Πολυνομοσχέδιο

Άρθρο 134

Χωρίς σχόλιο Δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του άρθρου

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 134

Στο άρθρο 11 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ Α' 79) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. α. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλαδικής εμβέλειας επιτρέπεται η επιστολική ψήφος ή η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα μέλη που διαμένουν εκτός της Περιφέρειας, όπου έχουν την έδρα τους οι οργανώσεις.

β. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εκλογής στην περίπτωση της επιστολικής ψήφου και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εξειδικεύονται στο καταστατικό τους.»

Το άρθρο αυτό βρισκόταν στην πρώτη διαρροή και αναρτήθηκε στην σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης αλλά τελικά δεν κατατέθηκε προς ψήφιση.

Άρθρο 134

Στο άρθρο 11 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ Α' 79) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. α. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλαδικής εμβέλειας επιτρέπεται η επιστολική ψήφος ή η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα μέλη που διαμένουν εκτός της Περιφέρειας, όπου έχουν την έδρα τους οι οργανώσεις.

β. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εκλογής στην περίπτωση της επιστολικής ψήφου και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εξειδικεύονται στο καταστατικό τους.»

Άρθρο 134

Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η συμμετοχή των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα οποία διαμένουν εκτός της περιφέρειας της έδρας των οργανώσεων και αδυνατούν να μετακινηθούν για οικονομικούς και άλλους λόγους στις συλλογικές και ιδιαίτερα τις εκλογικές διαδικασίες. Συγχρόνως, η εν λόγω πρόβλεψη βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με την συνταγματική επιταγή (άρθρο 23 του Συντάγματος), που θεμελιώνει υποχρέωση του Κράτους να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτήν δικαιωμάτων έναντι κάθε προσβολής τους. Με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς το δικαίωμα της συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων, μελών Δ.Σ., ελεγκτικών επιτροπών κ.τ.λ. περιοριζόταν υπέρμετρα, εφόσον δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τα μέλη των πανελλαδικής εμβέλειας συνδικαλιστικών οργανώσεων που κατοικούσαν εκτός της περιφέρειας της έδρας τους.

Δεν υπάρχουν σημειώσεις επί του άρθρου

• Ημερομηνία ανάρτηση στο OpenProject: 19 Απριλίου 2016 - Κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Shares

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΥ

50%

Επεξεργαζόμαστε το πολυνομοσχέδιο σε 4 βήματα (25% έκαστο): 1.Ανάρτηση του άρθρου 2.Ανάρτηση αιτιολογικής έκθεσης 3.Σημειώσεις (εύρεση τροποποιητικών & καταργητικών διατάξεων) και 4. Ανάλυση και σχολιασμό.

Για την πληρέστερη και ταχύτερη επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου το ThePressProject συνεργάζεται με το Vouliwatch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Δεν υπάρχει ακόμα σχολιασμός. Αναρτήσαμε το κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίο όπως έχει διαρρεύσει πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή συμβουλευόμαστε ειδικούς εργατολόγους και σύντομα θα αναλύσουμε το νομοσχέδιο άρθρο / άρθρο. Επιπλέον από την κατάθεσή του και μετά θα παρακολουθούμε αναλυτικά τις τροπολογίες και τις αναθερωρήσεις διατάξεων.