Συρία: Συστημική, δομική και πάγια η συμμαχία δυτικού φιλελευθερισμού και ισλαμιστικού τζιχαντισμού

ΑΠΟΨΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ
by ThePressProject
Όροι χρήσης
Ο πόλεμος στη Συρία μπορεί να ιδωθεί από πολλές διαφορετικές πλευρές. Στο σημείωμα αυτό θα επικεντρώσουμε σε ορισμένα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη του σε σχέση με τη δομή του κόσμου της παγκοσμιοποιημένης ύστερης νεωτερικότητας.