Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 133

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 133 - Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στο Π.Δ. 113/2014 (Α΄180) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Α. Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι ζ, η και θ ως εξής:

«ζ. Η διοίκηση, η υποστήριξη και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη λειτουργία του έργου των Εθνικών Γενικών Μητρώων Κοινωνικής Ασφάλισης.

η. Η εποπτεία, ο έλεγχος και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων ως προς την τήρηση και λειτουργία του Α.Μ.Κ.Α.

θ. Η παροχή στοιχείων κοινωνικής ασφάλισης από τα Εθνικά Γενικά Μητρώα σε φορείς του ελληνικού δημοσίου και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Β. Η υποπερίπτωση 2δ) της περίπτωσης Α. του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής:

«Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιώς, στους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας και στην παραλιακή ζώνη Σκαραμαγκά».

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 133 - Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στο Π.Δ. 113/2014 (Α΄180) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Α. Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι ζ, η και θ ως εξής:

«ζ. Η διοίκηση, η υποστήριξη και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη λειτουργία του έργου των Εθνικών Γενικών Μητρώων Κοινωνικής Ασφάλισης.

η. Η εποπτεία, ο έλεγχος και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων ως προς την τήρηση και λειτουργία του Α.Μ.Κ.Α.

θ. Η παροχή στοιχείων κοινωνικής ασφάλισης από τα Εθνικά Γενικά Μητρώα σε φορείς του ελληνικού δημοσίου και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Β. Η υποπερίπτωση 2δ) της περίπτωσης Α. του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής:

«Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιώς, στους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας και στην παραλιακή ζώνη Σκαραμαγκά».

Άρθρο 133- Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η ανάγκη αντικατάστασης της παρ. 7 του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75), προκύπτει λόγω της έναρξης ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (π.δ. 113/2014), με τον οποίο καταργήθηκε η Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας. Επίσης, προκειμένου να υλοποιηθεί το άρθρο 37 του Ν. 4144/2013, με το οποίο ο ΣΕΤΕ αναγνωρίστηκε ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.