση, στην οποία είναι δυνατόν να προσδίδεται αναδρομική ισχύς μέχρι τριών (3) μηνών, μπορεί να καθορίζεται η χορήγηση επιδόματος κίνησης και το ύψος αυτού σε μαθητές των Σχολών Μαθητείας, όταν η έδρα της Σχολής τους δεν εξυπηρετείται από αστική συγκοινωνία και στους ανωτέρω μαθητές δεν χορηγείται επίδομα στέγασης. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου και κάθε κανονιστική πράξη κατά το μέρος που αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταργείται».

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 120

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται η ίδρυση, η επέκταση, η τροποποίηση, η μετονομασία, η κατάργηση και η συγχώνευση των τοπικού επιπέδου υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2, ΚΠΑ, ΤΥ), καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων αυτού. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ως άνω υπηρεσιών, εκπαιδευτικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών του Οργανισμού, η στελέχωσή τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία τους. Με όμοια απόφαση, στην οποία είναι δυνατόν να προσδίδεται αναδρομική ισχύς μέχρι τριών (3) μηνών, μπορεί να καθορίζεται η χορήγηση επιδόματος κίνησης και το ύψος αυτού σε μαθητές των Σχολών Μαθητείας, όταν η έδρα της Σχολής τους δεν εξυπηρετείται από αστική συγκοινωνία και στους ανωτέρω μαθητές δεν χορηγείται επίδομα στέγασης. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου και κάθε κανονιστική πράξη κατά το μέρος που αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταργείται».

Άρθρο 120

Με το άρθρο 120, στις αρμοδιότητες που έχει απονείμει ο νομοθέτης στον Διοικητή του ΟΑΕΔ, με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170), προστίθεται η αρμοδιότητα να μπορεί ο/η Διοικητής/τρια του Οργανισμού να αποφασίζει χορήγηση επιδόματος κίνησης σε μαθητές των Σχολών Μαθητείας, όταν η έδρα της Σχολής τους δεν εξυπηρετείται από αστική συγκοινωνία και στους ανωτέρω μαθητές δεν χορηγείται επίδομα στέγασης, καθώς και να καθορίζει το ύψος του ως άνω επιδόματος κίνησης.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.