Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 125

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 125

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261) τροποποιείται ως εξής:

«3. Ψευδείς δηλώσεις ή απόκρυψη στοιχείων, κατά την πρόσληψη, οποτεδήποτε και αν διαπιστωθούν, αποτελούν ουσιαστικό παράπτωμα και λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.»

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 125

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 246/2006 (ΦΕΚ Α’ 261) τροποποιείται ως εξής:

«3. Ψευδείς δηλώσεις ή απόκρυψη στοιχείων, κατά την πρόσληψη, οποτεδήποτε και αν διαπιστωθούν, αποτελούν ουσιαστικό παράπτωμα και λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.»

Άρθρο 125

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2112/1920 και το άρθρο 7 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ Α’ 98), ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης, μόνο σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η υποβολή μήνυσης για αξιόποινη πράξη που διαπράχθηκε κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή απαγγέλθηκε κατ’ αυτού κατηγορία για αδίκημα, το οποίο φέρει χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος. Η διεύρυνση των περιπτώσεων απαλλαγής του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για μία συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων δεν δικαιολογείται από κάποιον αποχρώντα λόγο και θίγει υπέρμετρα το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Συνεπώς, η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να εξαλειφθεί η έννομη συνέπεια της απαλλαγής του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης λόγω ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης στοιχείων κατά την πρόσληψη.


Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.