Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 129

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 129

Η περίπτωση δ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του ν. 4199/2013, τροποποιείται ως εξής:

«Το όριο ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη. Ομοίως, το όριο ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη, εκτός αν δεν συμπληρώνουν την προϋπόθεση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, οπότε παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου αυτού και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.»

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 129

Η περίπτωση δ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του ν. 4199/2013, τροποποιείται ως εξής:

«Το όριο ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη. Ομοίως, το όριο ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη, εκτός αν δεν συμπληρώνουν την προϋπόθεση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, οπότε παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου αυτού και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.»

Δεν έχει αναρτηθεί αιτιολογική έκθεση

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

25%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.